Phân tích – nhận định thị trường chứng khoán ngày 20/7/2017