VCB: LNTT 9 tháng tăng 25,6%, hoàn thành 86,2% kế hoạch LNTT năm

VCB: LNTT 9 tháng tăng 25,6%, hoàn thành 86,2% kế hoạch LNTT cả năm

Lượt xem:1699 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • VCB công bố LNTT 9 tháng đầu năm tăng 25,6% so với cùng kỳ đạt 7.934,3 tỷ đồng, nhờ thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi đều tăng mạnh, lần lượt tăng 18,5% và 21,7% so với cùng kỳ trong khi đó chi phí dự phòng giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ.

  Với kết quả này, VCB đã hoàn thành 86,2% kế hoạch LNTT cả năm, là 9.200 tỷ đồng (tăng trưởng 7,9%). Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 44.500đ, tương đương P/B dự phóng là 2,9 lần. Tính cho năm 2017, dự báo LNTT đạt 10.912,7 tỷ đồng (tăng trưởng 28%) và dự báo LNTT năm 2018 đạt 13.039 tỷ đồng (tăng trưởng 19,5%).

  Giá cổ phiếu VCB tăng chậm hơn so với các mã ngân hàng khác trong năm nay do mức định giá cao hơn hẳn trung bình không còn hợp lý khi triển vọng của các ngân hàng khác đã được cải thiện. Dù vậy, chúng tôi dự báo LNTT của Ngân hàng sẽ tăng trưởng trung bình 20% trong hai năm tới nhờ tiếp tục mở rộng cho vay.

  VCB: LNTT 9 tháng tăng 25,6%, hoàn thành 86,2% kế hoạch LNTT cả năm
  VCB đã hoàn thành 86,2% kế hoạch LNTT cả năm, là 9.200 tỷ đồng (tăng trưởng 7,9%). 

  Tín dụng tăng mạnh 16,3% so với đầu năm. Cho vay trong Q3 chỉ tăng 2,4% so với quý trước, khá thấp so với mức tăng 13,9% trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, sự giảm tốc này là bình thường do Q3 thường là quý thấp điểm về cho vay và tăng trưởng tín dụng của VCB 6 tháng đầu năm đã khá sát kế hoạch cả năm ban đầu của Ngân hàng là 16%. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm đã được điều này tăng lên 18% gần đây. Theo đó, tín dụng tăng 16,33% so với đầu năm đạt 536.059 tỷ đồng.

  – Cho vay ngắn hạn tăng 16,6% so với đầu năm.

  – Cho vay trung và dài hạn tăng 15,9% so với đầu năm, cho thấy tăng trưởng khá đồng bộ giữa các kỳ hạn cho vay.

  Tính đến cuối tháng 9/2017, cho vay trung và dài hạn chiếm 43,4% tổng dư nợ, so với tỷ trọng 43,6% vào cuối năm 2016. Phân loại cho vay theo loại tiền:

  – Cho vay bằng VND tăng 17,6% so với đầu năm.

  – Cho vay bằng USD tăng 10,3% so với đầu năm. Cho vay bằng USD tăng mạnh trong Q3 (tăng 4,5% so với quý liền trước) sau khi giảm trong Q2 (giảm 0,1% so với quý liền trước). Vào cuối tháng 9/2017, cho vay bằng USD chiếm 16,2% tổng dư nợ của VCB.

  Huy động tăng 16,5% so với đầu năm. Huy động tăng 16,5% so với đầu năm đạt 688.000 tỷ đồng. Trong đó:

  – Tiền gửi không kỳ hạn tăng 17% so với đầu năm, chiếm 27,1% tổng tiền gửi.

  – Tiền gửi có kỳ hạn tăng ở mức tương đương 16,4% so với đầu năm, chiếm 71,5% tổng tiền gửi.

  Phân loại theo loại tiền: Huy động bằng USD tăng 17,5% so với đầu năm. Huy động bằng VND tăng 16,6% so với đầu năm.

  Hệ số LDR thuần giữ nguyên. Hệ số LDR thuần vào cuối Q3/2017 là 77,9%, không thay đổi nhiều so với mức 78% vào cuối năm 2016. Tỷ lệ LDR của VND là 80,4%, trong khi đó LDR của các đồng ngoại tệ ở mức khá thấp, 67,4%.

  Tỷ lệ NIM khá ổn định tại 2,74%. Tỷ lệ NIM trong 9 tháng đầu năm giảm 0,02% so với cùng kỳ.

  – Lợi suất gộp bình quân tăng 0,16%. Về các tài sản sinh lãi, lợi suất cho vay tăng 0,29% so với cùng kỳ đạt 6,57%, chủ yếu nhờ cho vay cá nhân tăng mạnh. Lợi suất đầu tư trái phiếu cũng tăng 0,19% đạt 5,28%. Trong khi đó, lợi suất cho vay liên ngân hàng giảm 0,16% so với cùng kỳ xuống còn 1,95%.

  – Chi phí huy động tăng 0,15%. Về chi phí huy động, chi phí huy động khách hàng tăng nhẹ 0,22% so với cùng kỳ lên 3,21% trong khi đó chí phí vay liên ngân hàng và các nguồn khác giảm 0,80% so với cùng kỳ xuống 1,11%. Chi phí huy động bình quân giấy tờ có giá giảm 3,3% xuống còn 7,95%.

  Như vậy, tăng trưởng tín dụng mạnh và tỷ lệ NIM ổn định đã giúp thu nhập lãi thuần tang tốt, đạt 16.160,8 tỷ đồng (tăng 18,5% so với đầu năm).

  Thu nhập ngoài lãi tăng 21,7% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập ngoài lãi đạt 5.713 tỷ đồng (tăng 21,7% so với cùng kỳ) và chiếm 26,1% tổng thu nhập hoạt động.

  – Lãi thuần HĐ dịch vụ tăng 24,3% so với cùng kỳ đạt 1.965,2 tỷ đồng.

  – Lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 9,2% so với cùng kỳ đạt 1.710,3 tỷ đồng.

  – Thu nhập khác, chủ yếu là thu hồi nợ xấu đã xử lý, đạt 1.493,6 tỷ đồng (tăng 29,2% so với cùng kỳ).

  – Lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh gần như không đổi so với cùng kỳ, tăng nhẹ 1,1% đạt 495,8 tỷ đồng và mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ không đáng kể, 6,5 tỷ đồng, so với mức lỗ lớn 44,8 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm đạt 21.873,8 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ.

  VCB: LNTT 9 tháng tăng 25,6%, hoàn thành 86,2% kế hoạch LNTT cả năm
  Tính đến cuối tháng 9/2017, cho vay trung và dài hạn chiếm 43,4% tổng dư nợ

  Hệ số CIR tăng nhẹ, là 43,1%. Trong 9 tháng đầu năm, chi phí hoạt động tăng 25,7% so với cùng kỳ lên 9.433 tỷ đồng, do chi phí lương tăng 23,7% khi số lượng nhân viên tăng 3,6% so với cùng kỳ trong khi đó kết quả hoạt động cũng tốt hơn. Chi phí quản lý cũng tăng mạnh 41,7% so với cùng kỳ lên 3.633,6 tỷ đồng.

  Tỷ lệ nợ xấu là 1,15% trong khi đó hệ số LLR vẫn ở mức cao. Nợ xấu giảm 9,5% so với đầu năm xuống 6.184 tỷ đồng, và tỷ lệ nợ xấu là 1,15% giảm so với mức 1,48% vào cuối năm 2016. Với tổng nợ đã xử lý là 2.483,5 tỷ đồng (tăng 77% so với cùng kỳ), tương đương 0,46% tổng dư nợ. Tỷ lệ LLR ở mức cao kỷ lục là 164,8%.

  Chi phí dự phòng gần như không đổi. Tổng chi phí dự phòng là 4.506,5 tỷ đồng (giảm 0,2% so với cùng kỳ), tương đương 75% kế hoạch trích lập dự phòng cả năm, là 6.000 tỷ đồng.

  Kế hoạch thoái vốn tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng và SaigonBank trong năm 2017. VCB sẽ tổ chức đấu giá công khai thoái vốn tại SaigonBank (SGB) và Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC). Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại HNX vào ngày 20/11/2017. Nói chung VCB kỳ vọng lãi khoảng 47,5 tỷ đồng từ việc thoái vốn và đây là một con số khiêm tốn so với lợi nhuận của VCB. Cụ thể:

  • Thoái vốn SaigonBank

  – VCB nắm 13,2 triệu cổ phiếu; tương đương 4,3% cổ phần SGB

  – Giá khởi điểm là 12.550đ. Tại giá khởi điểm giá trị số cổ phần trên là 165,66 tỷ đồng.

  – Giá trị sổ sách số cổ phần trên tại thời điểm cuối năm 2016 là 123,45 tỷ đồng.

  • Thoái vốn Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

  – VCB nắm 6,6 triệu cổ phiếu; tương đương 10,91% cổ phần CFC

  – Giá khởi điểm là 11.549đ. Tại giá khởi điểm giá trị số cổ phần trên là 76,22 tỷ đồng.

  – Giá trị sổ sách số cổ phần trên tại thời điểm cuối năm 2016 là 70,95 tỷ đồng.

  Sau khi thoái vốn xong, VCB sẽ vẫn còn cổ phần tại 3 TCTD là: MBB (7,91%), EIB (8,19%) và OCB (4,72%). VCB cũng đang xem xét thoái vốn OCB và EIB nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

  VCB đã phát hành 6 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong năm 2017, trong số 8 nghìn tỷ đồng được NHNN chấp thuận vào tháng 4/2017. Trong đó khoảng 3 nghìn tỷ đồng là trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 3 nghìn tỷ đồng là trái phiếu thứ cấp kỳ hạn 10 năm.

  Cho năm 2017, dự báo LNTT tăng trưởng 28% – đạt 10.912,7 tỷ đồng. Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

  1. Tín dụng tăng trưởng 19% đạt 548.362 tỷ đồng và huy động tăng trưởng 18% đạt 696.733 tỷ đồng.

  2. Tỷ lệ NIM tăng ổn định ở 2,78% nhờ cho vay bán lẻ tăng trưởng mạnh 40-50% bù đắp cho chi phí huy động tăng. Thu nhập lãi thuần tăng trưởng 20% đạt 22.247 tỷ đồng.

  3. Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 11,2% đạt 7.026,4 tỷ đồng với dự báo lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh 18,8%. Tuy nhiên trên quan điểm thận trọng chúng tôi dự báo lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ tăng trưởng 5% và các thu nhập khác không tăng (hoặc tăng giảm bù trừ lẫn nhau).

  4. Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động tăng 24,5% lên 12.385 tỷ đồng.

  5. Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng là 6.012 tỷ đồng (giảm 6,2%) nhờ chất lượng cho vay được cải thiện và không còn gánh nặng trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC trong năm 2017

  Theo đó chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 28% và đạt 10.912,7 tỷ đồng. EPS là 1.946đ (sau khi pha loãng). BVPS là 15.339đ. Theo đó P/B dự phóng là 2,6 lần với giả định VCB hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 10% trong năm 2017.

  VCB: LNTT 9 tháng tăng 25,6%, hoàn thành 86,2% kế hoạch LNTT cả năm
  Dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 19,5% đạt 13.039 tỷ đồng. EPS là 2.167đ. BVPS là 16.571đ

  Cho năm 2018, dự báo LNTT tăng trưởng 19,5%, đạt 13.039 tỷ đồng. Dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 19,5% đạt 13.039 tỷ đồng. EPS là 2.167đ. BVPS là 16.571đ, theo đó P/B dự phóng là 2,41 lần.

  Giá cổ phiếu tăng kém hơn thị trường từ đầu năm. Giá cổ phiếu VCB chỉ tăng khoảng 12% so với đầu năm trong khi giá cổ phiếu ngân hàng nói chung tăng khoảng 35%. Và dưới đây là những lý do giải thích cho điều này:

  – Định giá của VCB ở mức cao và trở nên kém hấp dẫn khi NĐT có những lựa chọn khác – VCB có P/B dự phóng năm 2017 là 2,6 lần trong khi P/B dự phóng bình quân ngành là 1,87 lần (đầu năm là 1,5 lần). Khi không tính VCB thì P/B dự phóng bình quân ngành là 1,53 lần (đầu năm là 0,93 lần). Do vậy chênh lệch định giá của VCB và các ngân hàng khác đã thu hẹp đáng kể nhưng vẫn còn khá lớn. Trên thực tế với triển vọng của cả ngành ngân hàng đang cải thiện thì sẽ có ít cơ sở hơn để định giá của VCB cao hơn các ngân hàng khác như trước đây. Ngoài ra thị trường cũng đang định giá lại các cổ phiếu ngân hàng mạnh như MBB và ACB.

  – Thị trường đã chuyển hướng sang các cổ phiếu khác vì nhiều lý do – trước sự hồi phục lợi nhuận nói chung trong ngành ngân hàng nhờ tín dụng tăng tốc và quá trình dự phòng đạt đến đỉnh chu kỳ. Và chúng tôi thấy ở một số cổ phiếu ngân hàng cũng có động lực riêng. Chẳng hạn, giá cổ phiếu BID và CTG tăng tốt vì được phép không trả cổ tức tiền mặt từ năm sau và có vẻ sắp chốt được thương vụ nâng vốn cấp 1 sau một thời gian dài chờ đợi. ACB và STB có tin đồn M&A; trong đó ACB đã hoàn tất quá trình tái cơ cấu còn STB bắt đầu quyết tâm hơn trong thực hiện tái cơ cấu.

  – Giá cổ phiếu chưa niêm yết đã tăng mạnh trên thị trường OTC khi quá trình IPO bắt đầu – giá nhiều cổ phiếu NHTMCP quy mô trung bình tăng mạnh trên thị trường OTC khi bắt đầu chuẩn bị IPO. VIB đã niêm yết đầu năm nay còn VPB cũng đã niêm yết gần đây. Mang đến cho NĐT thêm lựa chọn và thu hút bớt sự quan tâm đối với cổ phiếu VCB.

  – VCB là cổ phiếu thường được NĐTNN nắm giữ nhiều trước đây nên cầu tăng thêm từ khối này sẽ không nhiều – trước đây NĐTNN thường có xu hướng nắm cổ phiếu VCB và ít nắm cổ phiếu ngân hàng khác nên cổ phiếu VCB đã được nắm giữ rộng rãi. Và khi dòng tiền đổ vào cổ phiếu ngân hàng năm nay trên cả thị trường niêm yết và OTC thì chủ yếu các NĐT sẽ đi tìm kiếm các ý tưởng đầu tư mới và lợi nhuận alpha

  Định giá của VCB nhiều khả năng sẽ tiếp tục cao hơn một chút so với bình quân ngành nhờ các chỉ số an toàn tài chính vượt trội và là ngân hàng tốt nhất trong ngành. Ngoài ra VCB còn đang mở rộng liên tục sang mảng ngân hàng bán lẻ trong vài năm qua. Tuy nhiên mặc dù tăng trưởng của VCB là cao nếu so với các ngân hàng truyền thống nhưng lại thấp hơn các ngân hàng như VPB với lợi thế là có công ty tài chính tiêu dùng do công ty tài chính tiêu dùng không bị phụ thuộc vào hạn mức tăng trưởng tín dụng giống như các ngân hàng. Có thể nói cổ phiếu VCB thường tăng giá tốt hơn khi NĐT lo ngại về chất lượng tài sản và nợ xấu trong ngành ngân hàng. Do vậy khi niềm tin đối với ngành ngân hàng được phục hồi trong năm nay thì ưu thế của VCB đã giảm bớt phần nào.

  Câu chuyện tăng trưởng vẫn giữ nguyên giá trị. Tiềm năng tăng trưởng của VCB vẫn rất tốt. Có lẽ giới hạn duy nhất đối với tăng trưởng là hạn mức tăng trưởng tín dụng do NHNN chỉ định. Nhờ các hệ số an toàn tài chính lành mạnh chẳng hạn:

  – Hệ số CAR tại thời điểm cuối tháng 6 là khoảng 10,5%.

  – Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn là khoảng 28%.

  – Hệ số LDR thuần chỉ là 77,9%

  – Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 9 chỉ là 1,15%.

  – Đã trích lập hết cho trái phiếu VAMC từ năm ngoái

  – Hệ số LLR tại thời điểm cuối tháng 9 là 164,8%.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 44.500đ, tương đương P/B dự phóng là 2,9 lần. KQKD 9 tháng khả quan củng cố quan điểm của chúng tôi rằng năm nay tiếp tục là một năm tích cực đối VCB. Nhờ tăng trưởng ổn định và chi phí dự phòng giảm. Dự báo LNTT năm 2017 đạt 10.912,7 tỷ đồng (tăng trưởng 28%). Cho vay bán lẻ tăng trưởng mạnh nhờ tình hình tài chính tốt hiện là động lực chính cho tăng trưởng của Ngân hàng và dự báo mảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng của Ngân hàng trong vài năm tới.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn