TT phát điện cạnh tranh tạm ngừng: Tin tốt cho NT2, BTP và PV Power

TT phát điện cạnh tranh tạm ngừng: Tin tốt cho NT2, BTP và PV Power

Lượt xem:2417 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Thị trường phát điện cạnh tranh tạm ngừng hoạt động từ ngày 1/10/2017. Thông tin tích cực đối với các nhà máy điện chạy bằng khí nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà máy thủy điện.

  Giá cổ phiếu NT2 tăng tốt với KLGD lớn gần đây. NT2 có vẻ là doanh nghiệp sản xuất điện bằng khí được lợi nhất từ quyết định trên. Chúng tôi dự báo lợi nhuận Q4 của NT2 sẽ tăng 32% so với cùng kỳ. Quyết định này có thể cũng giúp cải thiện lợi nhuận của PV Power và BTP. Trái lại, quyết định ngừng hoạt động tạm thời thị trường phát điện cạnh tranh sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà máy thủy điện, đặc biệt là các nhà máy tại khu vực miền trung như CHP và VSH. Tuy nhiên, do nguồn điện sản xuất bằng khí là một trong những nguồn điện có chi phí lớn nhất, chúng tôi cho rằng thị trường phát điện cạnh tranh nhiều khả năng sẽ chỉ tạm ngừng hoạt động trong Q4/2017 và quyết định sẽ chỉ có tác động trong ngắn hạn.

  TT phát điện cạnh tranh tạm ngừng: Tin tốt cho NT2, BTP và PV Power
  Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3698/QĐ-BCT ngừng hoạt động tạm thời thị trường phát điện cạnh tranh bắt đầu từ ngày 1/10/2017

  Vào ngày 26/9/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3698/QĐ-BCT ngừng hoạt động tạm thời thị trường phát điện cạnh tranh bắt đầu từ ngày 1/10/2017 để ưu tiên sử dụng nguồn khí đốt. Thời gian thị trường này hoạt động trở lại vẫn chưa được quyết định.

  Chúng tôi hiểu rằng, việc tạm ngừng hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh đồng nghĩa rằng toàn bộ sản lượng điện từ các nhà máy điện sẽ được tính theo giá trên hợp đồng PPA. Do nguồn điện sản xuất bằng khí là một trong những nguồn điện có chi phí lớn nhất, chúng tôi cho rằng thị trường phát điện cạnh tranh nhiều khả năng sẽ chỉ tạm ngừng hoạt động trong Q4/2017. EVN cần phải tối ưu lợi ích trong lựa chọn nguồn sản xuất điện.

  Chúng tôi lưu ý rằng, hợp đồng PPA là hợp đồng mua điện giữa EVN và các nhà máy điện. Thời hạn của hợp đồng PPA là vòng đời kinh tế của thiết bị sản xuất điện tại các nhà máy. EVN sẽ phân bổ sản lượng theo hợp đồng PPA cho từng nhà máy điện theo năm. Giá hợp đồng PPA được tính như sau:

  – Đối với các nhà máy nhiệt điện: Giá PPA = giá cố định + giá vận hành & bảo dưỡng + giá biến đổi + giá vận chuyển nguyên vật liệu

  – Đối với các nhà máy thủy điện: Giá PPA = Giá cố định + giá vận hành và bảo dưỡng.

  Trái lại, trên thị trường phát điện cạnh tranh, EVN lập kế hoạch mua điện từ các nhà máy dựa trên giá đấu thầu theo chi phí biến đổi. Các nhà máy điện thường bán 10-20% sản lượng điện trên thị trường này.

  Thông tin tích cực đối với các nhà máy điện chạy bằng khí – Đối với các nhà máy điện chạy bằng khí, chúng tôi nhận thấy giá PPA cao hơn giá bán bình quân trên thị trường phát điện cạnh tranh do giá PPA bao gồm cả giá cố định và giá vận hành & bảo dưỡng. Hơn nữa, do mục đích của quyết định này là ưu tiên sử dụng nguồn điện sản xuất bằng khí trong Q4/2017, chúng tôi dự báo sản lượng điện sản xuất bằng khí tiêu thụ trong Q4 sẽ tăng mạnh.

  Chúng tôi lưu ý một số công ty được lợi từ quyết định này bao gồm:

  1. Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2- HSX)

  Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2- HSX) điều hành một nhà máy điện chạy bằng khí với công suất 750 MW. Trong năm 2016, công ty đã tiêu thụ khoảng 17% sản lượng điện trên thị trường phát điện cạnh tranh.

  TT phát điện cạnh tranh tạm ngừng: Tin tốt cho NT2, BTP và PV Power
  NT2 điều hành một nhà máy điện chạy bằng khí với công suất 750 MW

  Chúng tôi dự báo nhờ quyết định này, trong Q4/2017, NT2 có thể bán khoảng 1,5 tỷ kWh (tăng 25% so với cùng kỳ), tạo doanh thu thuần 2.100 tỷ đồng (tăng trưởng 32%) và LNST đạt 297 tỷ đồng (tăng trưởng 32%).

  Cho cả năm 2017, dự báo doanh thu thuần sẽ giảm 13% và LNST giảm 29%. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 6.972 tỷ đồng (giảm 13%) và LNST đạt 774 tỷ động (giảm 29%). Chúng tôi lưu ý rằng trong năm 2016, NT2 đã ghi nhận 1.935 tỷ đồng hồi tố đối trong cả doanh thu và giá vốn hàng cho chênh lệch giá khí trong giai đoạn 2012-2015. Nếu không bao gồm khoản hồi tố này, doanh thu thuần sẽ tăng trưởng 15%. Các giả định của chúng tôi gồm:

  – Sản lượng điện đạt 4.889 triệu kWh (giảm 6%) trong đó sản lượng điện bán theo hợp đồng PPA là 4.335 triệu kWh (không đổi so với năm 2016) và sản lượng điện bán trên thị trường phát điện cạnh tranh là 572 triệu kWh (giảm 36%)

  – Giá bán bình quân là 1.417đ/kWh, tăng 22,4% nhờ tỷ trọng sản lượng điện tiêu thụ theo hợp đồng PPA lớn hơn.

  – Lợi nhuận gộp đạt 1.338 tỷ đồng (giảm 1%) trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 22,3% xuống 19,3% do giá khí tăng 42%.

  – Lỗ tài chính thuần sẽ tăng 187% lên 419 tỷ đồng. Trong đó, lỗ tỷ giá thuần là 301 tỷ đồng so với mức lãi thuần 32 tỷ đồng trong năm 2016. Chúng tôi giả định đồng Euro tăng giá 11% so với đồng VND trong khi đó đồng USD cũng tăng 1% so với đồng VND.

  – Chúng tôi dự báo EPS dự phóng 2017 là 2.661đ, tương đương P/E dự phóng là 10,6 lần.

  Cho cả năm 2018, dự báo LNST tăng trưởng 27%. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 7.720 tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và LNST đạt 982 tỷ đồng (tăng trưởng 27%). Dự báo EPS dự phóng 2018 là 3.379đ, tương đương P/E dự phóng là 8,36 lần.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33.000đ/cp, tương đương P/E dự phóng 2018 là 9,8 lần. Dự báo triển vọng tương lai tích cực nhờ thị trường phát điện cạnh tranh tạm ngừng hoạt động và không phải thực hiện đại tu trong năm 2018. Cho năm sau, chúng tôi dự báo lợi nhuận sẽ phục hồi mạnh và tăng trưởng 27%. Hơn nữa, việc PV Power sẽ tiến hành IPO vào tháng 12 tới nhiều khả năng sẽ tạo sự thu hút lớn từ NĐT đối với ngành điện.

  2. PV Power (sắp tiến hành IPO)

  PV Power (sắp tiến hành IPO) – PV Power là doanh nghiệp điều hành các nhà máy điện chạy bằng khí lớn nhất Việt Nam. Công ty sở hữu 3 nhà máy nhiệt điện gồm Cà Mau 1&2 (1.500MW), Nhơn Trạch 1 (450 MW) và Nhơn Trạch 2 (750 MW).

  Trong đó, Cà Mau 1&2 không bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh trong khi đó Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 bán khoảng 15-20% sản lượng điện trên thị trường này. Sản lượng điện sản xuất của Cà Mau 1&2 thường được tận dụng tối đa do nhà máy này sử dụng nguồn khí từ lô PM3 – bể Malay Thổ Chu, vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia.

  Hơn nữa, Nhơn Trạch 1 sẽ thực hiện bảo dưỡng từ ngày 11/10 đến 26/11 năm nay. Do đó, PV Power nhiều khả năng sẽ được lợi giá tiếp từ Nhơn Trạch 2 (PV Power sở hữu 59,37% cổ phần tại NT2). Chúng tôi nhắc lại rằng trong năm 2016, NT2 đóng góp khoảng 60% LNST của cổ đông công ty mẹ của PV Power.

  3. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP- HSX)- BTP điều hành một nhà máy điện chạy bằng khí với công suất 388,9 MW.

  TT phát điện cạnh tranh tạm ngừng: Tin tốt cho NT2, BTP và PV Power
  BTP điều hành một nhà máy điện chạy bằng khí với công suất 388,9 MW.

  Mặc dù BTP không tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, chúng tôi dự báo sản lượng điện tiêu thụ của công ty sẽ tăng mạnh nhờ EVN ưu tiên sử dụng nguồn điện sản xuất bằng khí.

  Ảnh hưởng tiêu cực đến các nhá máy thủy điện. Đối với các nhà máy thủy điện, do các nhà máy thủy điện có chi phí sản xuất điện thấp nhất, chúng tôi nhận thấy giá PPA thấp hơn 20-30% so với giá bán điện bình quân trên thị trường phát điện cạnh tranh. Hơn nữa, quý 4 thường là mùa mưa ở miền trung. Do đó, việc không được EVN ưu tiên mua điện và áp dụng giá PPA cho tất cả sản lượng điện sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận trong Q4 của các nhà máy này, đặc biệt là các nhà máy thủy điện tại miền trung như VSH, CHP.

  Ảnh hưởng nhẹ đến các nhà máy điện chạy bằng than. Đối với các nhà máy điện chạy bằng than, mặc dù được nhận giá PPA cho sản lượng điện, là giá bán cao hơn giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh, sản lượng tiêu thụ của các nhà máy này có thể sẽ bị ảnh hưởng do EVN ưu tiên sử dụng nguồn điện từ khí.

  4. CTCP Nhiệt điện Phả Lại – PPC

  PPC vận hành 2 nhà máy nhiệt điện chạy than gồm Phả Lại 1 (sở hữu 4 turbine với công suất 110 MW mỗi turbine) và Phả Lai 2 (sở hữu 2 turbine với công suất 300 MW mỗi turbine)

  Cho cả năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 13% và LNST tăng trưởng 62%. Dự báo doanh thu thuần năm 2017 đạt 6.774 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) và LNST đạt 884 tỷ đồng (tăng trưởng 62%). Các giả định chính của chúng tôi bao gồm:

  – Giả định sản lượng điện tiêu thụ của PPC trong năm 2017 sẽ tăng 7% đạt 5.056 triệu kWh. Trong đó, PL1 sản xuất 1.704 triệu kWH (tăng trưởng 16%) và PL2 sản xuất 3.352 triệu kWh (tăng trưởng 3%). Giả định của chúng tôi tương đương kế hoạch của công ty.

  – Ước tính giá bán bình quân là 1.303đ/kWh, tăng 6% so với năm 2016.

  – Tỷ trọng sản lượng điện tiêu thụ trên thị trường phát điện cạnh tranh có giá thấp giảm mạnh, giảm từ 39% trong năm 2016 xuống 9%. Giá bán điện theo hợp đồng PPA đối với PL1 sẽ được áp dụng cho cả năm.

  – Chúng tôi dự báo giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh sẽ lần lượt thấp hơn 12% và 1% so với giá bán điện theo hợp đồng PPA của PL1 và PL2

  – Lợi nhuận gộp là 926 tỷ đồng, tăng trưởng 87% nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp phục hồi từ 8,3% lên 13,6% nhờ giá bán bình quân tăng.

  – Lợi nhuận tài chính thuần sẽ tăng 58% và đạt 252 tỷ đồng.

  – LNTT đạt 1.055 tỷ đồng (tăng trưởng 73%) và nếu không tính lỗ tỷ giá và hoàn nhập tài chính, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính là 1.086 tỷ đồng (tăng trưởng 49%).

  – Do năm 2016 là năm cuối PPC được hưởng ưu đãi giảm thuế 50%, nên thuế suất thuế TNDN của PPC sẽ tăng từ 10% lên 16,2%.

  – Theo đó, LNST đạt 884 tỷ đồng (tăng trưởng 62%); EPS đạt 2.566đ; P/E dự phóng đạt 7,79 lần. Nếu không tính lỗ tỷ giá và hoàn nhập dự phòng trích lập cho QTP, thì EPS là 2.679đ; P/E dự phóng là 7,47 lần

  – Cho cả năm 2018, dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 2% và LNST giảm 10%. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 đạt 6.887 tỷ đồng (tăng trưởng 2%) và LNST đạt 797 tỷ đồng (giảm 10%).

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PPC là 22.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 9,8 lần. Hiện P/E của cổ phiếu PPC thấp hơn P/E ngành trong khi chúng tôi dự báo năm sau lợi nhuận sẽ giảm khoảng 10%. Việc tạm ngưng hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến PPC. Việc trả khoản nợ lớn bằng đồng Yên giúp PPC trở thành công ty phát điện thuần túy hơn thay vì bị phụ thuộc nhiều vào tỷ giá JPY/VND. Trong khi đó PV Power IPO vào tháng 12 nhiều khả năng cũng sẽ thu hút sự chú ý của NĐT đối với ngành. PPC là cổ phiếu đáng để xem xét đầu tư với định giá tốt và tỷ lệ giá/cổ tức trên 10%.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn