Phân tích cổ phiếu PVT: Ước tính giá trị hợp lý trong ngắn hạn là 14.000đ

Phân tích cổ phiếu PVT: Ước tính giá trị hợp lý trong ngắn hạn là 14.000đ

Lượt xem:2299 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí – PVT công bố KQKD 6 tháng đầu năm với doanh thu là 3.022 tỷ đồng (giảm 7,4% so với cùng kỳ) trong khi đó LNST là 194,3 tỷ đồng (giảm 21,6% so với cùng kỳ). Với kết quả này, công ty đã lần lượt hoàn thành 60,3% và 59,2% kế hoạch doanh thu và LNST cả năm. Doanh thu và LNST 6 tháng là 3.055 tỷ đồng (giảm 6,5% so với cùng kỳ) và 202 tỷ đồng (giảm 18,4% so với cùng kỳ).

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý ngắn hạn của cổ phiếu PVT là 14.000đ, tương đương PE dự phóng là 11,2 lần. Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 17.000đ, tương đương PE dự phóng 13,0 lần dựa trên dự báo cho năm 2018. Dự báo LNST năm 2017 sẽ giảm 11,1% sau đó tăng 11,4% trong năm tới. Mặc dù đã giảm 17,3% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm chúng tôi dự báo LNST sẽ tăng trở lại trong 6 tháng cuối năm nhờ tất cả các tàu của PVT sẽ hoạt động toàn thời gian sau khi tạm ngừng hoạt động để sửa chữa và bảo dưỡng khoảng 40 ngày trong 6 tháng đầu năm. Theo mô hình dự báo lợi nhuận, chúng tôi dự báo doanh thu của PVT sẽ duy trì tăng trưởng khoảng 15% và lợi nhuận tăng trưởng 10% trong giai đoạn 2017-2020 với nhu cầu vận chuyển nhiên liệu cho nhà máy lọc dầu mới và một số nhà máy nhiệt điện mới.

  Phân tích cổ phiếu PVT: Ước tính giá trị hợp lý trong ngắn hạn là 14.000đ
  Đội tàu của PVT gồm 18 tàu vận chuyển bao gồm 3 tàu với tổng công suất là 305.000 DWT và 8 tàu với tổng công suất là 144.000 DWT.

  Quá trình bảo dưỡng nhà máy lọc dầu Dung Quất đã dẫn đến gián đoạn hoạt động của phần lớn đội tàu của PVT và theo đó đội tàu cũng được bảo dưỡng, do đó tác động giảm doanh thu và lợi nhuận trong khi làm tăng chi phí bán hàng & quản lý. Phân tích theo từng mảng kinh doanh như sau:

  Mảng dịch vụ vận tải tăng trưởng doanh thu khiêm tốn nhất, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, mảng dịch vận tải bao gồm vận chuyển dầu thô, các sản phẩm xăng dầu, than và các hàng hóa khác cho doanh thu 1,529 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,3% so với cùng kỳ do sự gia tăng của phí vận chuyển đã bù trừ cho khối lượng công việc giảm.

  Đội tàu của PVT gồm 18 tàu vận chuyển, gồm: 

  – 3 tàu vận chuyển dầu thô với tổng công suất là 305.000 DWT.

  – 8 tàu vận chuyển các sản phẩm từ dầu với tổng công suất là 144.000 DWT.

  – 7 tàu vận chuyển khí hóa lỏng và các phẩm khí khác với tổng công suất là 10.600 m3.

  – Phí vận chuyển của PVT tăng khoảng 12% so với cùng kỳ.

  – Và chi phí nhiên liệu cũng tăng 30% so với cùng kỳ.

  – Khối lượng công việc giảm khoảng 10% do nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ 40 ngày trong Q2.

  – Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 12,4% từ 15,4% chủ yếu do số ngày làm việc giảm liên quan đến thời gian tạm ngừng hoạt động của nhà máy Dung Quất.

  Doanh thu mảng FSO/FPSO không đổi. Trong 6 tháng đầu năm, mảng dịch vụ tàu FSO/FPSO cho doanh thu 379 tỷ đồng, tương đương doanh thu trong cùng kỳ năm ngoái.

  – PVT có 1 tàu FSO và 1 tàu FPSO và cho thuê tàu theo ngày lần lượt là khoảng 25.000 USD và 50.000 USD.

  – Các hợp đồng của PVT hầu hết có thời hạn 10 năm, hết hạn năm 2020 đối với tàu FPSO và năm 2024 đối với tàu FSO. Do đó, doanh thu của mảng này ít thay đổi mặc dù giá dầu thô giảm trong vài năm qua.

  – Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 31,2% từ 32% trong 6 tháng đầu năm 2016.

  Doanh thu mảng logistic & thương mại giảm mạnh 21,3%. Trong 6 tháng đầu năm, mảng logistic & thương mại là mảng duy nhất cho KQKD thấp hơn dự báo của chúng tôi. Mảng này cho doanh thu 1.087 tỷ đồng, giảm 21,3%.

  – Mảng logistic & thương mại gồm dịch vụ đại lý tàu, cung cấp thủy thủ, dịch vụ chuyển tiếp với tỷ suất lợi nhuận thấp.

  – Tỷ suất lợi nhuận chỉ đạt 0,1%, thấp hơn nhiều so với mức 0,6% trong cùng kỳ năm ngoái.

  – PVT không giải trình về sự sụt giảm doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng này, tuy nhiên đây là hoạt động mang tính chu kỳ và rất biến động.

  Phân tích cổ phiếu PVT: Ước tính giá trị hợp lý trong ngắn hạn là 14.000đ
  PVT là doanh nghiệp trong nước duy nhất sở hữu đội tàu vận chuyển dầu thô

  Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng do chi phí bảo dưỡng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, chi phí bán hàng & quản lý của PVT là 118,3 tỷ đồng (tăng 2,8% so với cùng kỳ). Trong khi đó, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý tăng lên 3,9% từ mức 3,5% trong cùng kỳ năm ngoái.

  Với thực tế KQKD 6 tháng đầu năm giảm do các yếu tố ngắn hạn, chúng tôi dự báo KQKD 6 tháng đầu năm sẽ được cải thiện.

  Tính cho cả năm 2017, dự báo doanh thu đạt 6.175 tỷ đồng (giảm 8,3%) và LNST đạt 429,6 tỷ đồng (giảm 11,1%), EPS là 1.168đ; P/E dự phóng là 11,9 lần.

  Chúng tôi dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 11,4%. Dự báo doanh thu đạt 7.280 tỷ đồng (tăng trưởng 17,9%) và LNST đạt 478,5 tỷ đồng (tăng trưởng 11,4%), EPS là 1.301đ; P/E dự phóng là 10,7 lần.

  Triển vọng dài hạn khả quan nhờ công suất lọc dầu mới mặc dù để đạt được tăng trưởng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. PVT là doanh nghiệp trong nước duy nhất sở hữu đội tàu vận chuyển dầu thô và công ty sẽ hưởng lợi chính khi công suất lọc dầu mới đi vào hoạt động từ nay cho đến năm 2020. Cụ thể: Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn mới bổ sung thêm 10 triệu tấn dầu vào cuối năm 2017, và mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất (từ 6,5 triệu tấn lên 8,5 triệu tấn dầu thô). Từ đó, tổng công suất lọc dầu của hai nhà máy sẽ tăng thêm 284% lên 18,5 triệu tấn. PVT cũng ký hợp đồng vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện mở rộng của PVN như Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1&2, Nhà máy nhiệt điện Long Phú và ước tính nhu cầu đối với vận chuyển hàng khô của PVT sẽ tăng khoảng 200%.

  Chúng tôi giả định LNST của PVT tăng trưởng khoảng 10% trong vài năm tới, nhờ nhu cầu tăng và đội tàu được mở rộng. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính để đạt được mức tăng trưởng này, sẽ cần lượng vốn đầu tư lớn là khoảng 100 triệu USD trong giai đoạn này để đầu tư cho ít nhất: Một tàu VLCC cho vận chuyển dầu thô có công suất 2,5 triệu tấn. 2-3 tàu vận chuyển các sản phẩm từ dầu.

  PVT hiện có 3 tàu chở dầu và chỉ đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại của nhà máy lọc dầu Dung Quất (ở công suất thiện tại là 6,5 triệu tấn dầu thô). Chúng tôi dự báo doanh thu của PVT sẽ tăng trưởng khoảng 15% và lợi nhuận khoảng 10% trong giai đoạn 2017-2020 nhờ nhu cầu vận chuyển nhiên liệu hóa thạch phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhà máy nhiệt điện mới.

  Phân tích cổ phiếu PVT: Ước tính giá trị hợp lý trong ngắn hạn là 14.000đ
  Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, PVT đóng cửa tại mốc 14.1, sát với định giá trong ngắn hạn là 14.000đ/CP

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 14.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2017 là 11,2 lần. Giá cổ phiếu đã tăng 24% so với đầu năm. PVT với vị thế dẫn đầu thị trường vận tải biển với 100% thị phần vận chuyển dầu thô, 90% thị phần vận chuyển LPG, 30% thị phần vận chuyển các sản phẩm dầu khí. Dựa trên triển vọng mở rộng công suất lọc hóa dầu và sản xuất nhiệt điện, nhu cầu đối với dịch vụ vận chuyển của PVT sẽ tăng mạnh trong một vài năm tới. Thử thách đặt ra là làm thế nào để đầu tư cho mở rộng và tăng trưởng mà không phát sinh rủi ro pha loãng quá lớn. Trong khi đó cổ phiếu có định giá vẫn hợp lý dựa trên dự báo cho năm 2018.

  (HCM)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn