Cập nhật cổ phiếu PLX: Lợi nhuận Q1/2020 âm do phải trích lập giảm giá hàng tồn kho.
Top
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Nhóm tư vấn