Phân tích, nhận định TT ngày 18/01: Sẽ không còn hiện tượng bán tháo