VCB thoái vốn tại MBB và EIB, Ước tính giá trị hợp lý trung hạn là 48.000đ

VCB thoái vốn tại MBB và EIB, Ước tính giá trị hợp lý trung hạn là 48.000đ

Lượt xem:2790 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • VCB đã thông báo kế hoạch bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại MBB và EIB vào đầu năm 2018, sau khi đã thông báo về kế hoạch tổ chức đấu giá công khai bán cổ phần tại Saigonbank (SGB) và Công ty tài chính Xi măng (CFC) tháng trước.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý trung hạn là 48.000đ, tương đương P/B dự phóng 2018 là 2,9 lần. Cho năm 2017, dự báo LNTT đạt 10.912,7 tỷ đồng (tăng trưởng 28%) và dự báo LNTT năm 2018 đạt 13.039 tỷ đồng (tăng trưởng 19,5%) từ hoạt động kinh doanh chủ chốt và không bao gồm lợi nhuận từ thoái vốn. Giá cổ phiếu VCB tăng chậm hơn so với các mã ngân hàng khác trong năm nay do mức định giá cao hơn  bình quân ngành (PB dự phóng 2018 ngành là 1,78 lần) không còn hợp lý khi triển vọng của các ngân hàng khác đã được cải thiện.

  VCB thoái vốn tại MBB và EIB, Ước tính giá trị hợp lý trung hạn là 48.000đ
  Hiện VCB đang sở hữu 126,56 triệu cổ phiếu MBB, tương đương 6,97% cổ phần

  Chưa kể số ngân hàng niêm yết đã tăng lên sau khi một số ngân hàng tư nhân lớn niêm yết cổ phiếu như VPB và môt số ngân hàng khác. Và con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Dù vậy, với LNTT dự báo sẽ tăng trưởng trung bình gộp 20% trong hai năm tới nhờ tiếp tục mở rộng cho vay, cùng với khả năng thu về lợi nhuận bất thường từ bán cổ phần tại các ngân hàng khác, câu chuyện của VCB, ngân hàng đầu ngành, vẫn tiếp tục hấp dẫn.

  VCB hiện có cổ phần sở hữu tại 5 tổ chức tín dụng – Cụ thể

  •    MBB – VCB sở hữu 126,56 triệu cổ phiếu MBB, tương đương 6,97% cổ phần, với giá trị sổ sách của khoản đầu tư là 1.243 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016 (tương đương 9.821đ/cp).

  •    EIB – VCB sở hữu 101,19 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 8,19% cổ phần, với giá trị sổ sách của khoản đầu tư là 582 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016 (tương đương 5.752đ/cp).

  •    OCB – VCB sở hữu 20,28 triệu cổ phiếu OCB, tương đương 5,07% cổ phần, giá trị sổ sách 144,8 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016 (tương đương 7.140đ/cp).

  •    SGB – 13,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,3% cổ phần, giá trị sổ sách tính là 123,45 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016 (tương đương 9.352đ/cp).

  •    CFC – VCB sở hữu 6,6 triệu cổ phiếu, tương đương 10,91% cổ phần, với giá trị sổ sách là 70,95 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016 (tương đương 10.750đ/cp).

  Tổng lợi nhuận từ thoái vốn ước tính là khoảng 2.300 tỷ đồng trong hai năm tới. Hiện tại, chúng tôi chỉ được biết rằng VCB sẽ tổ chức đấu giá công khai bán cổ phần tại SGB và CFC vào ngày 20/11/2017. Thời gian thoái vốn tại OCB nhiều khả năng sẽ là trong năm nay 2017 và dự kiến sẽ thoái vốn tại MBB và EIB trong tháng 1/2018. Phương thức chuyển nhượng cổ phần tại OCB, EIB và MBB vẫn chưa được xác định. Dựa vào giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại và giá khởi điểm đấu giá, chúng tôi ước tính sơ bộ tổng lợi nhuận từ thoái vốn có thể lên tới 2.345 tỷ đồng. Cụ thể như sau;

  •    MBB – thị giá cổ phiếu hiện tại là 23.000đ, lợi nhuận thoái vốn ước tính là 1.668 tỷ đồng.

  •    EIB – thị giá cổ phiếu hiện tại là 11.000đ, lợi nhuận thoái vốn ước tính là 531 tỷ đồng.

  •    OCB – giá cổ phiếu trên OTC là khoảng 12.000đ, lợi nhuận thoái vốn ước tính là 99 tỷ đồng.

  •    SGB – giá khởi điểm đấu giá là 12.550đ, lợi nhuận thoái vốn ước tính là 42 tỷ đồng.

  •    CFC – giá khởi điểm đấu giá là 11.549đ, lợi nhuận thoái vốn ước tính là 5 tỷ đồng.

  Do đó, ước tính VCB có thể ghi nhận 146 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2017 và 2.200 tỷ đồng trong năm 2018 từ thoái vốn nếu cả năm thương vụ thoái vốn được thực hiện thành công. Dĩ nhiên, đây chỉ là ước tính sơ bộ dựa trên thị giá cổ phiếu hiện tại. Phụ thuộc vào điều kiện thị trường trong một vài tháng tới và phương thức chuyển nhượng, con số lợi nhuận từ thoái vốn của VCB sẽ khác so với ước tính. Giá trị sở hữu tại MBB lớn và room ngoại của cổ phiếu này hiện đã đầy. Do đó quá trình thoái vốn có thể sẽ cần thời gian.

  Lợi nhuận từ thoái vốn thúc đẩy đáng kể lợi nhuận của Ngân hàng đặc biệt trong năm 2018. Lợi nhuận từ thoái vốn chưa được chúng tôi đưa vào mô hình dự báo. Và các khoản lợi nhuận tiềm năng này sẽ làm tăng thêm 1,3% dự báo LNTT 2017 và tăng thêm 16,9%  dự báo LNTT 2018.

  Cho năm 2017, dự báo LNTT tăng trưởng 28%, đạt 10.912,7 tỷ đồng, không bao gồm ước tính lợi nhuận 146 tỷ đồng từ thoái vốn đề cập trên đây. Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

  1.   Tín dụng tăng trưởng 19% đạt 548.362 tỷ đồng và huy động tăng trưởng 18% đạt 696.733 tỷ đồng.

  2.   Tỷ lệ NIM tăng ổn định ở 2,78% nhờ cho vay bán lẻ tăng trưởng mạnh 40-50% bù đắp cho chi phí huy động tăng. Thu nhập lãi thuần tăng trưởng 20% đạt 22.247 tỷ đồng.

  3.   Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 11,2% đạt 7.026,4 tỷ đồng với dự báo lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh 18,8%. Tuy nhiên trên quan điểm thận trọng chúng tôi dự báo lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ tăng trưởng 5% và các thu nhập khác không tăng (hoặc tăng giảm bù trừ lẫn nhau).

  4.   Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động tăng 24,5% lên 12.385 tỷ đồng.

  5.   Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng là 6.012 tỷ đồng (giảm 6,2%) nhờ chất lượng cho vay được cải thiện và không còn gánh nặng trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC trong năm 2017

  Theo đó chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 28% và đạt 10.912,7 tỷ đồng. EPS là 1.946đ (sau khi pha loãng). BVPS là 15.339đ. Theo đó P/B dự phóng là 2,84 lần với giả định VCB hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 10% trong năm 2017.

  VCB thoái vốn tại MBB và EIB, Ước tính giá trị hợp lý trung hạn là 48.000đ
  Hiện VCB đang sở hữu 101,19 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 8,19% cổ phần

  Cho năm 2018, dự báo LNTT tăng trưởng 19,5% – đạt 13.039 tỷ đồng, chưa kể khoản lãi ước tính 2.200 tỷ đồng từ thoái vốn đề cập trên đây. Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

  1.   Tín dụng tăng trưởng 18% đạt 647.067 tỷ đồng và huy động tăng trưởng 16% đạt 808.210 tỷ đồng.

  2.   Tỷ lệ NIM tăng nhẹ 0,04% lên 2,82%. Thu nhập lãi thuần tăng trưởng 15,3% và đạt 25.656 tỷ đồng.

  3.   Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 18,8% và đạt 8.362 tỷ đồng.

  4.   Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động tăng 20,7% lên 14.952 tỷ đồng.

  5.   Dự báo chi phí dự phòng gần như không đổi ở 6.026 tỷ đồng.

  Theo đó chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 19,5% đạt 13.039 tỷ đồng. EPS là 2.167đ. BVPS là 16.571đ, theo đó P/B dự phóng là 2,63 lần.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý trong trung hạn là 48.000đ; tương đương P/B dự phóng năm 2018 là 2,9 lần. KQKD 9 tháng khả quan củng cố quan điểm của chúng tôi rằng năm nay tiếp tục là một năm tích cực đối VCB. Nhờ tăng trưởng ổn định và chi phí dự phòng giảm. Dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính năm 2017 đạt 10.912,7 tỷ đồng (tăng trưởng 28%) và 2018 đạt 13.039 tỷ đồng.

  Cho vay bán lẻ tăng trưởng mạnh nhờ tình hình tài chính tốt hiện là động lực chính cho tăng trưởng của Ngân hàng và dự báo mảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng của Ngân hàng trong vài năm tới. Khả năng hạch toán lợi nhuận không thường xuyên từ bán một phần hoặc toàn bộ cổ phần tại 5 TCTD trong năm nay và năm sau sẽ giúp LNTT tăng trưởng mạnh hơn. Đặc biệt là năm 2018.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn