Cập nhật cổ phiếu VSC: ĐHCĐTN- Bầu HĐQT mới là nội dung nổi bật.

Cập nhật cổ phiếu VSC: ĐHCĐTN- Bầu HĐQT mới là nội dung nổi bật.

Lượt xem:1260 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Đồ thị cổ phiếu VSC ngày 24/06/2020

  Sự kiện: Tổ chức ĐHCĐTN

  VSC đã tổ chức ĐHCĐTN, với các cổ đông tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình.

  Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

  ĐHCĐTN đã bầu 9 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý có 3 thành viên do 3 cổ đông lớn (KWE Beteilgungen AG, Sao A D.C JSC và Sea & Air Freight International, lần lượt nắm 10%; 9% và 7% cổ phần) đề cử.

  Chúng tôi coi đây là thông tin tích cực cho cổ đông VSC. Với chuyên môn của HĐQT mới và 3 thành viên bên ngoài, Công ty có thể cải thiện được hoạt động kinh doanh, nâng cao công tác quản trị tài chính và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.

  Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2020

  VSC đặt kế hoạch doanh thu thuần và LNTT lần lượt là 1.550 tỷ đồng (giảm 13,5% và thấp hơn 7,3% dự báo của chúng tôi) và 266 tỷ đồng (giảm 22,3% và thấp hơn 24,6% so với dự báo của chúng tôi).
  Trong 5 tháng đầu năm, LNTT đạt 135 tỷ đồng, hoàn thành 50,7% kế hoạch cả năm và bằng 38,1% dự báo của chúng tôi. KQKD 5 tháng sát với kỳ vọng của chúng tôi.

  Chúng tôi thấy đây không phải là năm đầu tiên VSC đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng. Trong giai đoạn 2016-2019, bình quân Công ty vượt 16,2% kế hoạch doanh thu và vượt 19,19% kế hoạch LNTT

   

  Kế hoạch kinh doanh thận trọng do dự báo lượng hàng qua cảng thấp

  Lý do chính dẫn đến kế hoạch kinh doanh thận trọng là Công ty đã giả định tổng lượng hàng qua cảng giảm đáng kể, giảm 19,2% còn 950.000 TEU.

  Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng VSC sẽ vượt kế hoạch đề ra. Tổng lượng hàng qua cảng trong 5 tháng đầu năm đạt 447.500 TEU, tương đương 47,1% kế hoạch và chỉ giảm 9,1% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện chúng tôi dự báo lượng hàng qua cảng năm 2020 đạt 1,08 triệu TEU (giảm 7,9%); cao hơn 14% so với dự báo của Công ty.

  Chính sách cổ tức tiền mặt

  Như dự kiến, ĐHCĐTN đã thông qua mức chi trả cổ tức tiền mặt năm 2019 là 2.000đ/cp. Công ty đã tạm ứng 800đ vào tháng 9/2019 và còn lại 1.200đ sẽ được chi trả vào Q3/2020. Tỷ suất cổ tức là 7,1%.

  Cho năm 2020, cổ tức dự kiến là 20% mệnh giá. Hiện chúng tôi kỳ vọng VSC sẽ trả cổ tức tiền mặt cho năm 2020 là 2.500đ/cp, nếu Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra.

  Duy trì đánh giá Mua vào

  Nhờ KQKD 5 tháng đầu năm sát với dự báo, chúng tôi duy trì dự báo của mình cho năm 2020 với doanh thu thuần đạt 1.672 tỷ đồng (giảm 6,7%) và LNTT đạt 354 tỷ đồng (tăng trưởng 3,4%).

  Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu là 35.100đ; tương đương tiềm năng tăng giá là 28,5%.
  VSC sẽ trả hết số vay nợ còn lại trong năm 2020 và dự báo Công ty sẽ có dòng tiền mạnh và tình hình tài chính tốt trong những năm tới.

  Định giá hiện rẻ với EV/EBITDA dự phóng năm 2020 và 2021 lần lượt chỉ là 2,3 lần và 1,8 lần. Ngoài ra, P/B dự phóng năm 2020 và 2021 lần lượt là 0,8 lần và 0,7 lần trong khi hệ số ROE được giữ ổn định ở 14%.

  Trong Q2/2020, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận thuần tăng trưởng mạnh so với mức thấp của cùng kỳ năm ngoái nhờ không còn khoản tiền phạt và truy thu thuế 26 tỷ đồng như trong Q2/2019. Đây có thể là động lực ngắn hạn cho giá cổ phiếu.

   

  (Nguồn HSC)

  GIANG LÂM

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0911096879.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn