YEG : Công ty có ý định nới room lên 100% trong thời gian gần sắp tới

YEG : Công ty có ý định nới room lên 100% trong thời gian gần sắp tới

Lượt xem:1199 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Đã có thông báo YEG  được UBCKNN chấp thuận kế hoạch phát hành riêng lẻ 3.910.000 cổ phiếu với giá 300.000 đồng/ cổ phiếu cho chủ tịch công ty là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Theo đó tỷ lệ sở hữu của ông Tống sẽ tăng từ 27,12% lên 36,23%.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu YEG là 376.005đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 49,4 lần và năm 2019 là 26,8 lần. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 278,9% trong năm 2018 và tăng trưởng 96,6% trong năm 2019.

  YEG là doanh nghiệp đứng đầu thị trường truyền thông và nội dung số tại Việt Nam với tăng trưởng đến từ cả hoạt động kinh doanh hiện hữu và hoạt động M&A. Thị trường truyền thông và nội dung số tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và YEG tiếp tục là người hưởng lợi chính từ xu hướng này. Giá cổ phiếu trồi sụt với thanh khoản thấp kể từ khi IPO và thông tin chấp thuận kế hoạch phát hành riêng lẻ là thông tin khá tích cực. Công ty có ý định nới room lên 100% trong thời gian gần sắp tới và theo chúng tôi đây là động lực tích cực cho giá cổ phiếu. Và điều này có thể giúp cải thiện dứt điểm vấn đề thanh khoản cho cổ phiếu YEG.

  Tỷ lệ sở hữu của chủ tịch YEG sẽ tăng từ 27,12% lên 36,23% sau khi phát hành riêng lẻ

  Thông tin chi tiết của kế hoạch phát hành riêng lẻ là:

  – Số lượng cổ phiếu sẽ phát hành: 3.910.000 cổ phiếu

  – Giá phát hành: 300.000đ/cp

  – Thời gian phát hành: chưa công bố nhưng nhiều khả năng là trong vài tuần kể từ khi được UBCK chấp thuận

  – Sau khi phát hành số lượng cổ phiếu lưu hành của YEG sẽ tăng 14,3% từ mức 27.369.967 đơn vị hiện nay lên 31.279.967 đơn vị.

  Với room hiện đã kín (49%) thì việc phát hành cổ phiếu mới nói trên sẽ nâng số lượng cổ phiếu NĐTNN được phép mua từ 13,4 triệu đơn vị lên 15,3 triệu đơn vị. Theo đó room sẽ hở thêm 1,9 triệu đơn vị. Ngoài ra tiền thu được từ phát hành riêng lẻ có thể sử dụng để đẩy mạnh tăng trưởng bằng việc đầu tư vào hoạt động kinh doanh mới/hiện hữu và thực hiện M&A. Không những vậy điều này còn thể hiện sự tin tưởng của chủ tịch và cũng là cổ đông lớn nhất vào sự tăng trưởng trong tương lai của YEG.

  YEG sẽ tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% để cải thiện khối lượng giao dịch hàng ngày – Do room đã đầy ngay sau khi IPO nên việc nới room sẽ giúp cải thiện đáng kể thanh khoản của cổ phiếu này.

  – Sau khi niêm yết trên HSX vào ngày 26/6/2018, room nước ngoài đã chạm trần 49% chỉ sau 3 ngày giao dịch. Trong số 49% cổ phần thuộc sở hữu của NĐTNNN, hai quỹ do Vina Captial quản lý sở hữu tổng cộng 19,63%, tương đương 5.373.831 cổ phiếu. Trong khi đó Macquarie Bank Limited từ Australia cũng sở hữu 5,74%, tương đương 1.572.000 cổ phiếu.

  – KLGD bình quân kể từ ngày niêm yết là 12.720 cổ phiếu/ngày và đây là mức thanh khoản khá thấp. Nguyên nhân có thể là do thực tế room khối ngoại đã đầy. Do đó, công ty kỳ vọng thanh khoản sẽ được cải thiện đáng kể sau khi  phát hành riêng lẻ xong và nới room lên 100%.

  Cho năm 2018, dự báo YEG sẽ đạt doanh thu thuần 2.344 tỷ đồng (tăng trưởng 179%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 233 tỷ đồng (tăng trưởng 278,9%). Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau :

  • YEG sẽ tăng dần tỷ lệ sở hữu tại Netlink và TNT lên 100% trong năm 2018.

  • Doanh thu từ mảng truyền thông truyền thống dự báo tăng trưởng 62,2% đạt 587,6 tỷ đồng.

  • Doanh thu từ mảng truyền thông số dự báo tăng 3,4 lần đạt 1.637 tỷ đồng.

  • Chúng tôi dự báo lợi nhuận gộp sẽ tăng trưởng 139,6% đạt 591,8 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 25,2% trong năm 2018 (năm 2017 là 29,4%).

  • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/ doanh thu thuần giảm xuống 10,3% trong năm 2018 từ 15,6% trong năm 2017.

  • Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng đạt 233,1 tỷ đồng, tăng trưởng 278,9%, tương đương EPS là 7.607đ và P/E dự phóng 2018 là 26 lần.

  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 233 tỷ đồng (tăng trưởng 278,9%) trong năm 2018

  Cho năm 2019,chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 3.650 tỷ đồng (tăng trưởng 55%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 438 tỷ đồng (tăng trưởng 96,6%). Các giả định của chúng tôi gồm :

  • Doanh thu từ mảng truyền thông truyền thông tăng trưởng 14,4% đạt 672,5 tỷ đồng.

  • Doanh thu từ mảng truyền thông số tăng trưởng 72,2% đạt 2.819 tỷ đồng.

  • Chúng tôi dự báo lợi nhuận gộp tăng trưởng 42,7% đạt 844,8 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 23,1%.

  • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 8,7%.

  • Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 278,9% và EPS là 14.024đ. Theo đó, P/E dự phóng 2019 là 14,1 lần.

  Chúng tôi dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 50,1% và 74,5% cho LNST của cổ đông công ty mẹ trong giai đoạn 2018-2020. Theo dự báo của chúng tôi, tăng trưởng của YEG trong vài năm tới sẽ đến từ hai động lực chính : tăng trưởng nội tại của mảng quảng cáo nói chung cũng đóng góp lớn hơn từ quảng cáo số, là mảng mà YEG chiếm vị thế áp đảo, và hoạt động M&A.Chúng tôi dự báo YEG sẽ thực hiện một số các thương vụ mua lại để: tiếp tục phát triển và mở rộng hệ sinh thái của mình và thực hiện mục tiêu trở thành nền tảng truyền thông số hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

  – Chúng tôi dự báo doanh thu hợp nhất tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 50,1%/năm và đạt 5.283 tỷ đồng trong năm 2020. Chúng tôi dự báo :

  • Doanh thu từ mảng truyền thông số ngoài YouTube sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 81,3%/năm đạt 3.610 tỷ đồng trong năm 2020.

  • Doanh thu từ YouTube sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 15%/ năm đạt 712 tỷ đồng trong năm 2020.

  • Doanh thu từ mảng truyền thông truyền thống sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 14%/năm đạt 764 tỷ đồng trong năm 2020.

  – LNST của cổ đông công ty mẹ hợp nhất tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 66,6%/năm đạt 660 tỷ đồng trong năm 2020 nhờ tăng trưởng mạnh của mảng truyền thông số ngoài YouTube. Cụ thể, chúng tôi dự báo :

  • Lợi nhuận từ mảng truyền thông số ngoài YouTube sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 78,5%/năm đạt 493 tỷ đồng trong năm 2020.

  • Lợi nhuận từ YouTube sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 16,4%/năm đạt 69 tỷ đồng trong năm 2020.

  • Lợi nhuận từ mảng truyền thông truyền thống sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 56,8%/năm đạt 56 tỷ đồng trong năm 2020.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 376.005đ/cp, tương đương P/E dự phóng 2018 là 49,4 lần và P/E dự phóng 2019 là 26,8 lần. Yeah1 Group (YEG) là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường truyền thông số và quảng cáo ở Việt Nam và công ty cũng là một trong những công ty truyền thông mới tăng trưởng nhanh nhất ở Châu Á. YEG vận hành nền tảng quảng cáo tổng hợp nhất tại Việt Nam từ quảng cáo truyền thống cho quảng cáo số. YEG cũng kiểm soát nhiều đơn vị cung cấp nội dung hướng đến đối tượng khán giả trẻ. Tăng trưởng của YEG trong vài năm tới sẽ là động lực chính để chúng ta xem xét 1 cách nghiêm túc trong việc đầu tư vào công ty này.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn