Phân tích cổ phiếu PAN: KQKD 6 tháng tăng 18,8% so với cùng kỳ