STB: Có thể tăng ngắn hạn, nhưng lãi 2017 vẫn gần như bằng không

STB: Có thể tăng ngắn hạn, nhưng lãi 2017 vẫn gần như bằng không

Lượt xem:1541 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Với giá trị “các tài sản có vấn đề” rất lớn là 86 nghìn tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi, thực sự rất khó để STB xử lý nợ xấu. Thay vào đó xử lý nợ xấu ở STB sẽ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc thanh lý tài sản đảm bảo.

  Cổ đông STB không đồng ý đổi mã chứng khoán từ STB thành SCM và chuyển sàn từ HSX sang HNX. STB đã công bố quyết định của HĐQT xin ý kiến cổ đông về một số nội dung quan trọng gồm kế hoạch đổi mã chứng khoán từ STB thành SCM, hủy niêm yết trên HSX để chuyển sang HNX. Quá trình xin ý kiến đã kết thúc vào ngày 22/11 và cổ đông đã không đồng ý với kế hoạch trên.

  STB: Có thể tăng ngắn hạn, nhưng lãi 2017 vẫn gần như bằng không
  Cổ đông STB đã không đồng ý đổi mã chứng khoán từ STB thành SCM, hủy niêm yết trên HSX để chuyển sang HNX.

  Thông tin chi tiết về ý kiến của cổ đông như sau:

  1. Không thông qua nội dung đổi mã chứng khoán từ STB thành SCM và chuyển sàn từ HSX sang HNX (83,36% số cổ phần không thông qua). Bà Lê Thị Hoa, thành viên HĐQT độc lập của STB (trước đây là thành viên HĐQT của VCB) cho biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp để đổi mã chứng khoán. Do vậy Sacombank sẽ vẫn giữ mã chứng khoán STB và vẫn niêm yết trên HSX.

  2. Không thông qua nội dung sửa đổi điều lệ (69,72% số cổ phần không thông qua). Theo đó, điều lệ đã được thông qua tại ĐHCĐTN vào ngày 30/6/2017 sẽ giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực. Nội dung sửa đổi (không được cổ đông thông qua) là nội dung về số lượng Phó chủ tịch HĐQT. Và nội dung sửa là từ “HĐQT gồm một Chủ tịch, hai Phó chủ tịch và một số thành viên” thành “HĐQT gồm một Chủ tịch, một số Phó chủ tịch và một số thành viên”.

  3. Thông qua nội dung trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế LNTT năm 2017 để thưởng cho CBNV (kế hoạch LNTT được thông qua cho năm 2017 là 585 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm LNTT của STB đã đạt 1.025 tỷ đồng.

  4. Thông qua nội dung Quy chế Quản trị và điều hành Sacombank.

  5. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank.

  Theo bà Hoa, STB sẽ tập trung triển khai 3 nhiệm vụ quan trọng:

  1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được thông qua năm 2017.

  2. Thực hiện đề án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt.

  3. Thực hiện các dự án nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro, trong đó có dự án Basel 2.

  Dự báo lợi nhuận năm 2017 gần như bằng không. Chúng tôi giả định Ngân hàng sẽ cố gắng tránh ghi nhận lỗ trong vài năm tới trong khi tập trung xử lý các tài sản có vấn đề liên quan đến PNB. Chúng tôi dự báo LNTT năm 2017 đạt 4,23 tỷ đồng (giảm 97,28%) do thiếu thông tin về định giá tài sản đảm bảo và thời gian xử lý cụ thể. Giả định của chúng tôi là:

  (1) Tín dụng tăng trưởng 8% và đạt 215,58 nghìn tỷ đồng. Huy động khách hàng tăng trưởng 4% và đạt 303,31 nghìn tỷ đồng.

  (2) Theo đó hệ số LDR thuần sẽ đạt 70% (năm 2016 là 68%).

  (3) Tỷ lệ NIM tiếp tục giảm từ 2,17% xuống chỉ còn 1,86% do phải thoái một lượng lớn lãi dự thu. STB có 21.575 tỷ đồng lãi dự thu tại thời điểm cuối năm 2016.

  (4) Thu nhập lãi thuần sẽ tăng trưởng 20% lên 5.138 tỷ đồng.

  (5) Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi sẽ tăng trưởng 7,67% và đạt 2.701 tỷ đồng

  (6) Chi phí hoạt động sẽ tăng nhẹ 9,08% lên 6.194 tỷ đồng.

  (7) Chi phí dự phòng tăng 135,92% lên 1.642 tỷ đồng.

  Theo đó chúng tôi dự báo LNTT sẽ gần như bằng 0, là 4,23 tỷ đồng. STB sẽ cố gắng ghi nhận lãi và chúng tôi cho rằng nội dung khá thông thoáng của Quyết định xử lý nợ cấu sẽ tạo điều kiện để Ngân hàng làm được như vậy.

  STB: Có thể tăng ngắn hạn, nhưng lãi 2017 vẫn gần như bằng không
  Dự báo lợi nhuận năm 2017 gần như bằng không

  Cho năm 2018, chúng tôi dự báo LNTT chỉ đạt 10,21 tỷ đồng, do không có thông tin chắc chắn về việc thu hồi nợ xấu. Các giả định chính của chúng tôi là:

  (1) Tín dụng tăng trưởng 15% và đạt 247,92 nghìn tỷ đồng. Huy động khách hàng tăng trưởng 12% và đạt 339,71 nghìn tỷ đồng.

  (2) Theo đó hệ số LDR thuần sẽ đạt 72% (năm 2017 là 70%).

  (3) Tỷ lệ NIM tiếp tục giảm từ 1,86% xuống chỉ còn 1,70% do phải thoái một lượng lớn lãi dự thu.

  (4) Thu nhập lãi thuần sẽ tăng trưởng 7% lên 5.498 tỷ đồng.

  (5) Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi sẽ tăng trưởng 12,56% và đạt 3.041 tỷ đồng

  (6) Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt và chỉ tăng nhẹ 5% lên 6.503 tỷ đồng.

  (7) Chi phí dự phòng tăng 23,33% lên 2.025 tỷ đồng.

  Quá trình tái cấu trúc STB sẽ được tiến hành theo phương án cụ thể. Quá trình tái cơ cấu sẽ kéo dài trong 8 năm đến năm 2025 và cụ thể như sau:

  (1) Thoái lãi dự thu – Sacombank được phép phân bổ thoái dần lãi dự thu trong thời hạn tối đa 10 năm.

  (2) Dự phòng cho vay theo năng lực – STB được phép trích lập và phân bổ dự phòng rủi ro tín dụng theo năng lực tài chính theo Đề án tái cơ cấu.

  (3) Dự phòng trái phiếu VAMC theo năng lực – Đề án cho phép STB trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC theo năng lực tài chính trong thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu.

  (4) Tài sản đảm bảo – Đề án cho phép STB bán nợ xấu và/hoặc tài sản đảm bảo cho các tổ chức hoặc cá nhân theo giá thị trường. Trong trường hợp giá bán nợ xấu/tài sản đảm bảo thấp hơn giá trị sổ sách ban đầu và do đó phát sinh lỗ, STB có thể phân bổ phần lỗ này trên BCTC theo năng lực tài chính nhưng không quá 5 năm từ ngày thanh lý.

  Tổng giá trị tài sản được tái cơ cấu là khoảng 85,97 nghìn tỷ tại thời điểm cuối năm 2016, so với 87,66 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã lưu ý trong báo cáo trước đó rằng “tổn thất thực tế” của STB sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị thị trường của tài sản đảm bảo kèm theo nợ xấu. Do đó, trong đề án tái cơ cấu của STB, các mục tiêu tài chính sẽ phụ thuộc vào giả định về thu hồi tài sản đảm bảo hơn là giả định về trích lập dự phòng như trong trường hợp tái cơ cấu ACB.

  “Tổn thất thực tế” sẽ phụ thuộc vào giá trị thu hồi tài sản. Lỗ thực tế tại STB do đó cũng là kết quả của giá trị thị trường các tài sản đảm bảo kèm theo nợ xấu tại thời điểm thanh lý. Và tiến độ thực hiện các thủ tục thu hồi tài sản đó. Chúng tôi hiện còn thiếu thông tin về khía cạnh này. Tuy nhiên, theo truyền thông cũng đã có những tín hiệu tích cực. Và theo Chủ tịch mới của STB – ông Dương Công Minh:

  • STB đã xử lý 6.000 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm.

  • Và có kế hoạch xử lý 14.000 tỷ đồng nợ xấu trong Q4.

  • Theo đó tổng nợ xấu đã xử lý trong năm 2017 sẽ là 20.000 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, chúng tôi thiếu thông tin cụ thể về các loại nợ xấu đã xử lý. Những băn khoăn liên quan đến phương pháp xử lý nợ xấu gồm:

  • Liệu Ngân hàng đã hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý để thu hồi toàn bộ tài sản đảm bảo để thanh lý.

  • Hay bán cho VAMC theo giá thị trường.

  • Hay đơn giản là thu hồi lại khoản nợ từ người vay.

  STB: Có thể tăng ngắn hạn, nhưng lãi 2017 vẫn gần như bằng không
  STB đi đầu trong triển khai core banking trên toàn hệ thống ngân hàng và luôn cải thiện các giải pháp công nghệ

  Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề để làm sạch bảng cân đối, vẫn có những yếu tố tích cực về dài hạn. Do những vấn đề gặp phải trong vài năm qua, NĐT có thể dễ dàng nhìn nhận khá tiêu cực về STB. Tuy nhiên, mặc dù gánh nặng nợ xấu, STB vẫn là đối thủ đáng gờm trong các NHTMCP. Với những lợi thế cạnh tranh chính như sau:

  1. STB là NHTMCP ngoài quốc doanh lớn nhất Việt Nam với tổng dư nợ 223,7 nghìn tỷ đồng (tăng 12,06% so với đầu năm) tính đến cuối tháng 9/2017.

  2. Quy mô cho vay DNNVV và cá nhân lớn nhất trong số các NHCPTM (cụ thể 52,33% đối với cho vay cá nhân và 45,40% đối với cho vay doanh nghiệp tư nhân). Thế mạnh chính của Ngân hàng cho cho vay các doanh nghiệp có quy mô trung bình.

  3. Tỷ lệ NIM dao động ở mức cao, là 4,5-5% trong nhiều năm trước sáp nhập với mạng lưới huy động lớn. Mặc dù vậy tỷ lệ này đã giảm xuống 1,72% vào cuối tháng 9/2017 do thoái lãi dự thu đối với các tài sản có vấn đề của PNB.

  4. Bộ phận quản lý vốn & thị trường vốn mạnh nhất trong các NHCPTM. Và có thể cạnh tranh trực tiếp với VCB về dòng ngoại tệ, sản phẩm và lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ. Trong 6 tháng đầu năm, lãi thuần hoạt động dịch vụ của Ngân hàng chiếm 0,20% tổng tài sản và lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối chiếm 0,13% tổng tài sản (tỷ lệ tương đương của VCB là 0,15% và 0,13%).

  5. Cơ sở hạ tầng cho core banking & thẻ rất phát triển. Ngân hàng đi đầu trong triển khai core banking trên toàn hệ thống ngân hàng và vẫn luôn nỗ lực cải thiện các giải pháp công nghệ.

  6. Nhân sự quản lý trung và cao cấp nhìn chung có chất lượng cao hơn mức bình quân ngân hàng. Vấn đề phát sinh trong những năm trước là do cổ đông chính của Ngân hàng và không phải là hậu quả của Ban Điều hành.

  7. Hệ thống sản phẩm cho khách hàng được cũng được nhìn nhận tích cực, nhờ vậy dòng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng thu nhập cao nhất.

  8. Cuối cùng, danh tiếng của ngân hàng chủ chốt (không tính PNB) tốt.

  Với việc cổ đông không thông qua nội dung chuyển sàn và thay mã chứng khoán, thì giá cổ phiếu STB sẽ tăng lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên các yếu tố căn bản của cổ phiếu này vẫn chưa có gì thay đổi. Với giá trị “các tài sản có vấn đề” rất lớn là 86 nghìn tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi, thực sự rất khó để STB xử lý nợ xấu của mình hoàn toàn thông quá quy trình dự phòng và xử lý tương tự ở các ngân hàng khác như ACB.

  Thay vào đó xử lý nợ xấu ở STB sẽ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc thanh lý tài sản đảm bảo. Trong khi đó sự yếu kém trong hoạt động kinh doanh sẽ khiến Ngân hàng khó có được thu nhập hoạt động thuần đáng kể. Nghĩa là sẽ phải mất vài năm để lợi nhuận của STB hồi phục.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn