Cập nhật cổ phiếu HDB: KQKD Q1/2020 khả quan hơn kỳ vọng. Khuyến nghị Mua.

Cập nhật cổ phiếu HDB: KQKD Q1/2020 khả quan hơn kỳ vọng. Khuyến nghị Mua.

Lượt xem:1321 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2020

  HDB đã công bố KQKD Q1/2020 khả quan với LNST hợp nhất đạt 1.001 tỷ đồng (tăng 13,9% so với cùng kỳ) nhờ tỷ lệ NIM ngân hàng mẹ cải thiện mạnh và cho vay khách hàng tăng trưởng tốt ở cả Ngân hàng mẹ (tăng 4,1% so với đầu năm) và HDSaison (tăng 4,9% so với đầu năm). Nói chung, KQKD hợp nhất Q1/2020 bằng 24,7% dự báo của HSC cho cả năm 2020; khả quan hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi.

  Ngân hàng mẹ: Thu nhập lãi thuần là động lực tăng trưởng lợi nhuận, LNST tăng 7,1% so với cùng kỳ
  Thu nhập lãi thuần tăng mạnh 54,9% so với cùng kỳ trong Q1/2020 nhờ cho vay khách hàng tăng trưởng tốt, tăng 4,1% so với đầu năm (tăng 18,2% so với cùng kỳ) và tỷ lệ NIM cải thiện mạnh mẽ (tăng 1,15% đạt 3,85%).

  Cho vay khách hàng của HDB tăng 4,1% so với đầu năm đạt 139,2 nghìn tỷ đồng; cao hơn mức tăng trưởng bình quân ngành chỉ là 1,3%. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 5,4% so với đầu năm đạt 133 nghìn tỷ đồng; hệ số LDR thuần giảm nhẹ còn 104,7% so với 106% tại thời điểm cuối năm 2019.

  Tiền gửi không kỳ hạn tăng 2,2% so với đầu năm trong khi tiền gửi có kỳ hạn tăng 5,9% so với đầu năm. Theo đó tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn giảm còn 12,2% từ 12,6% tại thời điểm cuối năm 2019. Tuy nhiên việc tiền gửi không kỳ hạn tại HDB tăng trong khi hầu hết các NHTM khác giảm vẫn là một kết quả tốt đáng ghi nhận.

  Chi phí huy động bình quân được kiểm soát tốt, giảm 0,09% so với cùng kỳ còn 4,9% trong khi lợi suất gộp tăng ấn tượng 1,06% so với cùng kỳ lên 8,62%; nhờ lợi suất cho vay tăng 1,19% so với cùng kỳ đạt 10,7%. Theo đó, tỷ lệ NIM cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, tăng 1,15% đạt 3,85%. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 chỉ thể hiện khi so sánh với với quý trước, lợi suất gộp Q1/2020 đã giảm 0,34% và tỷ lệ NIM đã giảm 0,23% so với quý trước.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng thu nhập ngoài lãi gây thất vọng, giảm 63% so với cùng kỳ còn 118 tỷ đồng. Lãi thuần HĐ dịch vụ đạt 29,4 tỷ đồng, giảm 30,3% so với cùng kỳ; lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối đạt 37,6 tỷ đồng, giảm 62,7% so với cùng kỳ; lãi thuần HĐ mua bán trái phiếu đạt 31,5 tỷ đồng, giảm 80,1% so với cùng kỳ và thu nhập khác đạt 19,6 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

  Theo đó, tổng thu nhập hoạt động đạt 2.060 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ).

  Chi phí hoạt động tăng đáng kể, tăng 58,4% so với cùng kỳ lên 1.025 tỷ đồng với chi phí nhân viên tăng hơn gấp đôi (tăng 108% so với cùng kỳ và tăng 14,5% so với quý trước lên 676 tỷ đồng) mặc dù số lượng nhân viên chỉ tăng 8,4% so với cùng kỳ. Lý do là Ngân hàng đã trích trước dự phòng cho chi phí hoạt động và chi phí nhân viên để chuẩn bị ứng phó với tác động của dịch Covid-19. Theo đó hệ số CIR tăng mạnh lên 49,7% từ 35,5% trong năm 2019.

  Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 1,08% so với mức 0,98% tại thời điểm cuối năm 2019. Chi phí dự phòng trong Q1 là 71,2 tỷ đồng, tăng 117,8% so với cùng kỳ từ mức rất thấp trong Q1/2019. Trong đó gồm có chi phí dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC (43,8 tỷ đồng) và chi phí dự phòng chung cho vay khách hàng (34,9 tỷ đồng). HDB không xóa nợ hay trích lập thêm dự phòng cụ thể cho vay khách hàng. Nợ xấu tăng 14,9% so với đầu năm lên 1.508 tỷ đồng; hệ số LLR giảm còn 85,3% từ 95,4% tại thời điểm cuối năm 2019. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn chưa thể hiện rõ trên KQKD Q1/2020.

  LNTT Q1/2020 của Ngân hàng mẹ đạt 964 tỷ đồng (tăng 7,1% so với cùng kỳ).

  HDSaison tiếp nối đà tăng trưởng mạnh

  Cho vay tại HDSaison cũng tăng 4,9% so với đầu năm đạt 13,2 nghìn tỷ đồng; đóng góp 9,5% vào tổng dư nợ cho vay hợp nhất. Trong dư nợ cho vay của HDSaison, cho vay mua hàng gia dụng điện máy (tăng 13,3% so với đầu năm) là động lực tăng trưởng chính; trong khi đó cho vay mua xe ‘hai bánh’ đi ngang và cho vay tiền mặt tăng ở mức trung bình, tăng 4,9% so với đầu năm.

  Do HDSaison không công bố BCTC nên chúng tôi tự ước tính tỷ lệ NIM của HDSaison tăng 0,85% lên 27,75%. Theo đó, thu nhập lãi thuần tại HDSaison tăng 21,5% so với cùng kỳ đạt 942 tỷ đồng; đóng góp 32,7% vào tổng thu nhập lãi thuần hợp nhất. Chúng tôi ước tính thu nhập ngoài lãi tăng 27,8% so với cùng kỳ đạt 149 tỷ đồng; theo đó tổng thu nhập hoạt động của HDSaison đạt 1.091 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ).

  Chi phí hoạt động tăng đáng kể, tăng 19,4% so với cùng kỳ mặc dù số lượng nhân viên chỉ tăng 3,1% so với cùng kỳ (giảm 1,1% so với đầu năm). Do đó, hệ số CIR tăng lên 53,4% từ 51,4% trong năm 2019.

  Tỷ lệ nợ xấu của HDSaison được kiểm soát tốt tại 5,57% (tại thời điểm cuối năm 2019 là 5,44%) với chi phí dự phòng tăng 10,1% lên 221 tỷ đồng. Trong tổng cộng 292 tỷ đồng chi phí dự phòng, chỉ có 71 tỷ đồng là chi phí dự phòng tại Ngân hàng mẹ và phần lớn (221 tỷ đồng) là chi phí dự phòng tại công ty tài chính tiêu dùng HDSaison.

  LNTT Q1/2020 của HDSaison là 282 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ).

  Duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu là 32.800đ

  Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu (dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư) giữ nguyên ở 32,800đ; tương đương tiềm năng tăng giá 58,8% từ thị giá hiện tại. Chúng tôi duy trì dự báo LNST hợp nhất năm 2020 đạt 4.052 tỷ đồng (tăng trưởng 0,78%). 

  (Nguồn HSC)

  GIANG LÂM

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0911096879.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn