DPM: Đánh giá mua vào với tiềm năng tăng giá 7% trong ngắn hạn.

DPM: Đánh giá mua vào với tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn.

Lượt xem:2002 - Ngày:
 • Chia sẻ
  • Cổ tức tiền mặt cho năm 2019 là 1.200đ/cp (lợi suất cổ tức 8,4%).
  • Doanh thu 6 tháng ước đạt 4.020 tỷ đồng (tăng 14,7% và hoàn thành 43,5% kế hoạch) và LNTT ước đạt 425 tỷ đồng (tăng 316,7% và hoàn thành 82,8% kế hoạch). KQKD 6 tháng nhiều khả năng vượt dự báo của chúng tôi.
  • Hiện chúng tôi đánh giá Mua vào với tiềm năng tăng giá 7% trong ngắn hạn.

  Đồ thị phân tích kỹ thuật DPM

  Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 rất khiêm tốn

  Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 là 9.237 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và cao hơn 9,5% dự báo của chúng tôi là 8.435 tỷ đồng. Kế hoạch LNST là 433 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% và thấp hơn 16,6% so với dự báo của chúng tôi là 519 tỷ đồng.

  Ảnh nguồn Đạm Phú Mỹ

  Kế hoạch doanh thu của DPM cao hơn dự báo của chúng tôi chủ yếu do giả định sản lượng tiêu thụ NPK, UFC85 và phân bón nhập khẩu lần lượt cao hơn 20%, 44,2% và 11,2% so với dự báo của chúng tôi.

  Trong khi đó chúng tôi tin rằng kế hoạch lợi nhuận thuần của DPM đề ra là rất thận trọng do Công ty giả định giá dầu ở mức rất cao và không phản ánh triển vọng hiện tại.

  Trong kịch bản cơ sở, Công ty dự báo giá dầu bình quân là 60 USD/bbl; tương đương giá khí tự nhiên là 5,15

  USD/mmBTU. Trong khi đó chúng tôi dự báo giá dầu bình quân là 45 USD/bbl và giá khí tự nhiên là 4,15

  USD/mmBTU; thấp hơn 24% so với dự báo của Công ty.

  KQKD 6 tháng đầu năm: bằng 68,2% dự báo LNTT cả năm của HSC

  DPM ước doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 4.020 tỷ đồng (tăng 14,7% so với cùng kỳ), hoàn thành 43,5% kế hoạch và bằng 47,7% dự báo cả năm của HSC.

  LNTT 6 tháng đầu năm đạt 425 tỷ đồng (tăng 316,7% so với cùng kỳ), hoàn thành 82,8% kế hoạch và bằng 68,2% dự báo cho cả năm của HSC.

  Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng mạnh chủ yếu nhờ giá khí đầu vào giảm sau khi giá dầu giảm mạnh gần đây.

  KQKD công bố chính thức cho 6 tháng đầu năm nhiều khả năng cao hơn kỳ vọng của chúng tôi.

  Bảng 1: Kế hoạch năm 2020 của DPM

  Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC dự báo

  Thông qua mức chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2019 và 2020

  Cổ đông đã thông qua mức chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2019 là 1.200đ/cp (tỷ suất cổ tức là 8,4%). Công ty đã trả cổ tức đợt 1 là 500đ/cp vào tháng 4. Còn lại 700đ sẽ được chi trả trong nửa cuối năm.

  DPM dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2020 là 1.000đ/cp, thực hiện trong năm 2021; tương đương tỷ suất cổ tức là 7%.

  Sửa đổi Luật thuế GTGT có thể giúp giảm chi phí

  Cổ đông đã thông qua mức chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2019 là 1.200đ/cp (tỷ suất cổ tức là 8,4%). Công ty đã trả cổ tức đợt 1 là 500đ/cp vào tháng 4. Còn lại 700đ sẽ được chi trả trong nửa cuối năm.

  DPM dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2020 là 1.000đ/cp, thực hiện trong năm 2021; tương đương tỷ suất cổ tức là 7%.

  Chúng tôi đang xem xét lại dự báo

  Hiện chúng tôi đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu DPM với giá mục tiêu là 15.300đ; tương đương tiềm năng tăng giá 7%.

  Chúng tôi đang xem xét lại dự báo do KQKD 6 tháng đầu năm có khả năng vượt kỳ vọng. Giá cổ phiếu DPM đã tăng 25,4% từ lần cập nhật mới nhất của chúng tôi.

  Nguồn: HSC

  ==================================================

  VIỆT KHUÊ

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 098 171 2523

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  ==================================================

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn