VPB: KQKD 9 tháng đầu năm sơ bộ của VPB không được khả quan

VPB: KQKD 9 tháng đầu năm sơ bộ của VPB không được khả quan

Lượt xem:1627 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Hiện tại đã có một số thông tin về kết quả sơ bộ cho 9 tháng đầu năm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPB với LNTT đạt 6.100 tỷ đồng (tăng 8,2% so với cùng kỳ). Theo đó, Ngân hàng chỉ mới hoàn thành 56% kế hoạch LNTT hợp nhất cả năm nay là 10.800 tỷ đồng

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 29.500đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 1,94 lần.Với kết quả sơ bộ cho 9 tháng đầu năm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng với LNTT đạt 6.100 tỷ đồng (tăng 8,2% so với cùng kỳ). Theo đó, Ngân hàng chỉ mới hoàn thành 56% kế hoạch LNTT hợp nhất cả năm nay là 10.800 tỷ đồng. Trong đó  :

  • Ngân hàng mẹ VPB đóng góp khoảng 3.800 tỷ đồng LNTT trong 9 tháng đầu năm (tăng 41% so với cùng kỳ).

  • FE Credit chỉ đạt 2.300 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (giảm 22% so với cùng kỳ).

  Ngân hàng mẹ tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên lợi nhuận của FE Credit giảm và là do tăng trưởng tín dụng giảm tốc, dưới 5% trong 9 tháng đầu năm. Chúng tôi đã lưu ý trước đó rằng FE Credit đã thay đổi mô hình kinh doanh để giảm tỷ trọng các khoản vay tín chấp rủi ro cao trong khi đó tập trung nhiều hơn vào cho vay dựa trên tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, với cạnh tranh từ các đối thủ hiện tại cũng như một số tên tuổi mới ở mảng tài chính tiêu dùng, sẽ khó khăn để FE Credit có thể gia tăng thị phần.

  FE Credit chỉ đạt 2.300 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm giảm 22% so với cùng kỳ

  Đến hiện tại không có nhiều thông tin chi tiết về KQKD – Tuy nhiên, có thể nhận thấy những xu hướng tương tự như trong 6 tháng đầu năm, cụ thể :

  • Tăng trưởng tín dụng của FE Credit giảm mạnh do tỷ lệ cho vay tiền mặt của FE Credit đã chạm mức tối đa cho phép.

  • Do đó, KQKD ngày càng phụ thuộc vào Ngân hàng mẹ và đây là sự đảo chiều của xu hướng trước đó.

  • Chi phí dự phòng nhiều khả năng sẽ tăng khi nợ quá hạn tăng và thực tế là chi phí dự phòng trong những năm qua cũng ở mức thấp.

  • Tốc độ tăng trưởng chung của LNTT đã giảm mạnh trong năm nay và điều này dẫn đến lo ngại về triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Ngân hàng.

  Cho năm 2018, Chúng tôi dự báo LNTT đạt 9.948 tỷ đồng (tăng trưởng 22,4%).  Lo ngại chính của chúng tôi là tăng trưởng tín dụng của FE Credit giảm mạnh hơn dự báo.Dự báo chúng tôi gồm :

  – Đối với Ngân hàng mẹ, chúng tôi dự báo LNTT đạt 5.006 tỷ đồng (tăng trưởng 28,78%). Dự báo của chúng tôi không bao gồm đóng góp từ thu nhập cổ tức do khoản đầu tư vào FE Credit (2.855 tỷ đồng cổ tức ghi nhận trong Q2/2018).

  – Đối với FE Credit, chúng tôi dự báo LNTT đạt 4.915 tỷ đồng (tăng trưởng 17,03%).

  Dự báo LNTT của ngân hàng mẹ năm 2018 tăng mạnh đạt 5.006 tỷ đồng tăng trưởng 28,78%)

  Cho năm 2019, chúng tôi dự báo LNTT đạt 10.825 tỷ đồng (tăng trưởng 8,8). Các giả định chính của chúng tôi gồm: Đối với Ngân hàng mẹ, chúng tôi dự báo LNTT đạt 5.137 tỷ đồng (tăng trưởng 2,6%). Dự báo của chúng tôi không bao gồm đóng góp từ thu nhập cổ tức do khoản đầu tư vào FE Credit (dự kiến là 3.140 tỷ đồng trong năm 2019) dựa trên :

  1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 18% và đạt 190 nghìn tỷ đồng.

  2. Và chúng tôi cũng dự báo tiền gửi khách hàng tăng 20% và đạt 183 nghìn tỷ đồng, trong khi đó vốn huy động từ phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu tăng 5% và đạt 44,5 nghìn tỷ đồng.

  3. Do đó, hệ số LDR thuần được kiểm soát ở mức 104% (năm 2018 là 106%). Tuy nhiên tỷ lệ cho vay khách hàng/(tiền gửi khách hàng + chứng chỉ tiền gửi) chỉ là 82% (năm 2018 là 81%).

  4. Tỷ lệ NIM ổn định ở mức 4,48% (năm 2018 là 4,53%).

  5. Do đó, thu nhập lãi thuần dự báo tăng trưởng 15,41% và đạt 11,9 nghìn tỷ đồng.

  6. Tổng thu nhập ngoài lãi giảm còn 2.405 tỷ đồng (giảm 25%). Trong thời gian tới, tăng trưởng thu nhập ngoài lãi sẽ chủ yếu là từ lãi thuần hoạt động dịch vụ. Trong khi đó với chiến lược của VPB là giành thêm nhiều khách hàng bằng nhiều gói dịch vụ không thu phí thì đóng góp của dòng thu nhập này dự báo sẽ không tăng đáng kể.

  7. Tổng thu nhập hoạt động dự báo tăng nhẹ 10% lên 6.487 tỷ đồng. Do đó, hệ số CIR là 37,15% (năm 2018 là 35,98%).

  8. Tổng chi phí dự phòng dự báo là 2.698 tỷ đồng (tăng 2,6%). Việc kiểm soát nợ xấu cũng như chi phí dự phòng ở FE Credit là không dễ dàng, do đó chúng tôi dự báo VPB sẽ cố gắng kiểm soát nợ xấu và chi phí dự phòng của Ngân hàng mẹ.

  9. Do đó, chúng tôi dự báo LNTT của Ngân hàng mẹ sẽ đạt mức 5.137 tỷ đồng (tăng trưởng 2,6%).

  Đối với FE Credit, chúng tôi dự báo LNTT đạt 5.648 tỷ đồng (tăng trưởng 15%), với các giả định:

  1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 22% (66,7 nghìn tỷ đồng).

  2. Chúng tôi cũng dự báo huy động từ phát hành giấy tờ có giá tăng 22% đạt 36,98 nghìn tỷ đồng.

  3. Và dự báo tỷ lệ NIM sẽ giảm từ 26,95% xuống còn 26,73% do áp lực cạnh tranh gia tăng.

  4. Chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 21,6% đạt 17.167 tỷ đồng.

  5. Và tổng thu nhập ngoài lãi dự báo tăng trưởng 21,7% đạt 2.315 tỷ đồng.

  6. Theo đó tổng thu nhập hoạt động đạt 19.482 tỷ đồng (tăng trưởng 21,6%).

  7. Chúng tôi dự báo tổng chi phí hoạt động tăng 30,9% lên 5.455 tỷ đồng với hệ số CIR là 28%.

  8. Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng tăng 20,7% lên 8.379 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu là 5,2%, tỷ lệ nợ dưới tiêu chuẩn là 13% và tỷ lệ xóa nợ sau khi trích lập dự phòng đầy đủ là 12%.

  Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 3.423đ và BVPS 18.372đ cho năm 2019. Với mức giá hiện tại thì P/B dự phóng năm 2019 là 1,29 lần.

  Với giá cổ phiếu ước tính là 29.500đ, tương đương P/B dự phóng là 1,94 lần. Định giá của cổ phiếu khá sát với P/B bình quân các ngân hàng đã niêm yết là 1,94 lần. VPB có đội ngũ lãnh đạo rất năng động và tầm nhìn táo bạo trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính tiêu dùng. Và đây là động lực giúp Ngân hàng rất thành công trong vài năm qua. Tuy nhiên, tăng trưởng của VPB đã chậm lại do mô hình kinh doanh bắt đầu gặp phải một số hạn chế. Trong khi đó cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng dự báo sẽ nóng lên với một số đối thủ mới dự kiến sẽ tham gia ngành. Chúng tôi cũng lưu ý rằng mức độ trích lập dự phòng của VPB còn thấp đối với cả ngân hàng mẹ và FE credit. VPB vẫn là cơ hội đầu tư có thể cân nhắc với mô hình kinh doanh khác biệt bao gồm một NHTMCP truyền thống và một công ty tài chính tiêu dùng với khẩu vị rủi ro cao. Tuy nhiên có rủi ro là ngành tài chính tiêu dùng sẽ đạt đỉnh tăng trưởng trong một hoặc hai năm nữa. Và mức tăng trưởng chậm lại gần đây của FE Credit làm tăng thêm lo ngại của chúng tôi. Trong khi đó, Ngân hàng mẹ VPB vẫn còn trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng và tỷ lệ nợ xấu cao, và do đó chi phí dự phòng sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn