Phân tích cổ phiếu STB: Ước tính giá trị hợp lý của STB là 13.700đ

Phân tích cổ phiếu STB: Ước tính giá trị hợp lý của STB là 13.700đ

Lượt xem:2906 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • STB đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 20/4/2018 và thông qua kế hoạch kinh doanh với LNTT tăng trưởng 23,20% đạt 1.838 tỷ đồng. Ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu kéo dài 10 năm kể từ 2015 nên sẽ không chi trả cổ tức.

  Tại Đại hội, đã có 2 thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2017-2021, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 9 thành viên. STB đã đạt được tiến triển nhất định trong việc tái cơ cấu nợ xấu, trong đó Ngân hàng đã xử lý được 19.665 tỷ đồng nợ xấu trong khi kế hoạch ban đầu là xử lý 10 nghìn tỷ đồng. Tại ĐHCĐTN, cổ đông đã nhất trí đặt mục tiêu xử lý 15 nghìn tỷ đồng nợ xấu trong năm nay.

  Phân tích cổ phiếu STB: Ước tính giá trị hợp lý của STB là 13.700đ
  Đã có 2 thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2017-2021

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu STB là 13.700đ, tương đương P/B dự phóng là 1 lần. Cho năm 2018, dự báo LNTT đạt 2.094 tỷ đồng (tăng trưởng 40,4%). Ngân hàng đã xử lý nợ xấu nhiều hơn kỳ vọng trong năm ngoái. Tuy nhiên phần lớn là nợ xấu có tài sản đảm bảo được bán đấu giá với người mua chỉ thanh toán 10% giá trị trong năm đầu và phần còn lại được trả trong vòng 7 năm tiếp theo.

  STB được tự chủ đáng kể trong tốc độ xử lý nợ xấu trong 10 năm tới. Tuy nhiên với lợi nhuận mỏng như hiện tại, thì KQKD của STB sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Ngân hàng bán được tài sản đảm bảo gần hay bằng đúng giá trị thực. Do vậy STB vẫn còn nhiều rủi ro và còn nhiều việc cần làm mặc dù Ngân hàng đã có một khởi đầu khả quan.

  ĐHCĐTN của STB đã được tổ chức vào hôm thứ 6, ngày 20/4/2018. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình. Ngân hàng đặt kế hoạch LNTT vừa phải cho năm 2018 – đạt 1.838 tỷ đồng (tăng trưởng 23,20%), dựa trên những giả định chính sau: Cho vay khách hàng tăng trưởng 13,3% đạt 252,6 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng 20,6% đạt 392,5 nghìn tỷ đồng. Theo đó hệ số LDR thuần chỉ là 64,35%. Tổng tài sản dự kiến tăng 16,9% đạt 430,9 nghìn tỷ đồng.

  Dự kiến tỷ lệ nợ xấu dưới 3% (tại thời điểm cuối năm 2017 là 4,59%). Tuy nhiên, theo chương trình tái cơ cấu khá linh hoạt đã được NHNN chấp thuận, nợ xấu của STB nằm ở nhiều hạng mục. Chẳng hạn, chúng tôi thấy STB có 43,26 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC theo mệnh giá, 19,26 nghìn tỷ đồng các khoản phải thu và 19,80 nghìn tỷ đồng lãi dự thu liên quan tới đề án tái cấu trúc.

  Nhìn chung bản chất của các tài sản này cũng là nợ xấu. LNTT đạt 1.838 tỷ đồng (tăng trưởng 23,2%). HĐQT đã xin ý kiến cổ đông về việc thưởng 20% phần LNTT vượt kế hoạch năm 2018 để thưởng cho CBCNV. Ngân hàng cũng đã cho biết hầu hết các chỉ số an toàn tài chính tại thời điểm cuối năm 2017 tuân thủ quy định của NHNN, cụ thể:

  · Hệ số CAR tính theo Basel 1 là 11,30%.

  · Hệ số LDR tính theo Thông tư 36 là 65,78% (mức trần theo quy định của NHNN là 80%).

  · Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn là 39,44% (tỷ lệ tối đa theo quy định của NHNN cho năm 2017 là 50%; năm 2018 là 45%).

  Không trả cổ tức cho đến khi hoàn thành tái cơ cấu – Trả lời thắc mắc của cổ đông về khi nào STB sẽ trả cổ tức trở lại (bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu), Chủ tịch Ngân hàng cho biết STB sẽ trả cổ tức cho cổ đông trở lại khi tái cơ cấu thành công. Chúng tôi hiểu rằng “tái cơ cấu thành công” ở đây yêu cầu gánh nặng nợ xấu được xử lý và lãi dự thu có khả năng không thu được đã được thoái đầy đủ. Lãnh đạo Ngân hàng cho biết quá trình tái cơ cấu sẽ kéo dài ít nhất 3-5 năm.

  HĐQT mở rộng từ 7 lên 9 thành viên với 2 thành viên mới gồm: Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng giám đốc STB từ tháng 7/2017. Ông Nguyễn Văn Huynh – Thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Liên Việt kiêm thành viên HĐQT Tập đoàn Liên Việt.

   

  Phân tích cổ phiếu STB: Ước tính giá trị hợp lý của STB là 13.700đ
  Ngân hàng đặt kế hoạch LNTT vừa phải cho năm 2018 – đạt 1.838 tỷ đồng (tăng trưởng 23,20%)

  Tốc độ xử lý nợ xấu là điểm mấu chốt – Tổng nợ xấu và tài sản đảm bảo được xử lý trong năm 2017 là 19,665 nghìn tỷ đồng. So với tổng số 86 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trái phiếu VAMC, các khoản phải thu và lãi dự thu như trong báo cáo trước đó của chúng tôi theo số liệu từ BCTC đã kiểm toán của Ngân hàng.

  Cách xử lý nợ xấu phổ biến nhất là đấu giá nợ xấu kèm tài sản đảm bảo. Sau đây là những lưu ý chính trong năm ngoái: Ngân hàng đã bán 3 KCN tại Đức Hòa 3, tỉnh Long An cho Him Lam với tổng giá trị 9.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản thanh toán ban đầu cho thương vụ này chỉ là 920 tỷ đồng (tương đương 10% tổng giá trị hợp đồng). Và phần còn lại, là 8.280 tỷ đồng sẽ được thanh toán trong 7 năm bắt đầu từ tháng 12/2017 với thời gian ân hạn cho trả lãi là 2 năm và lãi suất hàng năm là 7,5%/năm.

  Cho năm 2018, dự báo LNTT đạt 2,093 tỷ đồng (tăng trưởng 40,40%). Chúng tôi tin rằng STB sẽ tiếp tục nỗ lực xóa nợ xấu thông qua đấu giá tài sản đảm bảo hoặc các hình thức thanh lý tài sản khác với giá bán sát giá trị trên BCTC của các tài sản này. Do đó, Ngân hàng sẽ không cần phải trích nhiều lợi nhuận cho dự phòng. Thực tế thì STB hiện chưa tạo đủ lợi nhuận để quyết liệt xử lý nợ xấu theo cách thức trích lập dự phòng toàn bộ.

  Tuy nhiên, theo đề án tái cơ cấu, STB được trao khá nhiều quyền chủ động trong việc dự phòng trái phiếu VAMC và thoái lãi dự thu khó thu trong giai đoạn 2015-2025. Do đó, Ngân hàng có thể dễ dàng vượt kế hoạch đề ra ban đầu. Các giả định cụ thể của chúng tôi gồm:

  1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 13% và đạt 252,66 nghìn tỷ đồng.

  2. Và dự báo huy động khách hàng tăng trưởng 12% và đạt 358,24 nghìn tỷ đồng

  3. Do đó, hệ số LDR thuần là 70%.

  4. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tăng nhẹ lên 1,93% từ 1,82% trong năm 2017. Tỷ lệ NIM thấp cho thấy việc thoái lãi dự thu đang được đẩy mạnh và do đó tăng tỷ lệ NIM sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu.

  5. Chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 19,36% đạt 6.299 tỷ đồng.

  6. Dự báo thu nhập ngoài lãi đạt 4.312 tỷ đồng (tăng trưởng 28,07%).

  7. Và dự báo chi phí hoạt động tăng lên 7.276 tỷ đồng (tăng 14,83% so với năm 2017).

  8. Dự báo chi phí dự phòng là 1.241 tỷ đồng (tăng 52,05% so với năm 2017). Trong đó, chúng tôi giả định dự phòng trái phiếu VAMC chỉ là 200 tỷ đồng so với 299,63 tỷ đồng trong năm 2017 (giảm 33,24) và 1.041 tỷ đồng chi phí dự phòng nợ xấu thông thường.

  9. Tỷ lệ nợ xáu sau xử lý giảm xuống 3%.

  Phân tích cổ phiếu STB: Ước tính giá trị hợp lý của STB là 13.700đ
  Dự báo chi phí hoạt động năm 2018 tăng lên 7.276 tỷ đồng (tăng 14,83% so với năm 2017)

  Và LNTT dự báo là 2.093 tỷ đồng (tăng 40,40%). Chúng tôi dự báo STB sẽ bán ra 81,56 triệu cổ phiếu quỹ trong năm nay. Với giá trị đầu tư là 9.200đ/cp, tính theo thị giá cổ phiếu hiện tại, bán trái phiếu quỹ có thể thu về khoảng 500 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Theo đó, BVPS là 13.700đ, EPS là 889đ, ROAA là 0,43% và ROAE là 6,82%.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 13.700đ, tương đương P/B dự phóng là 1,0 lần. Triển vọng cho năm 2018 tốt hơn nhờ môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, nhờ vậy sẽ dễ dàng hơn cho thu hồi nợ và bán tài sản đảm bảo. Điều này cũng tạo khả năng cho STB duy trì lợi nhuận vượt dự báo trong năm nay. Những NĐT chấp nhận rủi ro lớn đã bắt đầu cân nhắc mua vào cổ phiếu.

  Tuy nhiên, đối với mục đích đầu tư trung và dài hạn dựa trên các yếu tố căn bản, NĐT cần nhiều thông tin hơn về tiến độ xử lý nợ xấu. Quá trình xử lý nợ xấu trong năm 2017 đã đạt được một số tiến triển tích cực. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro tín dụng tiềm tàng từ giao dịch thanh toán chậm, do đó, chúng tôi cần thêm thời gian để xác nhận kết quả tích cực trong xử lý nợ xấu của STB.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn