VPB: Lợi nhuận có khả năng vượt kế hoạch 2020.

VPB: Lợi nhuận có khả năng vượt kế hoạch 2020

Lượt xem:1738 - Ngày:
 • Chia sẻ
  • Không đề xuất cổ tức cố phiếu hoặc tiền mặt cho năm tài chính 2019
  • Khuyến nghị mua dành cho VPB với giá mục tiêu 30.100 đồng/CP.

  Đồ thị phân tích kỹ thuật cổ phiếu VPB

  TGĐ Ngân hàng đặt mục tiêu sẽ vượt kế hoạch 2020 khoảng 10%-20%.

  TGĐ cho biết (1) LNTT 5 tháng 2020 hợp nhất đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tương ứng với khoảng 50% kế hoạch cả năm, và (2) kỳ vọng LNTT 6 tháng 2020 đạt 6,0 nghìn tỷ đồng (+38% YoY). Do đó, nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, VPB kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch LNTT 2020 khoảng 10-20%, theo TGĐ ngân hàng. Như được đề cập trong báo cáo cập nhật gần nhất ngày 19/05/2020 của chúng tôi, tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2020 sẽ phụ thuộc lớn vào tỷ lệ xử lý nợ tại ngân hàng mẹ và FEC do gánh nặng số dư dư phòng VAMC đã hạ nhiệt 2020 khi VPB đã dự phòng hoàn toàn cho khoản trái phiếu VAMC trong năm 2019.

  Chủ tịch HĐQT ngân hàng trả lời về diễn biến bán cổ phần của FEC.

  ĐHCĐ thường niên đã thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT để quyết định kế hoạch bán khoản đầu tư của ngân hàng mẹ (vốn góp, cổ phần) tại các công ty con.  Chủ tịch HĐQT cho biết quá trình bán cổ phần của FEC bị gián đoạn bởi dịch COVID-19; tuy nhiên, ngân hàng đã nhận được các tín hiệu quan tâm tích cực. VPB hiện đang trong quá trình thương lượng với các đối tác liên quan đến việc bán cổ phần của FEC, theo chủ tịch HĐQT ngân hàng.

  Ảnh nguồn FEC

  Cổ đông đã thông qua kế hoạch mua lại các trái phiếu quốc tế hiện hành và cổ phiếu quỹ – cũng như hạ trần sở hữu nước ngoài (FOL) xuống 15%.

  Sau nghị quyết HĐQT được ban hành trong tháng 4/2020, VPB có kế hoạch (1) mua tối đa tất cả (300 triệu USD) trái phiếu quốc tế đã phát hành trong năm 2020 và 2021 và (2) mua lại cổ phiếu tối đa 5% lượng cổ phiếu lưu hành (khoảng 122 triệu cổ phiếu) trong năm 2020, tùy thuộc vào tình hình thị trường. Liên quan đến FOL, VPB có kế hoạch sẽ dần giảm tỷ lệ FOL (tỷ lệ hiện tại là 22,8%) nếu room khối ngoại được mở ra cho đến khi đạt được tỷ lệ 15%. Tuy nhiên, hiện chưa có thời gian thực hiện cụ thể cho vấn đề này.

  Khuyến nghị

  Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA dành cho VPB với giá mục tiêu 30.100 đồng/CP.

  Nguồn: VCSC

  ==================================================

  VIỆT KHUÊ

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 098 171 2523

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  ==================================================

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn