PNJ: LNST là 725,6 tỷ đồng tăng trưởng 61%, Ước tính giá trị là 160,625đ

PNJ: LNST là 725,6 tỷ đồng tăng trưởng 61%, Ước tính giá trị là 160,625đ

Lượt xem:1944 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã công bố KQKD Q4 và cả năm 2017 chưa kiểm toán, cụ thể doanh thu thuần đạt 10.976 tỷ đồng (tăng trưởng 28%), LNTT là 908,1 tỷ đồng (tăng trưởng 53,7%) và LNST là 725,6 tỷ đồng (tăng trưởng 61%).

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 160,625đ, tương đương P/E dự phóng là 20 lần cho năm 2018. Chúng tôi cho rằng với biến động của thị trường chứng khoán và tiềm năng tăng trưởng mạnh trong năm 2018, cổ phiếu PNJ xứng đáng có định giá cao hơn (trước đó chúng tôi ước tính mức PE hợp lý cho PNJ là 16 lần). Dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 32,8% đạt 964 tỷ đồng.

  PNJ: LNST là 725,6 tỷ đồng tăng trưởng 61%, Ước tính giá trị là 160,625đ
  Trong năm 2017, PNJ đã mở thêm 53 cửa hàng mới và đóng cửa 4 cửa hàng.

  KQKD năm 2017 nhìn chung sát dự báo của chúng tôi và giá cổ phiếu cũng đã phản ứng tích cực với thông tin trên. PNJ hiện không có đối thủ cạnh tranh đáng lưu ý trong ngành và sẽ tiếp tục mở rộng với vị thế là một trong những chuỗi bán lẻ hiện đại tốt nhất tại Việt Nam. Tuy vậy chúng tôi vẫn nhìn thấy tiềm năng để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của công ty.

  Doanh thu thuần Q4 tăng 21,4% so với cùng kỳ đạt 3.221 tỷ đồng và LNST tăng 134,4% so với cùng kỳ đạt 221 tỷ đồng. LNST Q4 tăng mạnh nhờ:

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng – đạt 17,5% từ 14,4% trong Q4/2016 do trong cùng kỳ năm ngoái PNJ đã thực hiện nhiều chiến dịch khuyến mại giảm giá một số sản phẩm để thanh lý tồn kho.

  • Chi phí tài chính giảm 75,7% so với cùng kỳ còn 39,7 tỷ đồng nhờ (1) chi phí lãi vay giảm gần 50% là 9,5 tỷ đồng; (2) Q4 năm 2016 PNJ trích lập dự phòng đầu tư dài hạn 16 tỷ đồng trong khi Q4 năm nay công ty không ghi nhận khoản dự phòng nào tương tự.

  Theo đó doanh thu thuần cả năm tăng 28% đạt 10.976 tỷ đồng nhờ hầu hết các dòng phẩm chính của PNJ đều cho tăng trưởng tốt.

  Lợi nhuận gộp tăng trưởng 35,5% đạt 1.912 tỷ đồng, theo đó tỷ suất lợi nhuận là 17,4%, cao hơn mức 16,5% trong năm 2016. Lý do là vì Q4 năm ngoái, PNJ đã áp dụng chính sách khuyến mại như đề cập trên đây. Chúng tôi lưu ý rằng trong 9 tháng đầu năm, tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức tương đương cho năm 2016 và 2017.

  Lỗ tài chính thuần giảm nhờ chi phí dự phòng đầu tư dài hạn giảm, từ 176,1 tỷ đồng trong năm 2016 xuống 47,5 tỷ đồng, nhờ chi phí dự phòng đầu tư dài hạn giảm. Trong năm 2016, PNJ đã trích lập 84,7 tỷ đồng dự phòng đầu tư dài hạn tại Ngân hàng Đông Á nhưng trong năm nay không phát sinh khoản chi phí tương tự. Trong năm 2016, PNJ cũng đã hoàn tất trích lập dự phòng tổng cộng 395 tỷ đồng đối với khoản đầu tư tại Ngân hàng Đông Á.

  Chi phí bán hàng & quản lý tăng 40% lên 962,6 tỷ đồng, tăng nhanh hơn so với mức tăng trưởng 28% của doanh thu, do đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý tăng lên 8,8% từ 8% trong năm 2016.

  LNTT và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt tăng trưởng 53,7% và 61% đạt 908,1 tỷ đồng và 725 tỷ đồng. Theo đó tỷ suất LNST đạt 6,6% (năm 2016 là 5,3%).

  Tại thời điểm cuối năm 2017 PNJ có 269 cửa hàng trên toàn quốc. Trong năm 2017, PNJ đã mở thêm 53 cửa hàng mới và đóng cửa 4 cửa hàng. Tổng cộng vào cuối năm ngoái, công ty có 269 cửa hàng, gồm 202 cửa hàng PNJ Gold (tăng 24,8%), 63 cửa hàng PNJ Silver và 4 cửa hàng CAO. Công ty dự kiến đến tang số lượng cửa hàng lên 300 vàp tháng 4/2018.

  PNJ: LNST là 725,6 tỷ đồng tăng trưởng 61%, Ước tính giá trị là 160,625đ
  LNTT là 908,1 tỷ đồng (tăng trưởng 53,7%) và LNST là 725,6 tỷ đồng (tăng trưởng 61%)

  Cho năm 2018, dự báo LNST sẽ tăng trưởng 32,8%. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần là 14.313 tỷ đồng (tăng trưởng 30.4%) và LNST đạt 964 tỷ đồng (tăng trưởng 32,8%). Các giả định của chúng tôi gồm:

  • Tổng doanh thu tăng trưởng 30.4% đạt 14.313 tỷ đồng; trong đó:

  – Doanh thu từ vàng miếng tăng trưởng 5% đạt 2.338 tỷ đồng.

  – Doanh thu từ vàng trang sức tăng trưởng 29,5% đạt 11.809 tỷ đồng nhờ doanh thu từ bán buôn tăng 10% đạt 3.227 tỷ đồng và bán lẻ tăng 39,5% đạt 8.496 tỷ đồng. Chúng tôi giả định số lượng cửa hàng sẽ tăng thêm 40 cửa hàng lên 309 cửa hàng (tăng 14,8%). Chúng tôi cũng kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng giảm xuống còn 12%.

  – Doanh thu từ Bạc PNJ tăng 9,8% đạt 246,7 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận gộp tăng 36,8% đạt 2.617 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 18,3%.

  • Lỗ tài chính thuần là 59,1 tỷ đồng (tăng 24,4%).

  • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 9.5% do công ty sẽ tốn chi phí để mở thêm 40 cửa hàng.

  LNST đạt 964 tỷ đồng (tăng trưởng 32,8%); EPS đạt 8.026đ. Hiện PNJ đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2018 là 17,8 lần.

  Ước tính giá trị hợp lý cho năm 2018 của cổ phiếu PNJ là 160.526đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 20 lần. Hiện PNJ đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2018 là 17,8 lần. Triển vọng dài hạn của PNJ có vẻ khả quan nhờ (1) ít bị cạnh tranh (2) tích cực mở mới cửa hàng; và (3) có khả năng lấy được thị phần từ thị trường trang sức không có thương hiệu với quy mô hiện tại lớn. Tuy nhiên hiện room của cổ phiếu này đã hết và NĐTNN thường giao dịch với giá cao hơn giá thị trường.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn