Cập nhật cổ phiếu PVT: Kế hoạch năm 2020 thận trọng.

Cập nhật cổ phiếu PVT: Kế hoạch năm 2020 thận trọng.

Lượt xem:1269 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Đồ thị cổ phiếu PVT ngày 29/06/2020

  Kế hoạch năm 2020 thận trọng

  Kế hoạch doanh thu và LNSTT năm 2020 của Công ty lần lượt là 6.200 tỷ đồng (giảm 20,1%) và 433 tỷ đồng (giảm 47,2%).

  Kế hoạch này thấp hơn lần lượt 11,2% và 17,3% so với dự báo của chúng tôi về doanh thu và LNST. Theo chúng tôi chênh lệch giữa dự báo của chúng tôi và kế hoạch của Công ty là do giả định thận trọng của Công ty. Tất cả các công ty con của PVN đều có truyền thống đặt kế hoạch thấp.

  KQKD sơ bộ nửa đầu năm 2020 sát với dự báo của chúng tôi

  PVT ước tính KQKD sơ bộ nửa đầu năm 2020 doanh thu đạt 3.645 tỷ đồng (giảm 10,7% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 350 tỷ đồng (giảm 31,6% so với cùng kỳ). Với KQKD này, PVT đã hoàn thành lần lượt 58,8% và 63,6% kế hoạch doanh thu và LNTT.

  KQKD nửa đầu năm 2020 cao hơn dự báo doanh thu và LNTT của chúng tôi lần lượt 2,7% và 0,9%.

  Cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 là 15%

  Cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2019 với tỷ lệ 15:100, cụ thể là mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu cổ tức. Cổ tức dự kiến sẽ được chi trả trong Q3/2020.

  Giải tán Ban kiểm soát

  Cổ đông đã thông qua việc giải tán Ban kiểm soát của PVT do hoạt động của Ban kiểm soát trùng lặp với hoạt động của ban Kiểm toán Nội bộ. PVT rất thuận lợi để giải tán Ban kiểm soát khi PVN nắm giữ 51% cổ phần của Công ty. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng lợi ích của cổ đông thiểu số sẽ
  không được ưu tiên nếu Ban kiểm soát bị loại bỏ.

  Giữ nguyên dự báo và đánh giá

  Chúng tôi đánh giá Tăng tỷ trọng với PVT và giá mục tiêu là 11.620đ, tiềm năng răng giá 6,6%.

  Chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận năm 2020, dự báo lợi nhuận nửa sau năm 2020 sẽ thấp hơn so với nửa đầu năm do nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ đóng cửa 50-55 ngày để đại tu do đó sản lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ vận chuyển của PVT sẽ sụt giảm. Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2020 đạt 6.277 tỷ đồng (giảm 19,1%) và LNTT đạt 654 tỷ đồng (giảm 35,6%).

  (Nguồn HSC)

  GIANG LÂM

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0911096879.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây

   

   

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn