Phân tích cổ phiếu VIB: Ước tính giá trị hợp lý của VIB là 29.300đ

Phân tích cổ phiếu VIB: Ước tính giá trị hợp lý của VIB là 29.300đ

Lượt xem:4412 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • VIB đã hoàn thành mua lại 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong khi đó Ngân hàng cũng phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, tăng vốn cấp 2 thêm 158%. Đồng thời, cổ đông Ngân hàng cũng đã chấp thuận phân bổ 700 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ từ LNST tích lũy năm 2017.

  Sau đợt mua cổ phiếu quỹ, phát hành trái phiếu thứ cấp và phân bổ cho quỹ phát triển, hệ số CAR của VIB ước tính là 11,9%, hay tổng vốn là 10.921 tỷ đồng vào cuối năm 2017.  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 29.300đ, tương đương P/B dự phóng là 1,6 lần. Cho năm 2017, dự báo LNTT 851,4 tỷ đồng, trong khi đó cho năm 2018, dự báo LNTT 1.027 tỷ đồng. Tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu và lợi nhuận năm nay tốt giúp củng cố bảng cân đối và cải thiện các hệ số an toàn vốn là vấn đề của Ngân hàng. Triển vọng tương lai cũng được cải thiện trong khi đó kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2018 có thể giúp thay đổi bức tranh thanh khoản. Giá cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với ngành và hiện tại điều này có vẻ là không hợp lý.

  Phân tích cổ phiếu VIB: Ước tính giá trị hợp lý của VIB là 29.300đ
  Phân tích cổ phiếu VIB: Ước tính giá trị hợp lý của VIB là 29.300đ

  Chi 762 tỷ đồng để mua 33,8 triệu cổ phiếu quỹ, giảm 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Đầu tháng 10 vừa qua, cổ đông Ngân hàng đã chấp thuận kế hoạch mua lại tối đa 10,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với điều kiện tất cả các hệ số an toàn của Ngân hàng (đặc biệt là hệ số CAR) đều đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu. Sau khi cân nhắc các yếu tố như giá và khối lượng cổ phiếu VIB được chào bán từ ngày 1/11-31/11 cũng như tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro, cuối cùng Ngân hàng chỉ mua lại 33,8 triệu cổ phiếu, giảm 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá mua bình quân là 22.500đ/cp. Sau khi chi mua cổ phiếu quỹ, vốn chủ sở hữu (vào cuối Q3/2017) giảm 8,53%.

  Hoàn thành phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp. VIB cũng đưa ra thông báo một vài ngày trước rằng Ngân hàng đã hoàn thành phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp với kỳ hạn 5 năm và 7 năm. Tại ĐHĐCĐTN 2016, cổ đông đã chấp thuận phương án phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp trong năm 2017, vì vậy số lượng phát hành thực tế đến hiện tại chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch trên. Do VIB không có nợ thứ cấp trước đợt phát hành này, dư địa cho phát hành vốn cấp 2 hơn nữa vẫn còn lớn, khoảng 6.000 tỷ đồng.

  Phân bổ 700 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ. Cổ đông đã thông qua phương án phân bổ 700 tỷ đồng từ LNST 11 tháng năm 2017 cho quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ. Theo chúng tôi, ý định của HĐQT là giữ lại phần lớn (nếu không phải là toàn bộ) LNST năm 2017 để bù đắp cho tác động từ việc mua cổ phiếu quỹ lên hệ số CAR. Và bằng cách phân bổ phần lớn LNST năm 2017 vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, Ngân hàng cũng có thể sử dụng nguồn vốn ngày để mở rộng kinh doanh, hệ thống và cải thiện công nghệ. Thay vì khả năng sẽ phân bổ lợi nhuận sau đó nếu Ngân hàng chỉ đơn giản giữ LNST năm 2017 là lợi nhuận giữ lại.

  VIB cũng được nhận gói tài trợ trị giá 185 triệu USD kỳ hạn 5 năm vào tháng trước, bao gồm 100 triệu USD từ IFC và 85 triệu USD cho vay hợp vốn từ ba ngân hàng quốc tế gồm Ngân hàng Cathay United, Ngân hàng Công thương Trung Quốc – Chi nhánh Hồng Kông và Ngân hàng Kiatnakin Thái Lan. VIB cho biết với khoản vay dài hạn này, VIB có thể tăng gấp đôi quy mô cho vay các DNNVV và cho vay mua nhà ở bình dân trong 5 năm tới.

  Ước tính KQKD 11 tháng năm 2017 tốt. Ngân hàng cho biết, LNTT 11 tháng đầu năm 2017 là 1.056 tỷ đồng (chúng tôi không có số liệu so sánh cùng kỳ), hoàn thành 141% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản tăng 10% so với đầu năm lên 115 nghìn tỷ đồng, với tổng tín dụng tăng khoảng 19% so với đầu năm đạt 80,2 nghìn tỷ đồng và tổng huy động tăng 27% so với đầu năm đạt 77,8 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu vào cuối tháng 11 là 2,78%, tăng nhẹ từ 2,36% vào cuối tháng 9.

  Phân tích cổ phiếu VIB: Ước tính giá trị hợp lý của VIB là 29.300đ
  Phân tích cổ phiếu VIB: Ước tính giá trị hợp lý của VIB là 29.300đ

  Hệ số CAR vào cuối năm 2017 ước tính là 11,9%. Sau mua cổ phiếu quỹ, phát hành vốn cấp 2 và giả định VIB sẽ giữ lại toàn bộ LNST năm 2017, chúng tôi ước tính hệ số CAR là 11,9% vào cuối năm 2017.

  Cho năm 2017, dự báo LNTT của VIB 851,4 tỷ đồng. Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định chính là:

  1.   Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 25% còn huy động từ khách hàng tăng 29% (bao gồm cả giấy tờ có giá).

  2.   Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ giảm 0,08% xuống còn 3,05% chủ yếu do chi phí huy động tăng do ngân hàng cần phải huy động tiền gửi và giấy tờ có giá kỳ hạn dài. Theo đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần sẽ tăng trưởng 20,5% và đạt 3.165 tỷ đồng.

  3.   Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi tăng 7,7% và đạt 834 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh (35,3%) nhưng đóng góp từ các dòng thu nhập khác kém khả quan.

  4.   Chúng tôi ước tính tổng chi phí hoạt động sẽ tăng 13,9% lên 2.383 tỷ đồng.

  5.   Chúng tôi cho rằng chi phí dự phòng sẽ tăng 26,4% trong năm 2017 lên 766 tỷ đồng do ngân hàng tăng trích lập cho trái phiếu VAMC.

  Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 1.213đ và BVPS đạt 16.326đ, theo đó P/B dự phóng là 1,41 lần.

  Cho năm 2018, dự báo LNTT đạt 1.027 tỷ đồng (tăng trưởng 20,7%). Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

  1.   Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 25% còn huy động từ khách hàng tăng 23,8% (bao gồm cả giấy tờ có giá).

  2.   Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ ổn định ở 3,02%. Theo đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần sẽ tăng trưởng 17,5% và đạt 3.719 tỷ đồng.

  3.   Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi đạt 971,4 tỷ đồng (tăng trưởng 16,4%).

  4.   Chúng tôi ước tính tổng chi phí hoạt động sẽ tăng 16,6% lên 2.777 tỷ đồng.

  5.   Dự báo chi phí dự phòng sẽ tăng 15,6% lên 886,7 tỷ đồng.

  Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 1.500đ và BVPS đạt 18.302đ, theo đó P/B dự phóng là 1,26 lần. Dự báo của chúng tôi bao gồm giả định bán cổ phiếu quỹ trong năm 2018.

  Phân tích cổ phiếu VIB: Ước tính giá trị hợp lý của VIB là 29.300đ
  Phân tích cổ phiếu VIB: Ước tính giá trị hợp lý của VIB là 29.300đ

  Triển vọng tăng trưởng khá. VIB là ngân hàng tư nhân có quy mô trung bình với thế mạnh về cho vay bán lẻ và DNNVV với tình hình tài sản khá lành mạnh. Ngân hàng có danh tiếng tốt và đã tránh được những vấn đề mà nhiều ngân hàng khác gặp phải trong một vài năm qua. VIB có những điểm mạnh và điểm yếu điển hình của các ngân hàng có cùng quy mô như sau:

  •    Dự báo tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của cho vay trong hai năm tới là 23,5%.

  •    Tuy nhiên do cơ cấu nguồn vốn hiện tại cộng với hệ số LDR cao là 97% và tỷ lệ cho vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn cao là khoảng 45%, VIB sẽ phải tiếp tục huy động vốn trung và dài hạn với chi phí cao hơn, do đó gây áp lực lên tỷ lệ NIM. Tuy nhiên nhờ có khoản cho vay kỳ hạn dài của IFC (mặc dù quy mô khoản vay là không thực sự lớn), thì cơ cấu huy động của VIB đã cho thấy dấu hiệu cải thiện. Và do VIB dự định dùng khoản huy động dài hạn này để mở rộng cho vay BĐS nhà ở phân khúc bình dân với lợi suất cho vay cao hơn nên sẽ bù đắp phần nào cho tác động chi phí huy động cao đối với tỷ lệ NIM.

  •    Do đó chúng tôi dự báo LNTT có thể tăng tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 23% trong hai năm tới.

  •    Sự phụ thuộc nhiều vào nguồn huy động liên ngân hàng là một yếu tố cần lưu ý.

  Cân nhắc những yếu tố này, chúng tôi đánh giá VIB thuộc nhóm ngân hàng có triển vọng trăng trưởng khá và kỳ vọng giá cổ phiếu có thể sẽ bắt đầu tăng tốt hơn mặt bằng chung toàn ngành.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VIB là 29.300đ, tương đương P/B dự phóng là 1,6 lần. Chúng tôi cho rằng P/B hợp lý của VIB thấp hơn bình quân ngành là có cơ sở vì (1) VIB là ngân hàng quy mô trung bình với tình hình tài chính tương đối tốt và triển vọng tăng trưởng khá nhưng thị phần vẫn khiêm tốn, (2) kế hoạch kinh doanh đề ra khiêm tốn do Ngân hàng cần đẩy mạnh huy động, theo đó ảnh hưởng đến tỷ lệ NIM, (3) trên thực tế cơ cấu huy động của Ngân hàng là một điểm yếu trong khi một số chỉ số an toàn tài chính chưa thực sự tốt, (4) VIB hiện niêm yết trên Upcom nên sự tiếp cận của NĐTNN còn hạn chế, (5) Room của cổ phiếu VIB là 20,5% vì Ngân hàng dành 9,5% để phát hành cho đối tác chiến lược.

  Hiện CBA nắm 20% cổ phần nên NĐTNN chỉ còn có thể mua 0,5% cổ phần, tương đương 2,8 triệu cổ phiếu VIB. Nói chung, thanh khoản của cổ phiếu VIB rất thấp. Ngân hàng có kế hoạch chuyển sàn sang Hose vào năm 2018; điều này sẽ giúp cải thiện thanh khoản và là nhân tố tích cực giúp định giá của cổ phiếu VIB có thể được nâng cao.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn