Phân tích, nhận định TT ngày 15/05: Thử thách mốc 1.075-1.085 điểm