QNS: CTCP Đường Quảng Ngãi Mua vào | Giá mục tiêu VND64,500 | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

QNS: CTCP Đường Quảng Ngãi Mua vào | Giá mục tiêu VND64,500

Lượt xem:3579 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Sự kiện: Công bố KQKD Q3/2021
  Doanh thu thuần Q3/2021 tăng 14,6% so với cùng kỳ lên 2.115 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thuần tăng mạnh 49,3% so với cùng kỳ lên 348 tỷ đồng, vượt 16% dự báo của chúng tôi. Doanh thu mảng đường duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi mảng sữa đậu nành vượt kỳ vọng của chúng tôi.
  Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021 đạt 5.776 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần tăng 29,7% so với cùng kỳ lên 869 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm 2021 đạt 67,2% dự báo cả năm 2021 và vượt 6% kỳ vọng của chúng tôi.

  Doanh thu mảng đường sát với dự báo

  Doanh thu mảng đường tăng 30,2% so với cùng kỳ lên 370 tỷ đồng nhờ giá bán bình quân tăng 65% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng tiêu thụ giảm 22% so với cùng kỳ (theo ước tính của chúng tôi). Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu mảng đường tăng 51,6% so với cùng kỳ lên 1.239 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 115 tỷ đồng trong Q3/2021 so với lỗ 15 tỷ đồng trong Q3/2020. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 31,1% so với -5,2% trong Q3/2020.
  Doanh thu sữa đầu nành vượt kỳ vọng Doanh thu sữa đậu nành tăng 11,8% so với cùng kỳ lên 1.328 tỷ đồng với sản lượng tiêu thụ tăng 13% so với cùng kỳ lên 87 triệu lít và giá bán bình quân giảm 1,1% so với cùng kỳ. Doanh thu sữa đậu nành cao hơn 8% so với dự báo của chúng tôi là 1.230 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành cũng tăng 5,9% so với cùng kỳ lên 541 tỷ
  đồng, theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 40,7%, thấp hơn 230 điểm cơ bản so với tỷ suất lợi nhuận gộp Q3/2020 là 43%. Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu sữa đậu nành tăng 5,9% so với cùng kỳ lên 3.234 tỷ đồng, cao hơn 3,1% so với dự báo của chúng tôi.

  Doanh thu các sản phẩm khác tăng 14,8% so với cùng kỳ lên 341 tỷ đồng nhờ doanh thu điện sinh khối tăng trưởng mạnh 145% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu các sản phẩm thực phẩm & đồ uống khác (bia, đồ uống, bánh kẹo) tăng 4,8% so với cùng kỳ (theo ước tính của chúng tôi).

  HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 64.500đ/cp

  Trong năm 2021, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 7.431 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% và lợi nhuận thuần đạt 1.293 tỷ đồng, tăng trưởng 23,1%. Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần sẽ tăng trưởng lần lượt 22,4% và 10,2% lên lần lượt 1.582 tỷ đồng và 1.744 tỷ đồng trong năm 2022 và 2023. Với KQKD Q3/2021 khả quan, HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu 64.500đ/cp đối với QNS.

  Nguồn : HSC Research.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn