Phân tích, nhận định TT ngày 12/11: Thị trường ngóng chờ dòng tiền lớn