Phân tích cổ phiếu PLX : KQKD 6 tháng đầu năm của PLX vượt kỳ vọng

Phân tích cổ phiếu PLX : KQKD 6 tháng đầu năm của PLX vượt kỳ vọng

Lượt xem:1551 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Petrolimex đã công bố KQKD soát xét 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 96.631 tỷ đồng (tăng 30,3% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 2.822 tỷ đồng (tăng 15,7% so với cùng kỳ). Theo đó PLX đã hoàn thành được 61,1% kế hoạch doanh thu cả năm và 56,4% kế hoạch LNTT.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PLX là 71.400đ, tương đương P/E dự phóng dựa trên hoạt động kinh doanh chính năm 2018 là 24,3 lần.Chúng tôi  dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 tăng trưởng 7,2% nhờ sản lượng tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận cải thiện. Công ty còn có thể hạch toán lợi nhuận từ thương vụ sáp nhập PG Bank – HD Bank trong nửa cuối năm khi thương vụ này hoàn tất. PLX sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải và bằng với tốc độ tăng chung của nhu cầu đối với các sản phẩm xăng dầu. PLX vẫn còn tiềm năng lớn trong tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện tỷ suất lợi nhuận khi công ty triển khai chiến lược bán lẻ toàn diện, trong đó tăng cường cho thuê diện tích mặt bằng các trạm xăng cho bên bán lẻ thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ đợi thông tin cụ thể từ phía công ty về chiến lược dài hạn này. Trong khi đó động lực tích cực đối với giá cổ phiếu hiện chủ yếu là thương vụ PG Bank – HD bank.

  Doanh thu mảng xăng dầu đạt khoảng 88.808 tỷ đồng (tăng 35,4% so với cùng kỳ) và đóng góp 91,9% vào tổng doanh thu) và lợi nhuận trước thuế & lãi vay đạt 1.994 tỷ đồng (tăng 54,5% so với cùng kỳ và đóng góp 70,2% vào tổng lợi nhuận HĐKD của PLX).

  Doanh thu mảng xăng dầu tăng 35,4% so với cùng kỳ

  Doanh thu mảng hóa dầu tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận trước thuế và lãi vay giảm – Doanh thu mảng này đạt 2.243 tỷ đồng (tăng 27,2% so với cùng kỳ) còn lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 142 tỷ đồng (giảm 2,8% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng trưởng nhờ giá bán bình quân tăng 27% trong khi sản lượng tiêu thụ gần như giữ nguyên. Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 23,2% trong 6 tháng đầu năm 2017 xuống còn 19,9% trong 6 tháng đầu năm 2018 do PLX không thể chuyển toàn bộ tác động tăng chi phí đầu vào sang cho khách hàng. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế và lãi vay giảm.

  Mảng LPG tăng trưởng vừa phải cả về doanh thu và lợi nhuận – Doanh thu mảng LPG đạt 1.121 tỷ đồng (tăng 8,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 98,7 tỷ đồng (tăng 14,9% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 5%. Trong khi đó lợi nhuận trước thuế và lãi vay tăng nhờ cả sản lượng tiêu thụ tăng và chi phí được quản lý hiệu quả hơn.

  Lợi nhuận mảng vận tải tăng mạnh – Doanh thu mảng vận tải đạt 2.624 tỷ đồng (tăng 26,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế & lãi vay đạt 245,1 tỷ đồng (tăng 41,7% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng nhờ cả khối lượng công việc và giá cước thuê chuyến tăng. Trong khi đó lợi nhuận tăng nhờ lượng công việc tăng và chi phí được quản lý hiệu quả hơn.

  Lãi tài chính thuần giảm mạnh – Trong 6 tháng đầu năm, PLX lỗ tài chính thuần 258,1 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lãi 31,3 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do chênh lệch tỷ giá. Khoảng 60% chi phí của PLX tính theo USD do công ty nhập khẩu khoảng 70% sản lượng xăng trong khi đó 99% doanh thu tính theo tiền đồng. Do đó, công ty dễ bị ảnh hưởng bởi biến động của tỷ giá.

  Lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết tăng – PLX có 15 công ty liên doanh và liên kết gồm Castrol BP Petco, Petrolimex Commercial Bank, Pjico (kể từ ngày 21/8/2017) và các công ty khác. Trong 6 tháng đầu năm nay, PLX ghi nhận lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết là 335,5 tỷ đồng (tăng 17,8% so với cùng kỳ), chủ yếu là nhờ đóng góp của Pijico sau khi công ty này trở thành công ty con từ tháng 8/2017 (trước đó là công ty liên kết).

  Thương vụ hoán đổi giữa PG Bank và HDB sẽ đem lại khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên khoảng 1.327 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm – PG Bank sẽ hoàn thành hoán đổi với HDB với tỷ lệ hoán đổi là 1:0,621 (tức là 1 cổ phiếu PG Bank lấy 0,621 cổ phiếu HDB) trong 6 tháng cuối năm nay. Do PLX sở hữu 40% cổ phần tại PG Bank, tương đương 120 triệu cổ phiếu, chúng tôi ước tính PLX sẽ có thể thu về khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên 1.327 tỷ đồng. Giả định giá cổ phiếu HDB tại thời điểm thực hiện hoán đổi là 40.000đ/cp.

  Cho năm 2018 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 193.484 tỷ đồng (tăng trưởng 25,9%) và LNTT từ mảng kinh doanh chính đạt 5.129 tỷ đồng (tăng trưởng 7,2%). Giả định của chúng tôi là:

  1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.338 triệu m 3 (tăng 6,5%).

  2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 9,5% thấp hơn mức 9,7% áp dụng trong năm 2017 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q4 năm nay).

  3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng 22,6% so với năm 2017 lên 76 USD/m 3 . Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 17.251 đồng/lít (tăng 21,8%).

  4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 178.332 tỷ đồng (tăng trưởng 29,7%) và lợi nhuận trước thuế & lãi vay là 3.542 tỷ đồng (tăng trưởng 18,2%).

  5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.321 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 251 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tăng trưởng 2,3%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

  6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.479 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế & lãi vay đạt 183 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).

  7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.638 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận trước thuế & lãi vay đạt 431 tỷ đồng (tăng trưởng 1,2%).

  8. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần 46,96 tỷ đồng (năm 2017 lãi 0,5 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND và lãi suất USD tăng.

  9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 590,5 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%) gồm :512 tỷ đồng (tăng 30%) từ Castrol BP Petco;  21,5 tỷ đồng từ PGI khi công ty này trở thành công ty liên kết của PLX từ tháng 8/2017. Các công ty liên kết khác dự báo đóng góp tổng cộng 56,7 tỷ đồng (tăng 20%).

  Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.679 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%), EPS dự phóng 2018 là 2.936đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 23,8 lần. Nếu không tính đến khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ hoán đổi cổ phiếu PG Bank – HDB, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 của PLX đạt 4.695 tỷ đồng (tăng trưởng 35,4%), EPS dự phóng là 3.646đ. Tại thị giá cổ phiếu hôm nay, P/E dự phóng 2018 là hơn 19 lần.

  Cho năm 2019 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 213.968 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%) và LNTT từ mảng kinh doanh chính đạt 5.389 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%). Giả định của chúng tôi là:

  1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.826 triệu m3 (tăng 4,7%).

  2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 9,0% thấp hơn mức 9,5% trong năm 2018 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q4/2018).

  3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng 5% so với năm 2018 lên 79,8 USD/m3 . Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 18.281 đồng/lít (tăng 6,0%).

  4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 197.913 tỷ đồng (tăng trưởng 11,0%) và lợi nhuận trước thuế & lãi vay là 3.747 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%).
  5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.753 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế & lãi vay (tăng trưởng 7,6%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

  6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.533 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế & lãi vay đạt 198 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).

  7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.870 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận trước thuế & lãi vay đạt 453 tỷ đồng (tăng trưởng 5%).

  8. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần 194,16 tỷ đồng (năm 2018 lỗ 46,96 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND và lãi suất USD tăng.

  9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 620,4 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%).

  Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.865 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%), EPS dự phóng 2018 là 2.951đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 23,7 lần.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PLX là 71.400đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 24,3 lần. Ở thị giá cổ phiếu hôm nay, cổ phiếu hiện giao dịch với P/E dự phóng là 21.3 lần và chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hợp lý. Trên thực tế, triển vọng tăng trưởng cho năm 2018 là khá khiêm tốn. Tuy nhiên, cổ phiếu có thể thu hút NĐT cá nhân nhờ tiềm năng lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ thương vụ hoán đổi PG Bank và HDB. Chiến lược dài hạn của PLX là mở rộng mạng lưới trạm xăng và nâng cao dịch vụ giá trị gia tăng tại mỗi trạm xăng; theo đó doanh thu từ các hoạt động khác ngoài bán xăng có thể sẽ đóng góp 30-50% tổng doanh thu tại mỗi trạm xăng so với mức đóng góp 2% hiện tại. Hiện các trạm xăng của PLX cũng đã bán bảo hiểm cho các phương tiện vận tải, thẻ mua xăng dầu flexi card, dầu nhờn và dịch vụ chăm sóc xe ô tô/xe máy. Công ty còn cho thuê chỗ kinh doanh chẳng hạn như kinh doanh dịch vụ rửa xe, hiệu thuốc… Tuy vậy, vẫn còn nhiều dư địa để xây dựng một chiến lược bán lẻ toàn diện bao gồm cho thuê chỗ và kinh doanh các mặt hàng/ dịch vụ có liên quan. Và chúng tôi vẫn chờ đợi công ty đưa ra chiến lược và lộ trình triển khai rõ ràng đối với mảng kinh doanh tiềm năng này.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn