Cập nhật cổ phiếu MBB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 19.448 đồng/cổ phiếu.

Cập nhật cổ phiếu MBB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 19.448 đồng/cổ phiếu.

Lượt xem:1185 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Kết quả kinh doanh: Q1.2020, lợi nhuận trước thuế của MBB đạt 2.195 tỷ đồng (- 9,4% yoy). Ngân hàng vẫn nghi nhận mức tăng trưởng của tổng thu nhập, tuy nhiên chi phí trích lập dự phòng lên tới 2.092 tỷ đồng (+117% yoy) là nguyên nhân khiến cho LNTT suy giảm.

  Sự thận trọng của MBB thể hiện rõ trong việc giảm dư nợ cho vay khách hàng: cụ thể, cho vay
  khách hàng đạt 244 nghìn tỷ đồng (-1,2% ytd). Cơ cấu dư nợ cho vay dài hạn tiếp tục tăng nhẹ.

  Huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá ghi nhận mức 272 nghìn tỷ đồng (-9,0% ytd). Trong đó, 241 nghìn tỷ đồng là tiền gửi của khách hàng (chiếm ~88% trên tổng huy động vốn), còn lại 31 nghìn tỷ đồng là giấy tờ có giá. Huy động tiền gửi khách hàng suy giảm chủ yếu ở phần tiền gửi không kỳ hạn với giá trị sụt giảm 20,5 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ CASA giảm xuống mức 29,8%. Để bù đắp sự suy giảm từ nguồn vốn huy động, MBB đã tăng cường vay từ thị trường liên ngân hàng.

  Tổng thu nhập hoạt động đạt 6.338 tỷ đồng (+ 16,2% yoy), bao gồm:

  (1) Thu nhập lãi thuần ghi nhận 4.695 tỷ đồng (+ 13,6% yoy và chiếm 74% tổng thu nhập hoạt động). NIM duy trì cao ở mức 3,92%, trong đó tỷ suất tài sản sinh lãi và chi phí vốn đều giảm nhẹ so với thời điểm cuối năm 2019.

  (2) Thu nhập từ các hoạt động ngoài lãi đạt 1.643 tỷ đồng (+24,5% yoy), mức tăng trưởng tốt có được chủ yếu do mảng mua bán trái phiếu kinh doanh và trái phiếu đầu tư của MBB có sự cải thiện rõ rệt do có những thuận lợi về diễn biến lãi suất cũng như việc ngân hàng bán bớt trái phiếu chính phủ để hỗ trợ thanh khoản. Lợi nhuận thuần từ 2 mảng hoạt động này đạt 497 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ 2019.

  Chi phí hoạt động ghi nhận 2.051 tỷ đồng (-0,1% yoy). MBB thắt chặt chi phí hoạt động trong bối cảnh rủi ro dịch bệnh khó lường, chi phí cho nhân viên chỉ ở mức 1.258 tỷ đồng (-1,8% yoy). Tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) của MBB liên tục cải thiện còn 32% trong Q1.2020.

  ROE trailing 4 quý của MBB đạt 19,7%, giảm nhẹ so với năm 2019. ROA trailing 4 quý của ngân hàng
  cũng đạt 1,91%, giảm nhẹ so với năm 2019.

  Triển vọng: Chúng tôi kỳ vọng MBB sẽ tiếp tục được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành trong các năm tiếp theo. Ngân hàng có hệ số an toàn vốn CAR năm 2019 đạt 10,68% và thuộc nhóm có hệ số an toàn thuộc vùng tối ưu để cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng tín dụng và mục tiêu lợi nhuận. Chỉ số sinh lời của MBB duy trì khả quan giúp BVPS tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn.

  Rủi ro: nợ xấu gia tăng nhanh trong quý 1 cùng với rủi ro tiềm tàng đang là vấn đề thách thức MBB và toàn ngành ngân hàng. VCBS nhận thấy chất lượng tài sản của MBB tốt hơn trung bình ngành và MBB đã bắt đầu quá trình trích lập nợ xấu từ rất sớm. Chúng tôi đánh giá cao những thận trọng từ phía ngân hàng và MBB có thể là một trong những ngân hàng có quá trình xử lý nợ xấu nhanh nhất ở giai đoạn sau dịch. Ngoài ra, MBB phải đối mặt với rủi ro về chi phí vốn khi có sự suy giảm của tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

  Khuyến nghị: MBB là ngân hàng đã bắt đầu quá trình trích lập dự phòng rủi ro từ rất sớm khi ghi nhận chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh trong Q1.2020. Chúng tôi cho rằng chất lượng tài sản của MBB vẫn trong tầm kiểm soát và ngân hàng có thể hoàn thành quá trình xử lý nợ xấu sau dịch trong thời gian ngắn hơn trung bình ngành.

  Tuy nhiên, với rủi ro suy giảm lợi nhuận trong ngắn hạn, chúng tôi hạ quan điểm đầu tư với cổ phiếu ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 19.448 đồng/cổ phiếu, thời gian đầu tư khuyến nghị dài hạn.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn