PVS : Triển vọng tăng trưởng trong năm sau là rất lớn

PVS : Triển vọng tăng trưởng trong năm sau là rất lớn

Lượt xem:1991 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • PVS đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm chưa soát xét với doanh thu đạt 7.629 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 322 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ). Kết quả trên hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu là 13.000 tỷ đồng và 58% kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ là 560 tỷ đồng đề ra cho cả năm. Chi phí cao phát sinh từ việc ngừng hoạt động mảng ROV là lý do chính khiến LNST của cổ đông công ty mẹ giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

  KQKD 6 tháng đầu năm của PVS không nhiều khả quan. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng trong năm sau là rất lớn. Với doanh thu 6 tháng đầu năm giảm 1% so với cùng kỳ xuống còn 7.629 tỷ đồng, do doanh thu mảng ROV giảm mạnh đã triệt tiêu sự tăng trưởng ở các mảng khác như dịch vụ cơ khí & xây lắp, căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng. Cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

  Doanh thu dịch vụ tàu chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ – Doanh thu thuần dịch vụ tàu chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ và đạt 89 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 69 tỷ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận đạt 8%; giảm từ mức 9% trong 6 tháng đầu năm 2017. Mặc dù giá dầu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, nhu cầu thuê tàu hỗ trợ ngoài khơi vẫn tăng chậm, từ đó làm giả tỷ suất lợi nhuận gộp. Ở mảng này, PVS cho thuê tàu dùng để vận chuyển hàng hóa và thiết bị, lai dắt, cứu hộ cứu nạn ngoài khơi cũng như cung cấp dịch vụ an ninh mỏ cho các nhà thầu dầu khí. Khoảng 90% khối lượng công việc của các tàu chuyên dụng liên quan đến hoạt động thăm dò và phát triển mỏ dầu.

                                  Doanh thu dịch vụ tàu chuyên dụng của PVS giảm 18% so với cùng kỳ

  Doanh thu mảng cung cấp tàu FSO/FPSO giảm 57% so với cùng kỳ – Doanh thu thuần mảng cung cấp tàu FSO/FPSO đạt 866 tỷ đồng (giảm 57% so với cùng kỳ) và lợi nhuận gộp đạt 77 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 9%; cao hơn mức 3% trong 6 tháng đầu năm 2017. Doanh thu giảm do giá cho thuê tàu FPSO Lam Sơn giảm 60% so với cùng kỳ và tàu FSO Biển Đông giảm 58% so với cùng kỳ.

  Doanh thu mảng dịch vụ ROV giảm 50% so với cùng kỳ – Doanh thu thuần mảng dịch vụ ROV đạt 290 tỷ đồng (giảm 50% so với cùng kỳ) và lỗ gộp 256 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2017 lãi gộp 122 tỷ đồng) với tỷ suất lợi nhuận gộp là âm 88% (trong 6 tháng đầu năm 2017 tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 21%). Do thiếu cơ hội trong nước, nên PVS đã phải tìm kiếm việc ở các thị trường nước ngoài như Myanmar và Malaysia. Theo đó chi phí phát sinh cao hơn và phí dịch vụ thấp hơn do phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

  Doanh thu mảng dịch vụ cơ khí & xây lắp (M&C) tăng 40% so với cùng kỳ – Doanh thu thuần mảng M&C đạt 4.154 tỷ đồng (40% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp đạt 332 tỷ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ) với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 8%; cao hơn mức 6% trong 6 tháng đầu năm 2017. Mảng dịch vụ cơ khí & xây lắp đạt kết quả khả quan chủ yếu nhờ doanh thu đáng kể từ dự án Cá Rồng Đỏ (có tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 700 triệu USD) và nhờ dự án Sao Vàng Đại Nguyệt (có tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 600 triệu USD) được khởi động. Tuy nhiên vào cuối tháng 3/2018, dự án Cá Rồng Đỏ đã ngừng lại do một sự kiện bất khả kháng. Trong khi vẫn chưa có ngày khởi động lại dự án này, thì PVS (tổng thầu EPC) theo luật được bồi thường toàn bộ phần công việc đã thực hiện. Bên cạnh 2 dự án trên, PVS còn đang có việc ở 2 dự án lớn khác trên đất liền với tư cách là tổng thầu EPC là dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 (có tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 250 triệu USD) và dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (có tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 250 triệu USD). Tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2018, chúng tôi được biết thông tin về các dự án lớn do PVS làm tổng thầu EPC gồm:

  Dự án Cá Rồng Đỏ : Thời gian hoàn thành dự kiến là Q4/2019. Tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 700 triệu USD. Tỷ lệ hoàn thành: 25%. Dự án này hiện đang tạm ngưng.

  Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt: Thời gian hoàn thành dự kiến là Q2/2020. Tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 600 triệu USD. Tỷ lệ hoàn thành: 10%.

  • Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1: Thời gian hoàn thành dự kiến là Q4/2019. Tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 250 triệu USD. Tỷ lệ hoàn thành: 30%.

  • Dự án nhà máy nhiệt điệt Sông Hậu 1: Thời gian hoàn thành dự kiến là Q1/2020. Tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 250 triệu USD. Tỷ lệ hoàn thành: 25%.

  Doanh thu mảng dịch vụ căn cứ cảng tăng 16% so với cùng kỳ – Doanh thu thuần mảng dịch vụ căn cứ cảng đạt 709 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp đạt 136 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ) với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 15%; thấp hơn so với mức 25% trong 6 tháng đầu năm 2017. PVS có 8 căn cứ cảng, chủ yếu cung cấp dịch vụ logistic cho các nhà thầu thăm dò dầu khí tại Việt Nam. Doanh thu mảng này ổn định hơn và ít chịu tác động của giá dầu hơn so với các mảng khác.

  Doanh thu mảng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng tăng 39% so với cùng kỳ – Mảng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng đạt đạt doanh thu thuần 518 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ) và lợi nhuận gộp đạt 21 tỷ đồng (giảm 37% so với cùng kỳ). Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp là 4%, giảm từ mức 9% trong 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận của mảng này tiếp tục chịu ảnh hưởng của xu hướng chậm triển khai các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

  Chi phí bán hàng & quản lý giảm 8% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2018 – Chi phí bán hàng & quản lý 6 tháng đầu năm là 324 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ), tương đương 4% doanh thu (tỷ lệ này là 5% trong 6 tháng đầu năm 2017).

  Lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết giảm 61% trong 6 tháng đầu năm 2018 do tàu Lam Sơn FPSO vẫn được thuê theo hợp đồng tạm thời và giá cho thuê tàu FSO Biển Đông trên hợp đồng giảm – PVS ghi nhận 137 tỷ đồng lợi nhuận từ các liên doanh (giảm 61% so với cùng kỳ).

                                             LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 giảm 43%

  LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 giảm 43% so với cùng kỳ do chi phí phát sinh từ việc ngừng mảng gây lỗ ROV – Doanh thu thuần (chưa soát xét) đạt 7.629 tỷ đồng (giảm 0,1% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 322 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ). Kết quả trên hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu là 13.000 tỷ đồng và 58% kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ là 560 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

  Triển vọng dự án khả quan cho dù không có dự án Cá Rồng Đỏ – Việc không có dự án Cá Rồng Đỏ (tổng giá trị hợp đồng khoản 700 triệu USD) có thể sẽ làm giảm phần nào tiềm năng lợi nhuận của PVS trong tương lai nhưng triển vọng kinh doanh 3 năm tới vẫn rất tích cực nhờ khả năng khởi động các dự án lớn như:

  • Block B – Ô Môn (giá trị hợp đồng xấp xỉ 1,2 tỷ USD).

  • Sử Tử Trắng giai đoạn 2 (giá trị hợp đồng xấp xỉ 500 triệu USD).

  • Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (chưa công bố giá trị hợp đồng)

  • Dự án mở rộng nhà máy lọc dầu Bình Sơn (chưa công bố giá trị hợp đồng)

  Tàu FPSO Lam Sơn hiện vẫn hoạt động với giá thuê tàu tạm thời và ở mức khá thấp nên sẽ không đóng góp lợi nhuận đáng kể trong năm 2018. Tuy nhiên, FPSO Lam Sơn dự kiến sẽ được áp dụng giá thuê chính thức cao hơn trong năm 2019, đặc biệt trong bối cảnh triển vọng giá dầu thế giới trong trung hạn khả quan hơn. Chúng tôi đặc biệt lạc quan đối với hoạt động cung cấp tàu FPSO của PVS nhờ tính chất dài hạn và ổn định của mảng kinh doanh này.

  Việc nhanh chóng phát triển các mỏ dầu và khí mới hiện được xem là bắt buộc đối với Việt Nam để bù đắp cho sản lượng suy giảm ở các mỏ hiện tại. Cụ thể, nhu cầu khí khô trong nước có thể tăng 20%/năm từ năm 2021 sau khi hai nhà máy nhiệt điện chạy khí lớn là Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đi vào hoạt động.

  Với giá dầu hiện tại đã cao hơn hơn nhiều so với mức hòa vốn bình quân của Việt Nam, là 55USD/thùng, chúng tôi dự báo hoạt động thăm dò sẽ sớm phục hồi và tiến độ triển khai các dự án chủ chốt của PVS như Block B – Ô Môn và Sư Tử Trắng giai đoạn 2 nhiều khả năng sẽ được được đẩy nhanh hơn.

  Hiện tại PVS có tình hình tài chính rất tốt, với dư tiền mặt lớn (chiếm 35% tổng tài sản), vay nợ thấp (tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,1 lần) và thanh khoản tài chính cao (hệ số thanh toán hiện tại là 1,8 lần).

  Chúng tôi tin rằng rủi ro lớn đặt ra cho công ty là các sự kiện địa chính trị có thể làm giảm tiến độ triển khai các dự án chủ chốt hiện tại. Bên cạnh đó, giá dầu thường dễ biến động, nếu trong tương lai giá dầu giảm mạnh tương tự như trong giai đoạn 2014-2016 thì hoạt động của PVS có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên giá dầu hiện tại đang vào trend tăng rất có lợi cho PVS.

  Với tình hình hiện tại chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 giảm 8% so với năm 2017 –  PVS đạt doanh thu 14.714 tỷ đồng (giảm 12% so với năm 2017) và LNST đạt 736 tỷ đồng (giảm 8% so với năm 2017).

            Triển vọng tăng trưởng trong năm sau là rất lớn nhờ đẩy mạnh tiến độ các dự án đang triển khai

  Tuy nhiên, trong năm 2019, chúng tôi dự báo KQKD của PVS sẽ phục hồi đáng kể với LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng mạnh 74%. Tổng doanh thu dự báo sẽ tăng trưởng 35% đạt 19.850 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 74% đạt 1.278 tỷ đồng,dựa trên các yếu tố sau :

  – Giá dầu Brent tiếp tục tăng lên bình quân 70USD/thùng (tăng 27%) và dầu là WTI là 65 USD/thùng.

  – PVS không còn nghi nhận lỗ từ mảng ROV vốn là gánh nặng trong những năm gần đây.

  – Nhu cầu đối với các dịch vụ dầu khí tăng trong xu hướng giá dầu tiếp tục tăng và giúp thúc đẩy lợi nhuận của PVS, đặc biệt là hoạt động của các tàu hỗ trợ ngoài khơi.

  – Quá trình triển khai dự án Sao Vàng Đại Nguyệt sẽ bước vào giai đoạn tập trung nhất trong năm 2019 và tiếp tục đóng góp lợi nhuận tốt cho PVS. Chúng tôi dự báo riêng dự án này sẽ đóng góp 40% lợi nhuận gộp năm 2019 của PVS.

  – Dự án Block B – Ô Môn (với giá trị hợp đồng khoảng 1,2 tỷ USD) và Sư Tử Trắng giai đoạn 2 (giá trị hợp đồng khoảng 500 triệu USd) có thể sẽ được triển khai trong năm 2019.

  – Tàu FPSO Lam Sơn dự kiến sẽ được nhận mức giá thuê cao hơn từ năm 2019 sau khi giá thuê tạm thời hết hiệu lực vào cuối năm nay.

  Từ những giả định trên, EPS dự phóng 2019 là 2.861đ (tăng 74%), tương đương P/E dự phóng 6,6 lần ở thị giá hiện tại, là mức định giá hấp dẫn với các NĐT giá trị.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.700đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 9,7 lần. Chúng tôi tin rằng các công ty cung cấp dịch vụ dầu mỏ chuyên về mảng cơ khí xây lắp và các dịch vụ dưới biển như PVS sẽ hưởng lợi sớm nhất từ xu hướng tăng của giá dầu. Với một số dự án lớn như Sao Vàng Đại Nguyệt, Sư Tử Trắng 2, Block B – Ô Môn và có thể là dự án Cá Voi Xanh, triển vọng của PVS trong giai đoạn 2018-2020 thực sự rất khả quan. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu đã điều chỉnh tương đối trong những tháng gần đây và bắt đầu hồi phục với mức giá đóng cửa tại ngày 08.08.2018 là 20.100 hiện cho thấy mức định giá hấp dẫn cho đầu tư giá trị.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn