Phân tích, nhận định TTCK tuần từ 23/10 – 27/10: Hạ tối đa danh muc CP