SAB: Nhà nước sẽ bán 53,59%, ước tính giá trị của SAB là 183.000đ/CP
Top
Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Nhóm tư vấn