Phân tích cổ phiếu VCB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu 60.200đ

Phân tích cổ phiếu VCB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu 60.200đ

Lượt xem:3668 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Vietcombank ước tính LNTT năm 2017 của ngân hàng mẹ đạt 11.018 tỷ đồng (tăng trưởng 33,76%). LNTT tăng tốt nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng 17,8% và chí phí dự phòng giảm 3,4%.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu lên 60.200đ, tương đương P/B dự phóng là 3,2 lần. Cho năm 2018, dự báo LNTT là 14.906 tỷ đồng (tăng trưởng 33,7%), gồm 2.000 tỷ đồng ước tính lợi nhuận từ thoái vốn tại MBB và EIB. Động lực chính hỗ trợ giá cổ phiếu VCB trong 5 tháng qua chính là câu chuyện thoái vốn với tiềm năng thúc đẩy lợi nhuận năm nay tăng đáng kể. Ngoài ra, câu chuyện tăng trưởng là một yếu tố hỗ trợ khác nhờ công ty tiếp tục mở rộng thị phần trong khi chi phí dự phòng giảm.

  Phân tích cổ phiếu VCB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu 60.200đ
  Vietcombank ước tính LNTT năm 2017 của ngân hàng mẹ đạt 11.018 tỷ đồng (tăng trưởng 33,76%)

  Tín dụng tăng trưởng 17,2%. Cho vay khách hàng tăng trưởng 17,2% đạt 540 nghìn tỷ đồng, và nếu tính cả đầu tư trái phiều doanh nghiệp, tổng tín dụng cũng tăng 17,2% đạt 553 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tiếp tục tăng trưởng mạnh ở phân khúc khách hàng cá nhân với tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Cuối năm 2017, cho vay khách hàng cá nhân chiếm 40,8% tổng dư nợ, so với tỷ trọng 33,1% cuối năm 2016.

  Huy động tăng trưởng 20,6%. Tổng huy động, gồm giấy tờ có giá tăng trưởng 20,6% đạt 724,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, huy động từ doanh nghiệp tăng 19,6% và huy động từ khách hàng cá nhân tăng 21,9%. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn là 29,4% (năm 2016 là 28,4%). Xét về loạn tiền gửi, tiền gửi bằng USD tăng trưởng 17,6%, chiếm 18,2% tổng tiền gửi khách hàng (năm 2016 chiếm 19,3%).

  Tỷ lệ NIM giảm 0,17% xuống 2,47%. Ngân hàng cho biết, tỷ lệ NIM là 2,47% so với mức 2,64% trong năm 2016. Chúng tôi hiện không có đủ thông tin cụ thể về cơ cấu tỷ lệ NIM. Nhưng chúng tôi nhận thấy huy động tăng trưởng mạnh hơn tín dụng, do đó hệ số LDR giảm là một trong những nguyên nhân tác động giảm tỷ lệ NIM.

  Tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng 17,8% đạt 28.867 tỷ đồng, gồm 21.593 tỷ đồng (tăng trưởng 18,2%) thu nhập lãi thuần, và 7.275 tỷ đồng (tăng trưởng 16,6%) thu nhập ngoài lãi.

  Hệ số CIR là 40,4%. Hệ số CIR ước tính là khoảng 40,4% với chi phí hoạt động tăng 17,9% lên 11.662 tỷ đồng.

  Tỷ lệ nợ xấu giảm, là 1,11% và chi phí dự phòng cũng giảm, xuống 6.187 tỷ đồng (giảm 3,4%). Tỷ lệ nợ xấu là 1,11% (cuối năm 2016 tỷ lệ này là 1,48%). Chúng tôi giả định VCB vẫn đang duy trì hệ số LLR ở mức rất cao (đã chạm mức cao lịch sử 164,8% trong Q3/2017). Với tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn kế hoạch, chi phí dự phòng thực tế của VCB là 6.187 tỷ đồng (giảm 3,42%), cao hơn so với kế hoạch trích lập dự phòng của Ngân hàng là 6.000 tỷ đồng cho năm 2017.

  Trong năm 2017, VCB đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại SGB và CFC, 2/3 cổ phần sở hữu tại OCB, theo đó ghi nhận khoảng 225 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn. Trong năm 2018, VCB có kế hoạch bán số cổ phần còn lại tại OCB, EIB và MBB. Như chúng tôi đã đề cập gần đây, lợi nhuận từ thoái vốn tại tất cả 5 tổ chức tín dụng này sẽ thúc đẩy lợi nhuận của VCB tăng đáng kể, đóng góp tới 2.450 tỷ đồng. Một phần nhỏ hơn khoảng 225 tỷ đồng có thể đã được ghi nhận trong năm 2017, tác động tăng 2,3% dự báo LNTT năm 2017 của chúng tôi. Trong khi đó, phần lớn lợi nhuận từ thoái vốn, khoảng 2.200 tỷ đồng sẽ thúc đẩy tăng 16,9% dự báo LNTT năm 2018 của chúng tôi.

  Phân tích cổ phiếu VCB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu 60.200đ
  Cho năm 2018, dự báo LNTT tăng trưởng 33,74%, đạt 14.906 tỷ đồng

  Cho năm 2018, dự báo LNTT tăng trưởng 33,74%, đạt 14.906 tỷ đồng. Dự báo của chúng tôi bao gồm lợi nhuận từ thoái vốn tại EIB và MBB. Các giả định của chúng tôi gồm:

  1.   Tín dụng tăng trưởng 18% đạt 647.067 tỷ đồng và huy động tăng trưởng 16% đạt 808.210 tỷ đồng.
  2.   Tỷ lệ NIM tăng nhẹ 0,04% lên 2,82% và thu nhâp lãi thuần tăng trưởng 15,35 đạt 25.656 tỷ đồng.
  3.   Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 40,7% đạt 10.362 tỷ đồng.
  4.   Chúng tôi ước tính chi phí hoạt động tăng 20,7% lên 14.952 tỷ đồng.
  5.   Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng không tăng, là 6.219 tỷ đồng.

  Theo đó, chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 33,7% đạt 14.906 tỷ đồng, EPS pha loãng là 2.658đ. BVPS là 18.840đ và P/B dự phóng là 3,18 lần.

  Cổ phiếu VCB đã tăng khá tốt kể từ sau thông báo về kế hoạch thoái vốn. Tăng chậm hơn so với thị trường trong phần lớn thời gian của năm 2017, giá cổ phiếu đã bắt đầu tăng kể từ tháng 10 năm ngoái khi Ngân hàng thông báo kế hoạch cụ thể về việc thoái vốn tại 5 tổ chức tín dụng. Kể từ đó, giá cổ phiếu đã tăng mạnh xấp xỉ 50%, và VCB hiện giao dịch với P/B dự phóng 3,18 lần, so với P/B bình quân ngành là 2,13 lần (hay 1,61 lần nếu không tính VCB). Chênh lệch định giá giữa VCB so với bình quân ngành đang dần trở về mức bình quân lịch sử, là khoảng 100% tính trong vòng 2 năm trở lại đây. Chúng tôi cho rằng kỳ vọng về lợi nhuận không thường xuyên từ thoái vốn đã được phản ánh vào giá và giá cổ phiếu hiện đã phản ánh hầu hết giá trị.

  Dù vậy, câu chuyện tăng trưởng dài hạn vẫn rất tiềm năng. Tiềm năng tăng trưởng của VCB là rất lớn. Trở ngại duy nhất đối với tăng trưởng là hạn mức tín dụng mà NHNN cấp cho Ngân hàng. Các hệ số an toàn của VCB đều rất tốt, cụ thể:

  •    Hệ số CAR là khoảng 10,5% vào cuối tháng 6.
  •    Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là khoảng 28%.
  •    Hệ số LDR thuần chỉ là 77,9%.
  •    Hệ số nợ xấu chỉ là 1,15% dư nợ vào cuối tháng 9.
  •    Toàn bộ trái phiếu VAMC nắm giữ đã được trích lập dự phòng kể từ năm ngoái.
  •    Hệ số LLR là 164,8% vào cuối tháng 9.

  Chúng tôi ước tính giá tri hợp lý của cổ phiếu là 60.200đ, tương đương P/B dự phóng là 3,2 lần. Cho vay bán lẻ tăng trưởng mạnh nhờ tình hình tài chính tốt hiện là động lực chính cho tăng trưởng của Ngân hàng và dự báo mảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng của Ngân hàng trong vài năm tới. Khả năng ghi nhận lợi nhuận không thường xuyên từ bán cổ phần tại 3 TCTD trong năm nay sẽ giúp LNTT tăng đáng kể.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn