Phân tích, nhận định thị trường ngày 06/02: Hết cơn hoảng loạn bán tháo