Phân tích, nhận định TTCK ngày 20/12: Tiếp tục thử thách mốc 960 điểm