Cập nhật cổ phiếu DPM: Lợi nhuận không thường xuyên hạch toán sớm hơn kỳ vọng.

Cập nhật cổ phiếu DPM: Lợi nhuận không thường xuyên hạch toán sớm hơn kỳ vọng.

Lượt xem:1332 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Lợi nhuận không thường xuyên hạch toán sớm hơn kỳ vọng

  ▪ DPM đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm với lợi nhuận thuần tăng 390,3%; chủ yếu nhờ giá khí ở mặt bằng thấp trong 6 tháng đầu năm.

  ▪ DPM đã nhận được 80 tỷ đồng tiền bồi thường trong 6 tháng đầu năm và sau khi hoàn tất giấy tờ, khoản tiền này sẽ được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm (chúng tôi giả định hạch toán 30 tỷ đồng trong năm 2020). Còn lại 122 tỷ đồng có thể sẽ hạch toán vào 2021.

  ▪ Duy trì dự báo, đánh giá Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu dựa trên DCF ở 17.200đ, tương đương tiềm năng tăng giá 20,7%.

  Sự kiện: Họp trực tuyến với DPM

  Chúng tôi đã có cuộc họp trực tuyến với DPM và nhận được thêm thông tin chi tiết về KQKD 6 tháng đầu năm 2020.
  Trong 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận thuần đạt 407,7 tỷ đồng, tăng 390,3% so với cùng kỳ trong khi doanh thu thuần tăng 10,6% so với cùng kỳ đạt 3.875,6 tỷ đồng. LNTT đạt 493,5 tỷ đồng, tăng 385,2% so với cùng kỳ.

  Doanh thu thuần tăng phản ánh nền so sánh thấp trong 6 tháng đầu năm 2019 trong khi LNTT tăng nhờ giá khí tự nhiên ở mặt bằng thấp. Theo đó, KQKD 6 tháng đã lần lượt hoàn thành được 42% và 96,2% kế hoạch doanh thu thuần và LNTT đề ra cho cả năm. Kết quả 6 tháng lần lượt bằng 45,9% và 56,2% dự báo của chúng tôi cho doạn thu thuần và LNTT cả năm. Kết quả thực hiện cũng sát với kỳ vọng của chúng tôi.

  Doanh thu tăng từ mức thấp trong 6 tháng đầu năm 2019

  Sản lượng tiêu thụ theo sản phẩm chính gồm ure, UCF85, NH3 và CO2 tăng đáng kể so với 6 tháng đầu năm 2019. Điều này là do nhà máy sản xuất chính của DPM đã đóng cửa 72 ngày để bảo dưỡng trong tháng 3 – tháng 4/2019.

  Sản lượng ure tăng mạnh 60,1% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2020 trên đà đạt kế hoạch đề cả năm và bằng 52,3% dự báo của chúng tôi.

  Sản lượng NPK tiêu thụ tăng 8.4% so với cùng kỳ đạt 43,500 tấn; hoàn thành 24,2% kế hoạch đề ra cho cả năm do dây chuyền sản xuất NPK tạm dừng hơn 1 tháng trong Q1/2020 để điều chỉnh thiết bị. Sản lượng tiêu thụ bằng 40% dự báo của chúng tôi.

  Trong khi đó sản lượng phân bón nhập khẩu giảm 29,2% so với cùng kỳ do Công ty ưu tiên bán hàng tự sản xuất. Sản lượng phân bón nhập khẩu tiêu thụ bằng 49,4% dự báo của chúng tôi.

  Ghi nhận 80 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên trong 6 tháng cuối năm 2020

  DPM đã bảo dưỡng nhà máy trong 72 ngày trong 6 tháng đầu năm 2019. Thời gian bảo trì kéo dài hơn thông thường do công ty kết hợp bảo trì định kỳ cho nhà máy ure với xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh ngoài dự kiến của cụm thiết bị trao đổi nhiệt ở nhà máy NH3.

  Công ty mua bảo hiểm cho các vấn đề trục trặc máy móc thiết bị liên quan đến các quy trình sản xuất chính cũng như bồi thường khi hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, dẫn đến thiệt hại về lợi nhuận do phải ngừng hoạt động mà không lường trước được (và trong trường hợp này là tạm ngừng hoạt động lâu hơn dự kiến).

  Phần bồi thường cho máy móc thiết bị đã được phía bảo hiểm xác nhận là 30 tỷ đồng. Trong khi đó, phần bồi thường cho gián đoạn hoạt động ước tính là 172 tỷ đồng.

  Công ty cho biết hiện đã nhận được lần thanh toán bồi thường đầu tiên là 80 tỷ đồng (trong đó 12 tỷ đồng là tiền bồi thường trục trặc máy móc thiết bị và 68 tỷ đồng là tiền bồi thường thiệt hại do phải ngừng hoạt động). Số tiền trên tương đương 40% tổng số tiền yêu cầu bồi thường.

  Tuy nhiên, khoản tiền trên dự kiến sẽ ghi nhận trong nửa cuối năm 2020 sau khi công ty hoàn tất một số thủ tục giấy tờ với bên bảo hiểm. Còn lại 60% tiền bồi thường, tương đương 122 tỷ đồng nhiều khả năng sẽ được hạch toán vào năm 2021.

  Số tiền bồi thường bảo hiểm bằng đúng dự báo của chúng tôi, nhưng thời gian hạch toán lại sớm hơn dự báo – chúng tôi đã kỳ vọng Công ty sẽ hạch toán 30 tỷ đồng trong năm nay và 172 tỷ đồng trong năm sau.

  Sản phẩm NPK có lãi trong Q2/2020

  Đi vào hoạt động vào cuối năm 2018, công suất hoạt động của dây chuyền sản xuất NPK trong năm 2019 ở mức thấp, là 34% vì cần có thời gian để hiệu chỉnh thiết bị. Trong Q1/2020, công suất hoạt động giảm xuống còn 20% do dây chuyền ngừng hoạt động để điều chỉnh thiết bị trong hơn 1 tháng.

  Tuy nhiên, từ Q2/2020, công suất hoạt động đã tăng lên 70% và sản lượng đạt 43.000 tấn. Tại giá bán bình quân hiện nay là 8.600đ/kg (giảm 3% so với cùng kỳ), tỷ suất lợi nhuận gộp sản phẩm NPK đạt 12% và tỷ suất EBIT đạt xấp xỉ 5%.

  Cổ tức đợt 2 của năm 2019 sẽ được chi trả trong tháng 8

  DPM sẽ chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2019 vào ngày 21/8. Mức cổ tức chi trả là 700đ/cp và ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/8.

  Cổ tức năm 2019 là 1.200đ/cp; tương đương lợi suất cổ tức là 8,4%. DPM đã trả cổ tức đợt 1 là 500đ/cp vào tháng 4/2020.

  Cho năm 2020, DPM dự kiến chi trả cổ tức là 1.000đ/cp, tương đương lợi suất cổ tức là 7%.

  Duy trì dự báo

  Chúng tôi duy trì dự báo doanh thu thuần đạt 8.435 tỷ đồng (tăng trưởng 9,8%) và lợi nhuận thuần là 725 tỷ đồng (tăng trưởng 92%). Trong dự báo của chúng tôi đã bao gồm 30 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên từ tiền bồi thường trục trặc máy móc thiết bị.
  Chúng tôi duy trì đánh giá Nắm giữ với giá mục tiêu là 17.200đ; tương đương tiềm năng tăng giá 20,7%.

  (Nguồn HSC)

  GIANG LÂM

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0911096879.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn