Phân tích cổ phiếu VIB: Hoãn tăng vốn, mua 10,1% làm cổ phiếu quỹ

Phân tích cổ phiếu VIB: Hoãn tăng vốn, mua 10,1% làm cổ phiếu quỹ

Lượt xem:1847 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – VIB thông báo Ngân hàng sẽ hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ cho năm 2017 và thay vào đó sẽ mua 10,1% cổ phiếu quỹ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 22.600đ, theo đó P/B dự phóng là 1,4 lần. Mua cổ phiếu qũy sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu và hệ số CAR. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây chỉ là tác động ngắn hạn và không ảnh hưởng đến triển vọng trung và dài hạn của VIB do Ngân hàng vẫn có kế hoạch tăng vốn trong năm 2018.

  Xét về các yếu tố căn bản, VIB có một số vấn đề cần lưu ý như hệ số LDR cao, cấu trúc nguồn vốn, tỷ lệ sử dụng huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn cao. Dù vậy, Ngân hàng có lợi thế về cho vay bán lẻ và DNNVV với tình hình tài sản khá lành mạnh. VIB mong muốn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và cũng cân nhắc thực hiện M&A. Tuy nhiên, chi phí huy động trung và dài hạn cao và hệ số LDR cao nhiều khả năng sẽ làm tăng trưởng lợi nhuận chậm lại. Trong khi đó cũng cần cân nhắc đến sự phụ thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng. Triển vọng tăng trưởng vừa phải.

  Phân tích cổ phiếu VIB: Hoãn tăng vốn, mua 10,1% làm cổ phiếu quỹ
  VIB thông báo sẽ hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ cho năm 2017 và thay vào đó sẽ mua 10,1% cổ phiếu quỹ

  Kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được hoãn lại. Ban đầu, VIB có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 2.258,6 tỷ đồng (tăng 40%) từ 5.644 tỷ đồng lên 7.902,6 tỷ đồng – từ các nguồn: Trả cổ tức bằng cổ phiếu 3,5%; Chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 36,1% và Phát hành 0,4% cổ phiếu ESOP. Cổ đông Ngân hàng đã thông qua phương án này tại ĐHĐCĐTN năm 2016 diễn ra vào tháng 4 trước đó.

  Việc mua cổ phiếu quỹ có thể sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu tới 13,7%. Tuy nhiên, với sự thay đổi bất ngờ trong kế hoạch, VIB đã quyết định sẽ trình cổ đông thông qua việc hủy phương án tăng vốn điều lệ và phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ. Nếu phương án mua 10,1% cổ phiếu quỹ theo đề xuất được thực hiện với giá mua vào bằng giá đóng cửa hôm nay (21.000đ), tổng vốn chủ sở hữu sẽ giảm 1.198 tỷ đồng, tương đương giảm 13,7% từ 8.745,7 tỷ đồng cuối Q2/2017 xuống 6.647,7 tỷ đồng. Việc mua cổ phiếu quỹ là không thể hủy bỏ nếu không được cổ đông thông qua.Theo quy định, chúng tôi lưu ý rằng VIB sẽ không thể phát hành cổ phiếu sơ cấp mới cho đến khi Ngân hàng đã bán toàn bộ cổ phiếu quỹ.

  Hệ số CAR sau khi mua vào cổ phiếu quỹ sẽ giảm xuống chỉ là 9,2%. Chúng tôi ước tính hệ số CAR của VIB vào cuối Q2/2016 là khoảng 12%, giảm từ 13,25% (theo Thông tư 36 và 06) cuối năm 2016 và từ 18,0% cuối năm 2015. Hệ số CAR giảm do Ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong năm 2016 (tăng trưởng 26%) và trong 6 tháng đầu năm 2017 (tăng 15% so với đầu năm). Sau khi mua lại cổ phiếu quỹ, hệ số CAR có thể giảm xuống mức 9,2%, theo đó giảm tiềm năng tăng trưởng trong năm tới của Ngân hàng và gây áp lực buộc VIB phải bán ra sổ cổ phiếu quỹ này cho các NĐT mới trong 3-9 tháng sau đó để cải thiện các hệ số an toàn và cho phép tín dụng tăng trưởng tốt.

  Kế hoạch tăng vốn sẽ được thực hiện trong năm 2018. Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB cho biết Ngân hàng hiện có kế hoạch tăng vốn cấp 1 trong năm 2018, thông qua:

  – Giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017. Như vậy Ngân hàng sẽ không trả cổ tức bằng tiền mặt. Nếu LNST năm 2017 của Ngân hàng đạt mức dự báo của chúng tôi là 631,4 tỷ đồng và bổ sung toàn bộ vào lợi nhuận giữ lại, khi đó hệ số CAR cuối năm 2018 sẽ tăng lên khoảng 14,2%.

  – Có thể là tăng vốn từ cổ đông nước ngoài. Phương án này có thể bao gồm bán cổ phiếu quỹ với giá cao hơn, tăng thặng dư vốn cổ phần.

  – Sau khi bán ra cổ phiếu quỹ, Ngân hàng sau đó cũng có thể sẽ phát hành cổ phiếu mới. Tuy nhiên, Ngân hàng sẽ không phải vội vàng thực hiện phương án này trong năm sau.

  Room cho NĐTNN của VIB hiện là 20,5% với 9,5% room trống còn lại được giữ cho NĐT chiến lược nước ngoài. Do đó, nếu VIB bán cổ phiếu quỹ cho một NĐT chiến lược nước ngoài trong năm tới với giá cao hơn, việc mua vào cổ phiếu quỹ trong ngắn hạn là hợp lý.

  Phân tích cổ phiếu VIB: Hoãn tăng vốn, mua 10,1% làm cổ phiếu quỹ
  LNST năm 2017 của Ngân hàng đạt mức dự báo của chúng tôi là 631,4 tỷ đồng

  VIB vẫn giữ kế hoạch tăng vốn cấp 2, bằng cách phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu thứ cấp với kỳ hạn lên tới 10 năm trong năm 2017. VIB có thể thực hiện kế hoạch này do tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 hiện tại là thấp hơn 10%, thấp hơn nhiều so với mức trần 100% theo quy định. Tuy nhiên: Phát hành vốn cấp 2 theo kế hoạch và thực hiện mua vào cổ phiếu quỹ

  Nếu cả 2 kế hoạch trên được thực hiện trong năm 2017, khi đó tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 sẽ tăng lên tới 116%. Trên thực tế, sau khi mua vào cổ phiếu quỹ, VIB chỉ có thể phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng vốn cấp 2. Chúng tôi cũng lưu ý rằng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của VIB hiện ở mức khá cao. Do đó, phát hành trái phiếu dài hạn sẽ giúp VIB tăng nguồn vốn trung và dài hạn và nhờ vậy giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, đến cuối Q2/2017, VIB vẫn chưa phát hành bất kỳ trái phiếu tăng vốn nào.

  * Tỷ lệ vốn cấp 2/tổng nguồn vốn tối đa cho phép là 50%. Tỷ lệ vốn cấp 2/vốn 1 tối đa cho phép là 100%.

  CBA sẽ không thoái 20% cổ phần tại VIB, ít nhất là trong 3 năm nữa. Ông Vũ cũng xác nhận rằng số cổ phiếu VIB mua lại sẽ không phải từ Commonwealth Bank of Australia (CBA) do hai ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác trong ít nhất 3 năm nữa. Xác nhận này đã xóa bỏ đồn đoàn của thị trường về chủ đề này trước đó. Trên thực tế CBA đã bán hệ thống các chi nhánh tại Việt Nam cho VIB và gia tăng giá trị mối quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng.

  Tác động của mua cổ phiếu quỹ đến P/B. Nếu chúng tôi điều chỉnh với tác động từ mua cổ phiếu quỹ (giả định giá mua vào là 21.000đ/cp), BVPS dự phóng 2017 sẽ là 12.990đ, tương đương P/B dự phóng là 1,65 lần sau mua cổ phiếu quỹ. So với P/B dự phóng trước mua cổ phiếu quỹ là 1,33 lần.

  Cho năm 2017, dự báo LNTT của VIB đạt 791,1 tỷ đồng (tăng trưởng 12,7%). Dự báo của chúng tôi cao hơn 5,7% so với kế hoạch của Ngân hàng. Dự báo EPS đạt 1.121đ và BVPS đạt 12.990đ, theo đó P/B dự phóng là 1,65 lần sau mua cổ phiếu quỹ hay 1,33 lần trước mua cổ phiếu quỹ.

  Cho năm 2018, dự báo LNTT đạt 902 tỷ đồng (tăng trưởng 14%). Dự báo EPS đạt 1.278đ và BVPS đạt 14.268đ, theo đó P/B dự phóng là 1,5 lần sau mua cổ phiếu quỹ. Giả định của chúng tôi không bao gồm giả định bán cổ phiếu quỹ hoặc phát hành cổ phiếu mới.

  Phân tích cổ phiếu VIB: Hoãn tăng vốn, mua 10,1% làm cổ phiếu quỹ
  Cho năm 2018, dự báo LNTT đạt 902 tỷ đồng (tăng trưởng 14%), EPS đạt 1.278đ và BVPS đạt 14.268đ

  Triển vọng tăng trưởng vừa phải. VIB là ngân hàng tư nhân có quy mô trung bình với thế mạnh về cho vay bán lẻ và DNNVV với tình hình tài sản khá lành mạnh. Ngân hàng có danh tiếng tốt và đã tránh phải đối mặt với những vấn đề mà nhiều ngân hàng khác gặp phải trong một vài năm qua. Chúng tôi đánh giá triển vọng trăng trưởng của VIB ở mức vừa phải và dự báo biến động giá cổ phiếu nhìn chung sẽ tương đương biến động toàn ngành.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 22.600đ, tương đương P/B là 1,4 lần trước tác động của mua cổ phiếu quỹ, trong khi P/B bình quân các ngân hàng là khoảng 1,75 lần. Chúng tôi cho rằng P/B hợp lý của VIB thấp hơn bình quân ngành là có cơ sở vì (1) VIB là ngân hàng quy mô trung bình với tình hình tài chính tương đối tốt và triển vọng tăng trưởng khá nhưng thị phần vẫn khiêm tốn, (2) kế hoạch kinh doanh đề ra khiêm tốn do Ngân hàng cần đẩy mạnh huy động, theo đó ảnh hưởng đến tỷ lệ NIM, (3) trên thực tế cơ cấu huy động của Ngân hàng là một điểm yếu trong khi một số chỉ số an toàn tài chính chưa thực sự tốt, (4) VIB hiện niêm yết trên Upcom nên sự tiếp cận của NĐTNN còn hạn chế, (5) Room của cổ phiếu VIB là 20,5% vì Ngân hàng dành 9,5% để phát hành cho đối tác chiến lược. Hiện CBA nắm 20% cổ phần nên NĐTNN chỉ còn có thể mua 0,5% cổ phần, tương đương 2,8 triệu cổ phiếu VIB. Nói chung, thanh khoản của cổ phiếu VIB rất thấp. Ngân hàng có kế hoạch chuyển sàn sang Hose vào năm 2018; điều này sẽ giúp cải thiện thanh khoản và là nhân tố tích cực giúp định giá của cổ phiếu VIB có thể được nâng cao.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn