Cập nhật cổ phiếu MSN: Bất ngờ đề xuất trả cổ tức tiền mặt.

Cập nhật cổ phiếu MSN: Bất ngờ đề xuất trả cổ tức tiền mặt.

Lượt xem:1468 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Đồ thị cổ phiếu MSN ngày 23/06/2020

  Sự kiện: Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ

  MSN đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt 1.000-3.000 tỷ đồng (giảm 46,0- 82,0%), đề xuất trả cổ tức tiền mặt 1.000đ/cp, phát hành ESOP với khối lượng tối đa 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành và kế hoạch phát hành riêng lẻ với khối lượng tối đa 9,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

  Kế hoạch của công ty gần với dự báo của chúng tôi

  MSN đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 75.000-85.000 tỷ đồng, tăng trưởng 101,0-127,6%, và lợi nhuận thuần đạt 1.000-3.000 tỷ đồng, giảm 46,0-82,0%. Kế hoạch của công ty bao gồm hợp nhất từ VCM (thương vụ sáp nhập mảng bán lẻ gần đây) với doanh thu cao nhưng lỗ cũng đáng kể.

  Kế hoạch của công ty sát với dự báo của chúng tôi. HSC hiện dự báo doanh thu thuần là 80.485 tỷ đồng, tăng trưởng 115,5% và lợi nhuận thuần đạt 1.373,2 tỷ đồng, giảm 75,3%.

  Trong quý đầu tiên của năm, MSN đạt doanh thu thuần 17.632 tỷ đồng, hoàn thành 23,5% cận dưới và 20,7% cận trên của kế hoạch doanh thu. Tuy nhiên, công ty ghi nhận lỗ thuần 78 tỷ đồng trong Q1.

  Bất ngờ đề xuất trả cổ tức tiền mặt

  MSN bất ngờ đề xuất trả cổ tức tiền mặt cho năm 2019 là 1.000đ/cp, tương đương tỷ lệ cổ tức/giá là 1,75%. Công ty sẽ thực hiện chi trả trong vòng 6 tháng sau ĐHĐCĐ, sau khi được cổ đông thông qua.
  Trong quá khứ, công ty hiếm khi trả cổ tức tiền mặt. Trong 7 năm gần đây, công ty chỉ trả cổ tức tiền mặt một lần duy nhất, vào năm 2017, là 3.000đ/cp. Kế hoạch trả cổ tức tiền mặt trong năm nay thực sự là thông tin bất ngờ đối với chúng tôi.

  Phát hành cổ phiếu ESOP với khối lượng tối đa là 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

  Công ty cũng đề xuất kế hoạch phát hành ESOP với khối lượng phát hành tối đa là 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu sẽ được phát hành trong năm 2020 hoặc trước tháng 5/2020 với giá bán 10.000đ/cp.

  Phát hành riêng lẻ với khối lượng tối đa 9,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

  Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành riêng lẻ với khối lượng tối đa 9,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Việc phát hành sẽ được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt và dự kiến hoàn tất trước ĐHĐCĐ năm 2021 sau khi được UBCK phê duyệt.

  Toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn tất phát hành.

  Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

  Thứ Sáu tuần trước, MSN công bố bổ nhiệm ông Danny Le giữ chức Tổng giám đốc mới, thay cho ông Nguyễn Đăng Quang, từ ngày 19/6/2020. Ông Quang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của MSN.
  Trước khi được bổ nhiệm, ông Danny Le là Giám đốc chiến lược và phát triển của Tập đoàn. Hiện tại, ông là Chủ tịch của Masan Resources (MSR) và Masan MEATLife (MML).

  Tiếp tục đánh giá Giảm tỷ trọng và giá mục tiêu là 51.000đ/cp

  Cho năm 2020, dự báo gần nhất của chúng tôi là doanh thu thuần đạt 80.485 tỷ đồng, tăng trưởng 115,5%, và lợi nhuận thuần là 1.373 tỷ đồng, giảm 75,3%.

  Chúng tôi giữ nguyên dự báo này cũng như đánh giá Giảm tỷ trọng đối với cổ phiếu MSN với giá mục tiêu là 51.000đ/cp; thấp hơn 10,5% so với thị giá.

  (Nguồn HSC)

  GIANG LÂM

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0911096879.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn