REE: KQKD 6 tháng với LNST đạt 668 tỷ đồng - tăng 175% so với cùng kỳ

REE: KQKD 6 tháng với LNST đạt 668 tỷ đồng – tăng 175% so với cùng kỳ

Lượt xem:1688 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • REE đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm ấn tượng với doanh thu thuần đạt 2.244 tỷ đồng (tăng 58% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 668 tỷ đồng (tăng 175% so với cùng kỳ) nhờ mảng M&E tăng trưởng mạnh và các công ty điện như PPC, TMP và Thủy điện Sông Ba Hạ đạt KQKD tốt. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 48,6% kế hoạch doanh thu cả năm và 59% kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ cả năm.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 41.500đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ 2017 và hiện dự báo mức tăng trưởng 20,6%. KQKD 6 tháng khả quan nhờ đóng góp tốt của mảng M&E với giá trị hợp đồng đã ký chưa thực hiện tiếp tục tăng mạnh. Reetech cho kết quả tốt trong khi đó mảng BĐS cũng được lợi từ hợp nhất với VIID. Mảng dịch vụ tiện ích cũng đóng góp với KQKD được cải thiện phản ánh qua lợi nhuận từ các công ty liên kết tăng.

  Doanh thu của mảng M&E tăng mạnh 86,2% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, mảng M&E cho doanh thu ấn tượng 1.198 tỷ đồng (tăng mạnh 86,2% so với cùng kỳ).

  – LNST đạt 170 tỷ đồng (tăng 46,6% so với cùng kỳ).

  – Kết quả này đã lần lượt hoàn thành 59,9% và 71% kế hoạch doanh thu và LNST cho mảng này của công ty.

  – Tỷ suất lợi nhuận giảm về mức thông thường, là 14,2% từ mức cao 18% trong 6 tháng đầu năm ngoái do không còn hoàn nhập dự phòng chi phí cho một số dự án khi các dự án này đã hoàn thành.

  REE: KQKD 6 tháng với LNST đạt 668 tỷ đồng - tăng 175% so với cùng kỳ
  Doanh thu của mảng Reetech tăng khá, với doanh thu thuần là 446 tỷ đồng (tăng 20,1% so với cùng kỳ)

  Trong 6 tháng đầu năm, REE đã ký thêm một số hợp đồng mới với tổng giá trị là khoảng 2.000 tỷ đồng (tăng 73,8% so với cùng kỳ) gồm các dự án lớn như:

  – Coco Ocean Resort (Đà Nẵng Cocobay).

  – Sân bay quốc tế Cam Ranh.

  – Panorama Nha Trang.

  – Tổ hợp AB Central Square.

  Do đó, đến cuối Q2, chúng tôi ước tính tổng giá trị hợp đồng đã ký chưa thực hiện tăng lên 5.200 tỷ đồng (tăng 17,9% so với đầu năm).

  Doanh thu của mảng Reetech tăng khá, với doanh thu thuần là 446 tỷ đồng (tăng 20,1% so với cùng kỳ) nhờ sản lượng tiêu thu tăng trong điều kiện nhu cầu tăng được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường BĐS.

  Doanh thu từ cho thuê văn phòng tăng ổn định với đóng góp nhỏ từ VIID. Mảng cho thuê văn phòng và BĐS đóng góp 285 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ).

  – LNST tăng đạt 157 tỷ đồng (tăng 14,6% so với cùng kỳ).

  – Tỷ suất lợi nhuận thuần đạt 55,1% tăng từ 51,2% trong cùng kỳ năm ngoái.

  Hợp nhất với DTV giúp tăng doanh thu từ mảng điện. Doanh thu của mảng điện tăng mạnh lên 316 tỷ đồng (tăng 127,5% so với cùng kỳ) nhờ đóng góp của CTCP phát triển điện nông thôn Trà Vinh (DTV), là 183 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm. Trong khi đó Thủy điện Thác Bà (TBC) cũng đóng góp 133 tỷ đồng doanh thu (giảm 4,3% so với cùng kỳ) do sản lượng điện giảm 0,5% so với cùng kỳ.

  REE ghi nhận lỗ tài chính thuần do lỗ từ bán các khoản đầu tư cổ phiếu. REE đã ghi nhận lỗ tài chính thuần 55,8 tỷ đồng so mức lãi thuần 39,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ngoái.

  Đóng góp lợi nhuận tốt từ các công ty liên kết nhờ KQKD khả quan của mảng điện. Trong 6 tháng đầu năm nay, REE đã ghi nhận 386 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên kết so với mức lỗ 64 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Nhờ:

  – PPC, TMP và Thủy điện Sông Ba Hạ đạt KQKD tốt.

  – REE cũng ghi nhận đóng góp lợi nhuận 41,4 tỷ đồng từ VSH trong 6 tháng đầu năm sau khi công ty này trở thành công ty liên kết với REE từ tháng 12/2016. REE sở hữu 20,71% cổ phần của VSH.

  Thông thường, tỷ lệ ROE của các khoản đầu tư của REE ở mảng điện và than là khoảng 8-9% trong khi ROE đầu tư vào mảng nước cao hơn, là khoảng 10-11%. REE cũng tích cực tham gia công tác quản lý của các công ty con/liên kết để cải thiện lợi nhuận từ các khoản đầu tư này.

  REE: KQKD 6 tháng với LNST đạt 668 tỷ đồng - tăng 175% so với cùng kỳ
  VSH đã trở thành công ty liên kết của REE từ tháng 12/2016 khi REE sở hữu 20,71% cổ phần của VSH

  Tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu thấp. Đến cuối Q2, bảng cân đối kế toán của công ty có những điểm đáng lưu ý sau:

  – Tổng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn là 1.537 tỷ đồng (giảm 5% so với đầu năm).

  – Tổng nợ cũng giảm 10% so với đầu năm xuống còn 1.345 tỷ đồng; gồm 519 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 826 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

  – Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức thấp là 0,17 lần.

  Đầu tư dài hạn chiếm 46% tổng tài sản, khoản đầu tư dài hạn của công ty đến cuối Q2 là 5.464 tỷ đồng (tăng 1,6% so với đầu năm); chiếm 46% tổng tài sản. Trong đó đầu tư vào lĩnh vực năng lượng chiếm 74,6% tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn; lĩnh vực nước sạch đóng góp 10,5%; than đóng góp 3,2% và BĐS đóng góp 4,7%.

  Tính cho cả năm 2017, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo doanh thu thuần từ 4.585 tỷ đồng (tăng trưởng 25,3%) lên 4.900 tỷ đồng (tăng trưởng 33,9%). Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng LNST của cổ đông công ty mẹ từ 1.207 tỷ đồng (tăng trưởng 10,4%) lên 1.318 tỷ đồng (tăng trưởng 20,6%). Chúng tôi dự báo EPS dự phóng năm 2017 là 4.167đ, theo đó P/E dự phóng là 9,1 lần và P/B dự phóng là 1,5 lần.

  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 9,1%. Chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần là đạt 5.272 tỷ đồng (tăng trưởng 7,6%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.438 tỷ đồng (tăng trưởng 9,1%). Các giả định của chúng tôi bao gồm:

  – Chúng tôi giả định doanh thu của mảng M&E sẽ tăng trưởng 10% đạt 2.487 tỷ đồng trong khi doanh thu từ Reetech tăng trưởng khiêm tốn 3%, đạt 826 tỷ đồng.

  – Chúng tôi cũng dự báo doanh thu từ mảng BĐS và cho thuê văn phòng sẽ tăng lên 1.342 tỷ đồng (tăng trưởng 8,9%) với giả định tòa nhà văn phòng mới sẽ bắt đầu hoạt động với tỷ lệ lấp đầy là 50% và giá cho thuê là 22USD/m2/tháng.

  – Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 28,6% năm 2017 lên 28,9%; lợi nhuận gộp dự đạt 1.524 tỷ đồng (tăng trưởng 8,8%).

  – Lợi nhuận từ các công ty liên kết dự báo giảm 9% và đạt 630 tỷ đồng do các công ty thủy điện có kết quả kinh doanh không tốt bằng năm nay.

  Theo đó, EPS dự phóng năm 2018 là 4.545đ, theo đó P/E dự phóng là 8,3 lần và P/B dự phóng là 1,3 lần.

  REE: KQKD 6 tháng với LNST đạt 668 tỷ đồng - tăng 175% so với cùng kỳ
  Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8, REE giảm về mốc 36.900đ/CP, thấp hơn so với định giá cơ bản là 41.500đ/CP

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 41.500đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần. Triển vọng về căn bản rất khả quan với tiềm năng tăng trưởng nội tại của các mảng kinh doanh hiện tại như M&E, tác động từ việc hợp nhất nguyên năm với VIID và DTV cũng như triển vọng lợi nhuận đóng góp từ các công ty liên kết như các công ty điện và BĐS. Đồng thời, mảng nước cũng cho thấy tiềm năng tăng trưởng khá nhờ một số dự án mới hiện đã hoàn thiện và bắt đầu đi vào hoạt động sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận. Trong khi đó diện tích văn phòng cho thuê mới sẽ đóng góp doanh thu lợi nhuận từ năm 2018. Giá cổ phiếu đã tăng 63% so với đầu năm và định giá hiện có vẻ hợp lý với P/E dự phóng năm 2017 là 9,1 lần.

  (HCM)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn