PLX: 2018 dự báo doanh thu tăng trưởng 11% và NLST tăng trưởng 5%

PLX: 2018 dự báo doanh thu tăng trưởng 11% và NLST tăng trưởng 5%

Lượt xem:2925 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • PLX công bố ước tính KQKD năm 2017, ước tính năm 2017 là một năm khả quan với doanh thu đạt 152.642 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) và LNTT là 4.790 tỷ đồng (giảm 24% so với năm 2016). Doanh thu là 156.372 tỷ đồng (tăng trưởng 27%), LNTT là 4.642 tỷ đồng (giảm 26,4%).

  Doanh thu tăng nhờ (1) giá bán bình quân tăng 13% trong năm 2017, và (2) sản lượng tiêu thụ cũng tăng 6,8%. LNTT giảm do thay đổi cách tính thuế nhập khẩu bình quân gia quyền của Bộ Tài chính, do đó giảm chênh lệch giữa thuế nhập khẩu thực tế của PLX và thuế nhập khẩu bình quân gia quyền trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu của Bộ Tài chính.

  PLX: 2018 dự báo doanh thu tăng trưởng 11% và NLST tăng trưởng 5%
  PLX: KQKD năm 2017 với doanh thu đạt 152.642 tỷ đồng và LNTT là 4.790 tỷ đồng.

  Ước tính KQKD cho năm 2018. Công ty vẫn hoạt động rất tốt nhưng có thể sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay. Trong khi đó, giá cổ phiếu tăng mạnh 105% sau khi niêm yết và định giá cổ phiếu có vẻ đắt. Với ước tính giá trị hợp lý là 94.500đ, tương đương PE dự phóng 2018 là 35 lần đồng thời triển vọng tăng trưởng khiêm tốn, chúng tôi hiện đang xem xét lại đánh giá đối với cổ phiếu này.

  Dự báo lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng 5%. Cho năm 2018 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 173,58 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và NLST của cổ đông công ty mẹ là 3,50 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 5%). Giả định của chúng tôi là:

  1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân đạt 12,771 triệu m3 (tăng 4,5%).

  2. Chúng tôi cũng dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 155.255 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4%. Chúng tôi giả định thuế nhập khẩu trong công thức tính giá bán lẻ xăng trong nước là 6,6%, thấp hơn mức 9,66% trong năm 2017 do chúng tôi giả định có sản lượng từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (đi vào hoạt động vào cuối Q1/2018). Chúng tôi giả định thuế nhập khẩu thực tế của PLX là 6,5%; thấp hơn một chút so với thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  3. Dự báo LNTT từ kinh doanh xăng dầu là 3.041 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) nhờ sản lượng xăng dầu tăng 4,5% và thuế nhập khẩu thực tế của PLX thấp hơn 0,1% so với thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  4. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.339 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 315 tỷ đồng LNTT (tăng trưởng 5%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

  5. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.302 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và LNTT đạt 164 tỷ đồng (tăng trưởng 7,9%).

  6. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 3.820 tỷ đồng (tăng trưởng 7,1%) và LNTT đạt 352 tỷ đồng (tăng trưởng 5,4%).

  7. Chúng tôi dự báo PGI, công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm của PLX sẽ đạt doanh thu là 2.596 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và đạt LNTT là 181 tỷ đồng (tăng trưởng 9,7%).

  8. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết đạt 607,4 tỷ đồng (tăng trưởng 19,2%).
  Tổng cộng chúng tôi dự báo PLX sẽ 4.876 tỷ đồng LNTT (tăng trưởng 5%). Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.500 tỷ đồng (tăng trưởng 5%); EPS đạt 2.673đ; P/E dự phóng là 34,4 lần.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn