PHân tích cổ phiếu DQC : Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33.000

Phân tích cổ phiếu DQC: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33.000

Lượt xem:2074 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Gần đây DQC đã công bố KQKD đã soát xét 6 tháng đầu năm không được khả quan với doanh thu thuần đạt 466 tỷ đồng (tăng 11,4% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 58,7 tỷ đồng (giảm 4,8% so với cùng kỳ).

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33.000, tương đương P/E dự phóng 2019 là 9,0 lần. Doanh thu tăng 11,4% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ bóng đèn LED. Doanh thu các sản phẩm đèn compact giảm 30-40% so với cùng kỳ do người tiêu dùng có nhu cầu thay thế bằng sản phẩm mới như bóng đèn LED. Trong khi đó lợi nhuận giảm 4,8% so với cùng kỳ chủ yếu do : tỷ suất lợi nhuận gộp giảm,  lợi nhuận tài chính thuần giảm cũng như lỗ từ các công ty liên doanh liên kết. Theo đó, công ty mới chỉ hoàn thành được 40,2% kế hoạch doanh thu và 39,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Một năm rưỡi sau vụ việc điều tra liên quan đến các thành viên trong gia đình Chủ tịch công ty, có vẻ như DQC vẫn đang gặp khó khăn trong việc tái khẳng định vị thế trong thị trường bóng đèn mặc dù đã rất tích cực đưa sản phẩm mới ra thị trường.

  Doanh thu thị trường nội địa vẫn là động lực chính và đóng góp chủ yếu vào doanh thu trong kỳ. Doanh thu nội địa đạt 437 tỷ đồng (tăng 12,95% so với cùng kỳ) và đóng góp 93,7% trong doanh thu thuần. Doanh thu xuất khẩu tăng tốt, đạt 3,3 tỷ đồng (tăng 23,4% so với cùng kỳ) nhưng đóng góp trong tổng doanh thu vẫn còn nhỏ. Những sản phẩm xuất khẩu chính là bóng đèn compact sang các nước ASEAN. Doanh thu từ dự án xây dựng giảm 15,3% so với cùng kỳ xuống còn 24,3 tỷ đồng. Doanh thu khác đạt 1,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2017 là 414 triệu đồng). Và doanh thu đèn LED vẫn là động lực chính trong 6 tháng đầu năm nay.

  Doanh thu đèn LED vẫn là động lực chính trong 6 tháng đầu năm nay

  Tỷ suất lợi nhuận chịu áp lực giảm chủ yếu do giá bán bình quân giảm trong khi giá nguyên vật liệu tăng nhẹ –DQC đã giảm giá bán từ 15-17% trong kỳ trong khi chi phí nguyên vật liệu bình quân tăng đến 5%. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty. Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 112 tỷ đồng (tăng 6,1% so với cùng kỳ) trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống còn 24,04% từ 25,23% cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp thị trường nội địa giảm từ 24,7% cùng kỳ xuống còn 23,7%. Tỷ suất lợi nhuận gộp từ dự án xây dựng tăng nhẹ lên 11,1% từ 10,5% trong cùng kỳ năm 2017.

  Chi phí bán hàng & quản lý là 74,3 tỷ đồng (giảm 1,6% so với cùng kỳ) và bằng 15,9% doanh thu thuần (cùng kỳ năm ngoái là 18%). Bên cạnh đó lợi nhuận tài chính thuần cũng giảm 13,7% so với cùng kỳ còn 24 tỷ đồng do doanh thu HĐ tài chính giảm 6,1% và chi phí tài chính tăng 8,4 lần.

  Tỷ suất lợi nhuận giảm, lợi nhuận tài chính giảm và lỗ từ công ty liên doanh liên kết đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. LNTT và LNST lần lượt đạt 58,7 tỷ đồng (giảm 4,8% so với cùng kỳ) và 46,5 tỷ đồng (giảm 7,2% so với cùng kỳ).

  Tồn kho ở mức cao, là 347,2 tỷ đồng (tăng 12,3% so với đầu năm) và tương đương 25,5 tuần sản xuất. Tại thời điểm cuối tháng 6/2018, giá trị hàng tồn kho của DQC ở mức rất cao và Công ty đã hạch toán một khoản dự phòng trích lập đáng kể là 63,8 tỷ đồng.

  Nhà máy sẽ đi vào hoạt động chậm hơn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu, là Q2/2017. Nhà máy có công suất thiết kế là 20 triệu đèn LED mỗi năm, tăng gấp đôi từ công suất hiện tại là 20 triệu sản phẩm mỗi năm. Chi phí đầu tư cho dự án là khoảng 312 tỷ đồng và có sự thay đổi nhỏ so với kế hoạch ban đầu. Vào cuối năm ngoái, công ty cũng đã tăng công suất của các nhà máy hiện tại thêm 10 triệu sản phẩm mỗi năm, tuy nhiên phần công suất mới này sẽ ngừng hoạt động sau khi nhà máy mới hoàn thiện xây dựng. Do đó, vốn đầu tư cho dự án mới giảm xuống còn khoảng 250 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ thử nghiệm sản xuất trong tháng 10 và đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất thương mại toàn diện trước cuối năm. Tổng công suất sản xuất đèn LED theo đó sẽ tăng lên 40 triệu sản phẩm từ 30 triệu sản phẩm hiện tại. Nhà máy mới sẽ được hưởng ưu đãi thuế với thuế suất 0% trong 4 năm đầu hoạt động tính từ năm 2018, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo và trong 2 năm cuối cùng thuế suất ưu đãi chỉ là 10%. Lợi thế về tiết kiệm thuế này sẽ là một trong những động lực cho tăng trưởng lợi nhuận của công ty.Và dòng sản phẩm đèn thông minh sẽ là động lực tăng trưởng chính của DQC trong tương lai và là định hướng bài bản của công ty.

  Cho cả năm 2018,chúng tôi dự báo lợi nhuận sẽ giảm 2,2% so với năm 2017, do tỷ suất lợi nhuận gộp không đổi và lợi nhuận tài chính thuần giảm. Cụ thể, dự báo doanh thu thuần là 1.070 tỷ đồng (tăng trưởng 1,3%) và LNTT là 132,4 tỷ đồng (giảm 2,2% so với năm 2017). Các giả định của chúng tôi như sau:

  • Doanh thu trong nước đạt 975 tỷ đồng (tăng trưởng 6,3%) với doanh thu đèn compact giảm 40% nhưng doanh thu đèn LED dự báo tăng 70%. Đồng thời, doanh thu xuất khẩu ước tính chỉ đạt 13,6 tỷ đồng so với 68,1 tỷ đồng trong năm ngoái. Doanh thu của mảng xây dựng dự báo đạt 77 tỷ đồng (tăng trưởng 10%).

  • Lợi nhuận gộp dự báo đạt 256 tỷ đồng (tăng trưởng 1,5%), theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp là 3,9%, giữ nguyên từ năm ngoái.

  • Chi phí bán hàng & quản lý dự báo là 165,8 tỷ đồng (giảm 6,1%), chiếm 15% doanh thu thuần (năm ngoái là 16,7%).

  • Thu nhập tài chính thuần dự báo đạt 46,5 tỷ đồng (giảm 15,7% so với năm 2017).

  Chung tôi dự báo công ty sẽ đạt LNTT và LNST lần lượt là 132,4 tỷ đồng (giảm 2,2% so với năm 2017) và 105,7 tỷ đồng (giảm 3,2% so với năm 2017). EPS 2018 là 2.979đ, tương đương P/E dự phóng là 10,14 lần.

  Cho năm 2019, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 1.214 tỷ đồng (tăng trưởng 13,5%) và LNTT đạt 153,3 tỷ đồng (tăng trưởng 15,8%). Các giả định của chúng tôi gồm:

  • Doanh thu trong nước đạt 1.110 tỷ đồng (tăng trưởng 13,8%) với doanh thu từ bóng đèn compact giảm 20% nhưng doanh thu từ đèn LED tăng 30%. Doanh thu xuất khẩu ước đạt khoảng 15 tỷ đồng (tăng trưởng 10%). Doanh thu từ mảng xây dựng dự báo là 85 tỷ đồng (tăng trưởng 10%).

  • Lợi nhuận gộp dự báo đạt 303,2 tỷ đồng (tăng trưởng 18,5%), theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp là 25% so với mức 23,9% trong năm 2018 nhờ các sản phẩm đèn thông minh cho tỷ suất lợi nhuận tốt hơn.

  • Chi phí bán hàng & quản lý dự báo là 196,8 tỷ đồng (tăng 18,7% so với năm 2018), chiếm 16,2% doanh thu thuần (năm 2018 là 15,5%).

  • Thu nhập tài chính thuần dự báo đạt 51,1 tỷ đồng (tăng trưởng 10%).

  Vậy chúng tôi dự báo LNTT và LNST năm 2019 lần lượt là 153,3 tỷ đồng (tăng trưởng 15,8%) và 130 tỷ đồng (tăng trưởng 23%). EPS là 3.664đ, tương đương P/E dự phóng là 8,24 lần.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33.000, tương đương P/E dự phóng 2019 là 9,0 lần. Xét về các yếu tố căn bản, triển vọng tương lai của công ty không đồng nhất do áp lực cạnh tranh từ sự gia tăng ồ ạt của sản phẩm Trung Quốc giá rẻ và khả năng định giá bán còn hạn chế. Nỗ lực giới thiệu các sản phẩm thông minh sáng tạo sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của công ty, tuy nhiên trong ngắn hạn đèn LED sẽ là động lực chính. Một số những thay đổi trong hoạt động bán hàng như tái cơ cấu hệ thống phân phối bằng cách giảm sự phụ thuộc vào các đại lý cấp 1 và đẩy mạnh tiếp cận các cửa hàng điện tử nhỏ lẻ sẽ giúp DQC định vị lại sản phẩm với người tiêu dùng cuối cùng. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ mất nhiều thời gian hơn để có tác động thực tế.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn