PVT : Tiềm năng tăng trưởng rất hứa hẹn nhờ nhu cầu vận tải tăng

PVT: Tiềm năng tăng trưởng rất hứa hẹn nhờ nhu cầu vận tải tăng

Lượt xem:1889 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • PVT gần đây đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm chưa soát xét với doanh thu đạt 3.881 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 324 tỷ đồng (tăng 100% so với cùng kỳ). Giá dầu tăng mạnh (tăng 35% so với cùng kỳ) đã cải thiện lợi nhuận của PVT trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là ở mảng kinh doanh chính là vận tải dầu thô.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PVT là 24.500đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 11,4 lần. Các nhân tố khác đóng góp vào KQKD khả quan của PVT gồm: lợi nhuận không thường xuyên từ thanh lý tài sản cố định và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/ doanh thu giảm. Theo đó, Công ty đã hoàn thành được 72% kế hoạch doanh thu là 5.250 tỷ đồng và 91% kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ là 357 tỷ đồng, đề ra cho cả năm 2018. Giống như ở các công ty thuộc PVN khác, Công ty luôn đặt kế hoạch kinh doanh thuận trong trong những năm gần đây; nên sẽ không bất ngờ khi PVT hoàn thành được phần lớn kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ đề ra cho cả năm chỉ trong có 6 tháng.

  PVT đạt LNST tăng trưởng 100% so với cùng kỳ

  Theo Đề án thoái vốn, Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PVT từ 51% hiện nay xuống còn 36% trong giai đoạn 2019-2020 – Nhà nước sẽ bán vốn tại PVT cho các NĐT tài chính và nhiều sẽ bán trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán. Hiện chưa có kế hoạch bán cổ phần cụ thể và chúng tôi kỳ vọng việc bán cổ phần có thể sẽ diễn ra vào khoảng nửa cuối năm 2019.

  Doanh thu mảng vận tải tăng 21% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2018 – Mảng vận tải đạt doanh thu là 1.860 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ) trong 6 tháng đầu năm 2018. Lợi nhuận gộp đạt 220 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 12%, tương đương mức 6 tháng đầu năm 2017.

  • Trong 6 tháng đầu năm, nhà máy lọc dầu Bình Sơn đã hoạt động hết công suất, từ đó giúp tăng sản lượng chuyên chở dầu thô và các sản phẩm từ dầu thêm 20%, đạt 7.800 tấn. Cần lưu ý rằng doanh thu của mảng vận chuyển trong nửa đầu năm 2017 là thấp hơn thường lệ do nhà máy Bình Sơn đã thực hiện bảo dưỡng định kỳ 52 ngày (3 năm một lần) khiến sản lượng chuyên chở của PVT giảm đáng kể trong thời gian này.

  • Giá dầu thô tăng mạnh (tăng 35% so với cùng kỳ) đã cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận mảng vận chuyển dầu thô của PVT (chiếm xấp xỉ 30% doanh thu mảng vận tải) lên xấp xỉ 15% trong 6 tháng đầu năm 2018 (trong 6 tháng đầu năm 2017 xấp xỉ 2%).

  • Tuy nhiên cạnh tranh từ các hãng vận tải quy mô nhỏ đã tăng lên ở các phân khúc vận tải khác. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp mảng vận chuyển xăng dầu thành phẩm giảm nhẹ xuống còn khoảng 17% trong 6 tháng đầu năm 2018 từ xấp xỉ 20% trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng vận chuyển than của PVT giảm đáng kể từ 15% trong 6 tháng đầu năm 2017 xuống còn 3% trong 6 tháng đầu năm 2018.

  Doanh thu mảng tàu FSO giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ – Doanh thu mảng tàu FSO sẽ đạt 368 tỷ đồng giảm 1% so với cùng kỳ). Lợi nhuận đạt 161 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 44%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2017 là 32%. Tàu FSO Đại Hùng Queen tiếp tục làm việc cho PVEP tại lô 05-1A – mỏ dầu Đại Hùng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, PVT đã cắt giảm chi phí hoạt động mảng tàu FSO nhằm nâng cao lợi nhuận.

  Doanh thu tăng 35% so với cùng kỳ – Mảng thương mại đạt doanh thu là 1.462 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp đạt 36 tỷ đồng (tăng 862% so với cùng kỳ), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 2,4%; tăng từ mức 0,3% trong 6 tháng đầu năm 2017. Ở mảng này, PVT chủ yếu kinh doanh thương mại khí hóa lỏng, nhiên liệu, phân bón, … Giá dầu thô thế giới tăng đã giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng này.

  Chi phí bán hàng & quản lý giảm 13% so với cùng kỳ – Chi phí bán hàng & quản lý là 102 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ), tương đương 3% doanh thu, giảm từ mức 4% trong 6 tháng đầu năm 2017. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi phí nhằm giảm các chi phí quản lý không cần thiết.

  PVT hạch toán lợi nhuận không thường xuyên là 79 tỷ đồng vào tháng 4/2018, tương đương 17% LNTT trong 6 tháng đầu năm 2018 – Đây là lợi nhuận từ thanh lý tàu Hercules M (đã khấu hao hết) và thu về khoảng 3 triệu USD.

  Nhu cầu vận chuyển năm 2018 ngành dầu khí tăng mạnh

  Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 35%, doanh thu đạt 7.687 tỷ đồng (tăng trưởng 25%) và LNST đạt 607 tỷ đồng (tăng trưởng 35%). Với các yếu tố giả định như sau:

  Giả định mảng vận tải sẽ đạt doanh thu là 4.113 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) trong năm 2018. Lợi nhuận gộp dự báo đạt 681 tỷ đồng (tăng trưởng 22%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 17% (xấp xỉ năm 2017). Những giả định làm cơ sở cho dự báo trong mảng này gồm:

  – Doanh thu vận chuyển dầu thô ước đạt 1.064 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), với sản lượng chuyên chở ước đạt 8.264.000 tấn (tăng 36%). Lợi nhuận gộp mảng vận chuyển dầu thô dự báo đạt 192 tỷ đồng (tăng trưởng gần 4 lần so với năm 2017), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 18% (năm 2017 ước đạt xấp xỉ 4%).

  + Giá dầu thô hồi phục (tăng 35% so với cùng kỳ) dự kiến sẽ giúp cải thiện đáng kể lợi nhuận mảng vận chuyển dầu thô của PVT trong năm 2018.

  + Trong năm 2018, nhà máy Bình Sơn sẽ hoạt động liên tục nên sản lượng chuyên chở sẽ hồi phục trở lại mức 7.164.000 tấn (tăng 18,2%). Hiện tại PVT là đơn vị độc quyền vận chuyển dầu thô tại Việt Nam, chịu trách nhiệm vận chuyển 100% dầu thô từ các mỏ dầu ngoài khơi chẳng hạn như Bạch Hổ và Đại Hùng về nhà máy Bình Sơn.

  + Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với công suất 10.000 nghìn tấn dầu thô mỗi năm dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ Q3/2018. Nhà máy Nghi Sơn sử dụng dầu thô nhập khẩu từ Kuwait làm nguyên liệu đầu vào và nhiều khả năng PVT sẽ nhận được hợp đồng vận chuyển xấp xỉ 25% lượng dầu thô nhập khẩu từ đây (xấp xỉ 2.500 nghìn tấn/ năm).

  – Vận chuyển các dầu thành phẩm (xăng và dầu diesel) ước tính đạt 776 tỷ đồng doanh thu (tăng 40%) với tổng khối lượng vận chuyển đạt 1.650.000 m3 (tăng 43%). Lợi nhuận gộp của mảng này ước tính đạt 209 tỷ đồng (tăng trưởng 24%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 27% (ước tính năm 2017 là 30%). Trong năm 2017, do nhà máy lọc dầu Bình Sơn trong quá trình bảo dưỡng, lượng xăng dầu vận chuyển của PVT cũng giảm, xuống 1.155.000 m 3 (giảm 24%).

  Trong năm 2018, nhờ nhà máy Bình Sơn sẽ hoạt động liên tục và nhà máy Nghi Sơn sẽ bắt đầu hoạt động từ 6 tháng cuối năm, ước tính lượng xăng dầu vận chuyển của PVT cũng sẽ tăng lên. Trong mảng dịch vụ vận tải này, PVT nắm khoảng 30% thị phần. Các đối thủ khác như Petrolimex (~25% thị phần) và Vinalines (~17% thị phần). Khách hàng chính của PVT trong mảng này là PVOIL và các công ty con khác của PVN.

  – Vận chuyển khí hóa lỏng LPG ước tính đạt 670 tỷ đồng doanh thu (tăng 25%) với tổng lượng khí vận chuyển đạt 1.371.000 tấn (tăng 29%). Lợi nhuận gộp của mảng này ước tính đạt 139 tỷ đồng (giảm 1%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 16% (năm 2017 ước tính là 20%). PVT dẫn đầu thị trường vận tải khí hóa lỏng với ~90% thị phần, phục vụ chủ yếu cho PetroVietnam Gas (GAS) trong vận chuyển khí từ GPP Dinh Cố, GPP cà Mau (từ Q4/2017) và từ các nguồn nhập khẩu khác về các cơ sở phân phối khí tại Việt Nam. Chúng tôi dự báo lượng khí hóa lỏng vận chuyển của PVT sẽ tăng trong năm 2018 với GPP Cà Mau (có công suất 207.000 tấn khí) đi vào hoạt động.

  – Vận chuyển than ước tính đạt 545 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 44%) với tổng sản lượng vận chuyển đạt 1.777.000 tấn (tăng 40%). Lợi nhuận gộp của mảng này ước tính đạt 22 tỷ đồng (giảm 77%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 4% (năm 2017 là 20%). PVT bắt đầu vận chuyển than từ Vinacomin về các nhà máy nhiệt điện như Vũng Áng, Thái Bình 2, Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3. Tuy nhiên lợi nhuận mảng này dự kiến sẽ bị ảnh hưởng mạnh do sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các hãng vận tải nhỏ.

  – Các dịch vụ vận tải khác ước tính đạt 858 tỷ đồng doanh thu (tăng 0,1%), theo đó lợi nhuận gộp đạt 119 tỷ đồng (tăng 0,1%). Ở mảng này, ngoài vận chuyển hàng rời (như CNG, phân bón, đá vôi). PVT cũng cung cấp dịch vụ taxi, cho thuê xe.

  Chúng tôi giả định mảng tàu FSO sẽ đạt 687 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 19%) trong năm 2018. Lợi nhuận gộp ước đạt 256 tỷ đồng (tăng 45%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 30% (năm 2017 là 24%). Lợi nhuận mảng này dự kiến sẽ được cải thiện nhờ giá cho thuê tàu FSO Đại Hùng tăng trong năm 2018:

  • Tàu FSO Đại Hùng sẽ hoạt động liên tục trong năm 2018 với mức giá cho thuê là 56.000 USD/ngày (tăng 10% so với cùng kỳ). Theo đó, doanh thu cho thuê tàu này ước đạt 455 tỷ đồng (tăng 26%), với lợi nhuận gộp ước đạt 184 tỷ đồng (tăng 41%).

  • Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) cho tàu FPSO Lewek Emas ước đạt 77 tỷ đồng (tăng 3%) với lợi nhuận gộp đạt 63 tỷ đồng (tăng 3,0%). PVT không sở hữu tàu FPSO này và chỉ cung cấp dịch vụ cho Petrofac and Premier Oil Việt Nam với tư cách nhà thầu bên thứ ba. Phí dịch vụ O&M ước tính là 30.000 USD/ngày.

  Chúng tôi giả định mảng Thương mại sẽ đạt doanh thu 2.639 tỷ đồng (tăng trưởng 30%). Lợi nhuận gộp ước đạt 63 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 2,4% (tương tự như trong năm 2017). Ở mảng này, PVT chủ yếu kinh doanh thương mại khí hóa lỏng, nhiên liệu, phân bón, …). Mặc dù đóng góp doanh thu đáng kể (~30% tổng doanh thu), tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của mảng này lại khá thấp (3% tổng lợi nhuận).

  Chúng tôi ước tính các dịch vụ khác đạt doanh thu 67 tỷ đồng (tăng trưởng 22,8%). Lợi nhuận gộp ước tính là 18 tỷ đồng (tăng trưởng 11,3%).

  Chi phí bán hàng & quản lý ước tính là 212 tỷ đồng (giảm 13%), tương đương 3% tổng doanh thu (năm 2017 là 4%).

  Theo đó, chúng tôi dự báo EPS là 2.159đ, tương đương P/E dự phóng 2018 7,9 lần tại thị giá hiện tại. Chúng tôi cho rằng mức định giá này là rất hấp dẫn vì P/E bình quân của cổ phiếu PVT giai đoạn 2012-2017 là 12 lần.

  Chúng tôi dự báo LNST năm 2019 tăng trưởng 8% đạt 8.315 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 1% đạt 612 tỷ đồng. Giả định của chúng tôi là:

  • Chúng tôi giả định mảng vận tải sẽ đạt doanh thu là 4.650 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) trong năm 2019. Lợi nhuận gộp dự báo đạt 688 tỷ đồng (tăng trưởng 1%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 15% (năm 2018 ước tính là 17%).

  – PVT dự kiến nâng sản lượng chuyên chở lên 9.695 nghìn tấn (tăng 17%) nhờ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hoạt động hết công suất trong năm 2019. Sản lượng vận chuyển cao hơn sẽ giúp tăng doanh thu; tuy nhiên chúng tôi cho rằng lợi nhuận gộp sẽ chưa tăng trưởng tương ứng. Nguyên nhân chính là do PVT sẽ chủ yếu vận chuyển sản phẩm xăng dầu từ nhà máy Nghi Sơn bằng tàu thuê ngoài trong 2-3 năm tới để thử nghiệm. Theo chúng tôi được biết thì trong thời gian chạy thử nghiệm, đóng góp lợi nhuận từ vận chuyển sản phẩm xăng dầu cho nhà máy Nghi Sơn sẽ là không lớn.

  – Sản lượng chuyên chở than dự kiến tăng 41% lên 2.513 nghìn tấn trong năm 2019 nhờ nhà máy nhiệt điện chạy than Long Phú 1 sắp hoàn thành (có khả năng là vào cuối Q1/2019). Tuy nhiên mức độ cạnh tranh ở mảng này cao hơn Công ty dự kiến và chúng tôi cho rằng PVT sẽ chưa có nhiều lợi nhuận từ mảng vận chuyển than.

  PV Trans đã vận chuyển than bằng sà lan mặt boong 10.000 DWT

  Mảng tàu FSO sẽ đạt 892 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 3%). Lợi nhuận gộp ước đạt 265 tỷ đồng (tăng 3%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 30% (bằng với mức ước tính năm 2018). Chúng tôi không kỳ vọng giá cho thuê tàu FSO Đại Hùng sẽ tiếp tục tăng và lợi nhuận của mảng này dự kiến sẽ giữ nguyên trong năm 2019.

  Giả định mảng Thương mại sẽ đạt doanh thu 2.692 tỷ đồng (tăng trưởng 2%). Lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng (tăng trưởng 2%), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 2,4% (tương tự mức ước tính trong năm 2018).

  Theo đó, chúng tôi dự báo EPS là 2.174đ, tương đương P/E dự phóng 2019 là 7,9 lần tại thị giá hiện tại.

  Qua những luận điểm trên chúng tôi cho rằng giá trị hợp lý của PVT là  24.500đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 11,4 lần. Chúng tôi đánh giá cao PVT nhờ vị thế dẫn đầu trong thị trường vận tải hàng hải trong nước với 100% thị phần vận tải dầu thô, 90% thị phần vận tải khí hóa lỏng, và 30% thị phần vận tải các sản phẩm xăng dầu.

  So với các công ty khác trong ngành dầu khí, PVT sở hữu mô hình kinh doanh ổn định hơn và cũng duy trì lợi nhuận tốt trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh trong những năm qua. Tiềm năng tăng trưởng trong ngắn đến trung hạn của công ty là rất hứa hẹn nhờ nhu cầu vận tải tăng đáng kể, chủ yếu từ các nhà máy lọc dầu và nhà máy nhiệt điện than mới.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn