Phân tích, nhận định TTCK ngày 21/11: Hãy thận trọng, rủi ro đã tăng cao