Phân tích cổ phiếu NKG: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 35.000đ

Phân tích cổ phiếu NKG: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 35.000đ

Lượt xem:2521 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu NKG là 35.422đ, tương đương P/E dự phóng là 6,5 lần. Cho năm 2018, dự báo doanh thu thuần đạt 16.323 tỷ đồng (tăng trưởng 29,4%) và LNST đạt 745,7 tỷ đồng (tăng trưởng 4,6%).

  Ước tính KQKD Q1 cho thấy doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ công suất và nhu cầu từ thị trường xuất khẩu tăng trong khi lợi nhuận tăng trưởng kém hơn do tỷ suất lợi nhuận giảm. Giá HRC tăng và công ty đã không thể tăng được tương ứng giá bán. Do vậy chúng tôi dự báo năm nay doanh thu vẫn tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận tăng trưởng kém hơn nhiều.

  Phân tích cổ phiếu NKG: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 35.000đ
  NKG là công ty được quản trị tốt với thế mạnh ở xuất khẩu và kế hoạch đầu tư mở rộng đầy tham vọng

  Công ty dự kiến sẽ sớm phát hành để huy động vốn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. NKG là công ty được quản trị tốt với thế mạnh ở xuất khẩu và kế hoạch đầu tư mở rộng đầy tham vọng. Năm ngoái, NKG đã công bố KQKD đầy ấn tượng với doanh thu thuần đạt 12.619 tỷ đồng (tăng trưởng 41%) và LNST đạt 707 tỷ đồng (tăng trưởng 36,7%) – ĐHCĐTN đã thông qua BCTC kiểm toán.

  Công ty đã hoàn thành được 100% kế hoạch doanh thu và 117% kế hoạch lợi nhuận. Trong năm 2017, công ty đã: Tiêu thụ được 854.000 tấn sản phẩm (tăng 14,1%), trong đó sản lượng tôn mạ và ống thép đạt 704.000 tấn (tăng 30%). Sản lượng thương mại (HRC PO) giảm 31% còn 150.000 tấn. Điều này chủ yếu là do thị trường xuất khẩu đã được tích cực mở rộng.

  Lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ chi phí được quản trị tốt hơn sau khi chuỗi giá trị khép kín đi vào hoạt động. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống còn 10,8% trong năm 2017 từ 11,3% trong năm 2016 do NKG phải mua ngoài 250.000 tấn/năm vì không sản xuất đủ.

  Cho năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 17 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 35%) và LNST đạt 750 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) – Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh nói trên. Trong đó, công ty đặt ra các mục tiêu cụ thể là:

  • Sản lượng tiêu thụ năm 2018 đạt 1 triệu tấn (tăng 17%); trong đó thành phẩm gồm tôn mạ và ống thép là 840.000 tấn (tăng 19,3%).

  • Sản lượng mảng thương mại là 160.000 tấn (tăng 6,6%).

  • Xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính và dự kiến sẽ đóng góp khoảng 50-55% vào tổng sản lượng tiêu thụ. Thị trường xuất khẩu chính vẫn là ASEAN, châu Âu và Mỹ. Công ty còn dự định mở rộng xuất khẩu sang Ấn Độ và Trung Đông.

  • Lợi nhuận tăng trưởng ở mức 1 con số là 6% do tỷ suất lợi nhuận giảm cộng với chi phí khấu hao tăng xuất phát từ nhà máy Nam Kim 3

  • Chúng tôi được biết ngay sau khi nhà máy Nam Kim 3 hoàn thành, tổng công suất tôn mạ sẽ đạt 1,2 triệu tấn/năm nhưng công suất sản xuất CRC mới chỉ đạt 600.000 tấn/năm. Và do không sản xuất đủ CRC cho nhu cầu nội bộ nên tỷ suất lợi nhuận của NKG sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong năm nay. Ngoài ra nguyên liệu giá rẻ đã được sử dụng hết trong năm 2017.

  Ước tính KQKD Q1/2018 kém khả quan do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh – Tại Đại hội, công ty đã công bố ước tính KQKD Q1/2018 với doanh thu ước đạt 3.496 tỷ đồng (tăng 46% so với cùng kỳ) trong khi đó LNST giảm mạnh xuống còn 100 tỷ đồng (giảm 35,9% so với cùng kỳ) do không còn khoản lãi tỷ giá 43 tỷ đồng như trong Q1 năm ngoái. Ngoài ra tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh do chi phí đầu vào tăng. Công ty đã chi sẻ một số thông tin chi tiết về KQKD Q1 như sau:

  • Sản lượng tiêu thụ đạt 207.400 tấn sản phẩm (tăng 24% so với cùng kỳ), gồm 178.620 tấn tôn mạ và ống thép (tăng 46% so với cùng kỳ). Sản lượng làm thương mại đạt 28.780 tấn (giảm 36% so với cùng kỳ).

  • Xuất khẩu chiếm 61% tổng sản lượng thành phẩm tiêu thụ vì Q1 thường là quý thấp điểm tiêu thụ trên thị trường nội địa. Năm thị trường xuất khẩu lớn gồm: Indonesia (38,3%), EU (11%), Mỹ (9,4%), Malaysia (7,7%) và Ấn Độ (6,9%).

  • Giá bán bình quân tăng nhưng không bù lại được sự tăng mạnh của giá thành, do vậy tỷ suất lợi nhuận giảm. Khả năng quyết định giá bán của công ty tại thị trường xuất khẩu kém.

  • Trong Q1, giá HRC đã tăng mạnh lên 570-580USD/tấn (tăng 52,6%).

  • Trong khi đó ước tính giá bán bình quân trong Q1 chỉ tăng 19,2%.

  • Trong Q1 năm ngoái, công ty còn hạch toán 43 tỷ đồng lãi tỷ giá và năm nay công ty không còn khoản lãi này.

  Cổ tức năm 2017 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 50% mệnh giá – Trong đó, công ty đã tạm ứng 1.000đ/cp (10% mệnh giá) bằng tiền mặt vào tháng 12/2017. Phần còn lại 40% sẽ được trả bằng cổ phiếu. Công ty sẽ phát hành cổ phiếu mới sau Đại hội. Theo đó, vốn điều lệ tăng lên 1.820 tỷ đồng (tăng 40%) từ mức hiện tại là 1.300 tỷ đồng.

  Đại hội cũng thông qua chính sách cổ tức cho năm 2018 với tỷ lệ tương đương năm 2018 – Công ty cũng được Đại hội thông qua tờ trình trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ tối đa là 50% mệnh giá bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

  Phân tích cổ phiếu NKG: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 35.000đ
  NKG đạt 150.000 tấn tôn mạ kẽm mỗi năm, tăng công suất lên 850.000 tấn/năm (tăng 21,4%)

  Phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm nay – Tại Đại hội, cổ đông cũng thông qua kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu (tương đương 16,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) thông qua phát hành riêng lẻ cho NĐT trong nước/nước ngoài. Giá bán sẽ do HĐQT quyết định. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm từ ngày phát hành. Tiền thu về từ phát hành sẽ được phân bổ làm vốn đầu tư xây dựng nhà máy Nam Kim Phú Mỹ trong năm 2018 và 2019. Sau khi hoàn thành phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên đạt 2.120 tỷ đồng (tăng 16,4%).

  – Nhà máy Nam Kim 3 sẽ được hoàn thiện trong Q3 năm nay – Trong năm ngoái, công ty đã đưa vào sử dụng.

  • 150.000 tấn tôn mạ kẽm mỗi năm, tăng công suất lên 850.000 tấn/năm (tăng 21,4%).

  • Dây chuyền mạ màu với công suất 120 tấn/năm, tăng công suất mạ màu lên 265.000 tấn/năm (tăng 82,7%).

  • 200.000 tấn CRC mỗi năm, tăng công suất CRC lên 600.000 tấn/năm (tăng 50%).

  Trong Q3 năm nay, công ty dự kiến sẽ đưa vào sử dụng dây chuyền cuối cùng với công suất tôn mạ kẽm là 350.000 tấn/năm. Sau khi nhà máy Nam Kim 3 được hoàn thiện toàn bộ, tổng sản lượng tôn mạ sẽ tăng lên 1,2 triệu tấn/năm (tăng 41,1%) từ 850.000 tấn/năm hiện tại. Vốn đầu tư cho nhà máy Nam Kim 3 lên tới khoảng 2.330 tỷ đồng.

  – Nhà máy tôn Nam Kim Phú Mỹ – Đại hội đã thông qua kế hoạch khởi công xây dựng nhà máy tôn Nam Kim Phú Mỹ.

  – Giai đoạn 1 của nhà máy có diện tích 150.000 m2 với vốn đầu tư là 2.200 tỷ đồng. Công suất thiết kế cho giai đoạn 1 là 1 triệu tấn/năm gồm tôn mạ kẽm và tôn mạ hợp kim nhôm kẽm. Quá trình xây dựng sẽ bắt đầu sau khi hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ.

  – Trong Giai đoạn 2, vốn đầu tư ước tính là 4.700 tỷ đồng với công suất thiết kế là 1,2 triệu tấn CRC Tandem mỗi năm. Diện tích đất cho xây dựng là 176.852 m2.

  – Dự án sẽ được đầu tư từ vốn chủ sở hữu kết hợp với vốn vay ngân hàng với tỷ lệ 30:70.

  Cho năm 2018, dự báo doanh thu thuần đạt 16.323 tỷ đồng (tăng trưởng 29,4%) và LNST đạt 745.7 tỷ đồng (tăng trưởng 4.6%). Các giả định của chúng tôi gồm:

  – Dự báo sản lượng tiêu thụ thành phẩm đạt 805.598 tấn (tăng 15,7%). Và tiếp đó dự báo sản lượng tiêu thụ thương mại là 161.912 tấn (tăng 2,5%).

  – Giá bán bình quân dự báo sẽ tăng thêm 12-15% tùy từng sản phẩm.

  – Dự báo lợi nhuận gộp là 1.636 tỷ đồng (tăng trưởng 19,5%), cho tỷ suất lợi nhuận gộp là 10% (năm ngoái là 10,8%). Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ do giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng không chuyển hoàn toàn sang giá bán bởi tỷ trọng xuất khẩu lớn.

  – Chi phí bán hàng & quản lý là 440,7 tỷ đồng (tăng trưởng 28,1%), chiếm 2,7% doanh thu thuần.

  – Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần là 389 tỷ đồng (năm 2017 là 262,2 tỷ đồng) với giả định chi phí lãi vay tăng 29% trong khi đó chúng tôi dự báo thu nhập tài chính giảm xuống 98 tỷ đồng (giảm 15%) do không còn lãi tỷ giá nhiều như trong năm ngoái.

  – LNTT và LNST lần lượt là 828,6 tỷ đồng (tăng 6%) và 745,7 tỷ đồng (tăng trưởng 5,4%).

  Dự báo EPS 2018 là 5.450đ, tương đương P/E dự phóng là 5,2 lần. Chúng tôi không bao gồm kế hoạch phát hành riêng lẻ trong dự báo của mình do thông tin về đợt phát hành này ở thời điểm hiện tại còn hạn chế.

  Tồn kho tăng mạnh lên 4.090 tỷ đồng vào cuối năm 2017 (tăng hơn gấp đôi năm 2016) – Tồn kho vào cuối năm 2017 là 4 nghìn tỷ đồng, tương đương 18 tuần sản xuất. Điều này cho thấy chính sách quản lý tồn kho tích cực của công ty. Trong những năm qua, chính sách này đem lại những kết quả trái chiều. Cụ thể dự trữ tồn kho giúp cộng hưởng lợi nhuận như trong năm Q2/2017. Tuy nhiên, chính sách này cũng kèm theo những rủi ro nhất định. Dĩ nhiên, lý giải cho nhu cầu tăng tồn kho là để chuẩn bị cho sản xuất mới đồng thời giá HRC cũng cao hơn so với một năm trước.

  Phải thu cũng tăng hơn gấp đôi – lên 1.107 tỷ đồng vào cuối năm 2017 (tăng 123% so với năm 2016). Đây có thể là nguyên nhân chính tác động tăng doanh thu.

  Vay nợ ngân hàng cũng tăng mạnh lên 6.179 tỷ đồng (tăng 48,9%) tính đến ngày 31/12/2017 – trong đó, vay ngân hàng ngắn hạn là 4.425 tỷ đồng (tăng 92,7%) trong khi đó vay ngân hàng dài hạn giảm nhẹ xuống 1.755 tỷ đồng (giảm 5,7%). Nợ ngân hàng ngắn hạn tăng mạnh chủ yếu là để tăng vốn lưu động gồm tồn kho và phải thu. Do đó, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm xuống 2,1 lần so với mức 2,6 lần vào cuối năm 2016 nhờ vốn chủ sở hữu tăng, thấp hơn so với của HSG là 2,3 lần nhưng vẫn cao hơn nhiều so với của HPG, là 0,4 lần.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 35.422đ, tương đương P/E dự phóng là 6,5 lần. Giá cổ phiếu NKG đã giảm mạnh kể từ đầu năm nay do những lo ngại về KQKD Q1 kém khả quan cộng với việc áp thuế nhập khẩu thép của Mỹ. Thị giá cổ phiếu đã giảm khoảng 30,5% so với đầu năm. Tuy nhiên, định giá cổ phiếu vẫn rẻ với P/E dự phóng chỉ là 5,2 lần. Dù vậy, một số điểm lo ngại khác là mức tồn kho và phải thu cao cộng với một số vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn