PLX: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 64.600đ

PLX: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 64.600đ

Lượt xem:2462 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Petrolimex – PLX  gần đây đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm với doanh thu đạt 142.932 tỷ đồng (tăng 27,1% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 3.951 tỷ đồng (tăng 11,4% so với cùng kỳ). Theo đó, PLX đã hoàn thành 90,4% kế hoạch doanh thu khá thấp cho cả năm của công ty và hoàn thành 79,0% kế hoạch LNTT.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PLX là 64.600đ, tương đương P/E dự phóng dựa trên hoạt động kinh doanh chính năm 2018 là 22 lần. Chúng tôi cho rằng LNTT từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 có thể tăng trưởng 7,2% nhờ sản lượng tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận cải thiện.

  Công ty còn có thể hạch toán lợi nhuận từ thương vụ sáp nhập PG Bank – HD Bank trong nửa cuối năm khi thương vụ này hoàn tất. Chúng tôi dự báo LNTT năm 2019 tăng trưởng 5,1%. PLX sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải và bằng với tốc độ tăng chung của nhu cầu đối với các sản phẩm xăng dầu.

  PLX vẫn còn tiềm năng lớn trong tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện tỷ suất lợi nhuận khi công ty triển khai chiến lược bán lẻ toàn diện, trong đó tăng cường cho thuê diện tích mặt bằng các trạm xăng cho bên bán lẻ thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ đợi thông tin cụ thể từ phía công ty về chiến lược dài hạn này. Trong khi đó động lực tích cực đối với giá cổ phiếu hiện chủ yếu là thương vụ PG Bank – HD bank.

  Doanh thu mảng xăng dầu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 132 nghìn tỷ đồng (tăng 28,3% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 2.165 tỷ đồng (tăng 18,2% so với cùng kỳ).

  Trong 9 đầu năm 2018 xăng RON 95 chiếm 52% doanh thu còn xăng E5 chiếm 48%. Trong 9 tháng đầu năm 2017, cơ cấu doanh thu là 75% xăng RON 92; 15% xăng RON 95 và 10% xăng E5. Kể từ ngày 1/1/2018 xăng RON 92 không còn được bán trên thị trường theo quy định của Bộ Công thương. Trong khi đó, theo công thức tính giá bán lẻ của Bộ Công thương, xăng E5 có lợi nhuận cao nhất.

  Đối với xăng E5, chi phí bán hàng & quản lý định mức là 1.250đ/lít còn lợi nhuận định mức là 300đ/lít. Đối với xăng A95 và A92, chi phí bán hàng & quản lý định mức là 1.050đ/lít còn lợi nhuận định mức là 300đ/lít. Nhờ chi phí bán hàng & quản lý định mức tăng nên:

  • Xăng E5 có lợi nhuận cao nhất, khoảng 430đ/lít.

  • Xăng A95 có lợi nhuận khoảng 355đ/lít.

  Doanh thu mảng xăng dầu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 132 nghìn tỷ đồng

  Các mảng kinh doanh khác của PLX báo đạt doanh thu tổng cộng khoảng 11 nghìn tỷ đồng (tăng 14,5% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 1.786 tỷ đồng (tăng 4,2% so với cùng kỳ). PLX không cung cấp số liệu cụ thể cho từng mảng kinh doanh khác nhưng chúng tôi biết rằng đóng góp doanh thu chủ yếu là từ mảng hóa dầu, LPG và vận tải. Đây là những mảng kinh doanh có giá bán hoặc phí dịch vụ theo sát giá dầu thô. Trong khi đó, đóng góp lợi nhuận chủ yếu là mảng hóa dầu và LPG.

  Cho năm 2018 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 193.484 tỷ đồng (tăng trưởng 25,9%) và LNTT từ mảng kinh doanh chính đạt 5.129 tỷ đồng (tăng trưởng 7,2%). Giả định của chúng tôi là:

  1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.338 triệu m3 (tăng 6,5%).

  2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 9,5% thấp hơn mức 9,7% áp dụng trong năm 2017 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q4 năm nay).

  3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng 22,6% so với năm 2017 lên 76 USD/m3. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 17.251 đồng/lít (tăng 21,8%).

  4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 178.332 tỷ đồng (tăng trưởng 29,7%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 3.542 tỷ đồng (tăng trưởng 18,2%).

  5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.321 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 251 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tăng trưởng 2,3%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

  6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.479 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 183 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).

  7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.638 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 431 tỷ đồng (tăng trưởng 1,2%).

  8. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần 46,96 tỷ đồng (năm 2017 lãi 0,5 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND và lãi suất USD tăng.

  9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 590,5 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%) gồm (1) 512 tỷ đồng (tăng 30%) từ Castrol BP Petco; (2) 21,5 tỷ đồng từ PGI khi công ty này trở thành công ty liên kết của PLX từ tháng 8/2017. Các công ty liên kết khác dự báo đóng góp tổng cộng 56,7 tỷ đồng (tăng 20%).

  Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.679 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%), EPS dự phóng 2018 là 2.936đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 19,7 lần.

  Cho năm 2019 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 213.968 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%) và LNTT từ mảng kinh doanh chính đạt 5.389 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%). Giả định của chúng tôi là:

  1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.826 triệu m3 (tăng 4,7%).

  2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 9,0% thấp hơn mức 9,5% trong năm 2018 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q4/2018).

  3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng 5% so với năm 2018 lên 79,8 USD/m3. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 18.281 đồng/lít (tăng 6,0%).

  4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 197.913 tỷ đồng (tăng trưởng 11,0%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 3.747 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%).

  5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.753 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tăng trưởng 7,6%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

  6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.533 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 198 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).

  7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.870 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 453 tỷ đồng (tăng trưởng 5%).

  8. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần 194,16 tỷ đồng (năm 2018 lỗ 46,69 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND và lãi suất USD tăng.

  9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 620,4 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%).

  Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.865 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%), EPS dự phóng 2018 là 3.048đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 19 lần. Nếu không tính đến khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ hoán đổi cổ phiếu PG Bank – HDB, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2019 của PLX đạt 4.360 tỷ đồng (tăng trưởng 18,5%), EPS dự phóng là 3.479đ. Tại thị giá cổ phiếu hôm nay, P/E dự phóng 2019 là 16,6 lần.

  PLX đang triển khai chiến lược phát triển chuỗi bán lẻ tích hợp với hệ thống hơn 5000 cây xăng của PLX

  PLX có thể bán 60 triệu cổ phiếu quỹ trong Q4/2018 – PLX hiện có 135 triệu cổ phiếu quỹ (10,43% số lượng cổ phiếu lưu hành). Công ty đã đăng ký bán tối đa 60 triệu cổ phiễu quỹ trong Q4/2018 tại giá thị trường. Trong mô hình của mình, chúng tôi giả định PLX có thể bán 60 triệu cổ phiếu quỹ vào tháng 12/2018.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PLX là 64.600đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 22 lần. Trên thực tế, triển vọng tăng trưởng cho năm 2018 và 2019 là khá khiêm tốn. Tuy nhiên, cổ phiếu có thể thu hút NĐT cá nhân nhờ tiềm năng lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ thương vụ hoán đổi PG Bank và HDB.

  Chiến lược dài hạn của PLX là mở rộng mạng lưới trạm xăng và nâng cao dịch vụ giá trị gia tăng tại mỗi trạm xăng; theo đó doanh thu từ các hoạt động khác ngoài bán xăng có thể sẽ đóng góp 30%-50% tổng doanh thu tại mỗi trạm xăng so với mức đóng góp 2% hiện tại. Hiện các trạm xăng của PLX cũng đã bán bảo hiểm cho các phương tiện vận tải, thẻ mua xăng dầu flexi card, dầu nhờn và dịch vụ chăm sóc xe ô tô/xe máy.

  Công ty còn cho thuê chỗ kinh doanh chẳng hạn như kinh doanh dịch vụ rửa xe, hiệu thuốc… Tuy vậy, vẫn còn nhiều dư địa để xây dựng một chiến lược bán lẻ toàn diện bao gồm cho thuê chỗ và kinh doanh các mặt hàng/dịch vụ có liên quan. Và chúng tôi vẫn chờ đợi công ty đưa ra chiến lược và lộ trình triển khai rõ ràng đối với mảng kinh doanh tiềm năng này.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn