Phân tích cổ phiếu MWG: Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 125.000đ

Phân tích cổ phiếu MWG: Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 125.000đ

Lượt xem:3534 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Dự báo MWG (Khả quan) sẽ đạt doanh thu 6 tháng là 31.500 tỷ đồng (tăng 60,3% so với cùng kỳ) và LNST là 1.100 tỷ đồng (tăng 31,5% so với cùng kỳ). Lợi nhuận tăng trưởng nhờ công ty mở thêm cửa hàng mới và doanh thu bình quân mỗi cửa hàng chuỗi điện máy tăng.

  Phân tích cổ phiếu MWG: Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 125.000đ
  Chuỗi Điện máy xanh và bách hóa xanh mở thêm khá nhanh

  Cửa hàng mới của chuỗi Điện máy xanh và Bách hóa xanh được mở thêm khá nhanh. Trong 6 tháng đầu năm, MWG đã mở thêm 134 cửa hàng điện máy và 58 cửa hàng bách hóa; nâng tổng số cửa hàng Điện máy xanh lên 390 cửa hàng (tăng 294% so với cùng kỳ) và Bách hóa xanh lên 104 cửa hàng (tăng 240% so với cùng kỳ). MWG cũng mở thêm 57 cửa hàng TGDĐ, nâng số lượng cửa hàng chuỗi TGDĐ lên 1.008 cửa hàng (tăng 22% so với cùng kỳ).

  Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng điện máy tăng trưởng khoảng 12% còn doanh thu bình quân mỗi cửa hàng ĐTDĐ giảm khoảng 2%. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng điện máy tăng trưởng khoảng 12% còn doanh thu bình quân mỗi cửa hàng ĐTDĐ giảm khoảng 2%. Trong khi đó, toàn bộ thị trường điện máy & ĐTDĐ trong nước tăng trưởng khoảng 13-15%.

  Về chuỗi Bách hóa xanh, chúng tôi ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng trưởng khoảng 15%. Chuỗi TGDĐ đang cho thấy dấu hiệu bão hòa – Chuỗi ĐTDĐ của MWG đang cho thấy dấu hiệu bão hòa; cụ thể là:

  • Chuỗi TGDĐ của MWG đã tận dụng toàn bộ các vị trí có lưu lượng khách hàng tốt lớn ở tất cả các thành phố của Việt Nam.
  • Tốc độ mở thêm cửa hàng mới của MWG nhanh hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường, là 22% so với 15%.
  • Thị phần của MWG là khoảng 42%, cao hơn nhiều so với FPT shop, doanh nghiệp lớn thứ hai trong ngành, với 18% thị phần.
  • Do đó, các cửa hàng mới mở sẽ cạnh tranh với các cửa hàng hiện tại, làm giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng.

  Trong năm nay, chúng tôi dự báo MWG sẽ mở thêm 59 cửa hàng TGDĐ mới (tăng 7,7%) nâng tổng số cửa hàng lên 1.010 cửa hàng. Tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng theo giả định của chúng tôi là 0% trong năm nay (giả định của chúng tôi bao gồm những yếu tố trên đây). Dù vậy, nếu tăng trưởng doanh thu tiếp tục giảm, chúng ta có thể phải xem xét đến sự suy giảm này.

  Phân tích cổ phiếu MWG: Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 125.000đ
  Phân tích cổ phiếu MWG: Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 125.000đ

  Chuỗi điện máy tiếp tục mở rộng như dự báo và tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của chuỗi bán lẻ này cũng sát kỳ vọng. Trong khi đó, doanh thu mỗi cửa hàng cũng như số lượng cửa hàng điện máy tăng sát dự báo.

  • Thị trường điện máy vẫn manh mún với MWG chiếm khoảng 20% thị phần, Nguyễn Kim với khoảng 10% thị phần, TAG khoảng 6%, Chợ Lớn và HC với gần 5%, các cửa hàng bán lẻ nhỏ chiếm khoảng 40% thị phần
  • Các cửa hàng điện máy hầu hết nằm tại những vị trí đắc địa ở những thành phố lớn và không nhiều cửa hàng nằm ở những khu vực khác.
  • MWG vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng chuỗi điện máy tại các thành phố cấp 2 và giành thị phần từ các cửa hàng bán lẻ nhỏ

  Quá trình mở rộng chuỗi bách hóa theo sát kế hoạch – MWG hiện có tổng cộng 104 cửa hàng Bách hóa xanh (tăng 126% so với đầu năm) và theo kế hoạch tổng số cửa hàng sẽ tăng lên 250 cửa hàng trong năm nay. Tất cả các cửa hàng bách hóa hiện tập trung tại hai quận Bình Tân và Tân Phú, TPHCM.

  • Chúng tôi ước tính doanh thu mỗi cửa hàng bình quân tăng trưởng khoảng 15% với phần lớn các cửa hàng đạt doanh thu khoảng 1,0-1,2 tỷ đồng. Và lượng khách mỗi tháng mỗi cửa hàng là khoảng 20.000 – 25.000 lượt
  • Công ty kỳ vọng sẽ đạt điểm hoàn vốn trước cuối năm nay
  • Thách thức lớn nhất trong dài hạn là chuyển đổi từ mua từ nhà phân phối sang hình thành mạng lưới tự cung cấp để đạt được tỷ suất lợi nhuận đủ lớn cho thấy tính khả thi của mô hình bán lẻ mới này. Với cam kết cung cấp thực phẩm tươi, đây là nhiệm vụ then chốt của công ty
  • MWG cũng sẽ xây dựng 1-2 trung tâm phân phối phục vụ 250 cửa hàng bách hóa để thử nghiệm tính khả thi về mặt logistic khi mở rộng sang những quận khác của TPHCM cũng như những tỉnh khác vào giữa năm 2018

  MWG kỳ vọng sẽ đạt điểm hòa vốn với EBIDTA sẽ dương trong năm nay. Nghĩa là tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ khoảng 10% tại thời điểm cuối 2016 lên khoảng 15%. MWG dự kiến sẽ đạt được mức biên gộp trên nhờ mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất cũng như tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô. Từ đó chuỗi Bách hóa xanh sẽ có lãi nhờ mở rộng quy mô. Chúng tôi tin tưởng MWG có thể làm được điều này; tuy nhiên mọi việc trong thực tế sẽ không diễn ra hoàn toàn giống như trên lý thuyết.

  Dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 39,9%. Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 63.427 tỷ đồng (tăng trưởng 42,2%) và LNST đạt 2.208 tỷ đồng (tăng trưởng 39,9%). Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

  (1)  Chúng tôi giả định số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ tăng lên 1.010 cửa hàng (tăng 7,7%) và số lượng cửa hàng Điện máy xanh sẽ tăng lên 400 cửa hàng (tăng 89,6%). Chúng tôi ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng TGDĐ tăng trưởng 0% và Điện máy xanh tăng trưởng 10%.

  (2)  Chúng tôi giả định thị phần ĐTDĐ của MWG sẽ giữ ổn định ở khoảng 40%-42% còn thị phần điện máy tăng từ khoảng 20% đến cuối năm 2016 lên khoảng 26%.

  (3)  Chúng tôi giả định MWG sẽ mở 250 cửa hàng Bách hóa xanh. Chúng tôi cũng giả định doanh thu bình quân của một cửa hàng Bách hóa xanh là khoảng 13 tỷ đồng.

  (4)  Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 10.262 tỷ đồng (tăng trưởng 42,2%). Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 16,17% năm 2016 lên 16,20% trong năm 2017 do MWG được hưởng hoa hồng cao hơn từ nhà sản xuất nhờ thị phần điện máy của công ty tăng lên. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi TGDĐ giữ ổn định ở 16,6% còn tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Điện máy xanh tăng tiếp từ 15,5% lên 15,6%. Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Bách hóa xanh sẽ tăng từ khoảng 10% vào cuối năm 2016 lên khoảng 15% nhờ công ty mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất thay vì nhà phân phối/bán buôn như trong năm 2016.

  (5)  Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ giảm xuốn âm 3 tỷ đồng (năm 2016 đạt 15,2 tỷ đồng) với doanh thu HĐ tài chính đạt 171,4 tỷ đồng (tăng 26,7%) và chi phí tài chính là 174,4 tỷ đồng (tăng 45,3%). Và điều này là do cơ cấu doanh thu có sự thay đổi với đóng góp của sản phẩm điện máy tăng từ 30,7% năm 2016 lên 36,1% trong năm 2017. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 39,2 ngày (năm 2016 là 32,7 ngày). Theo đó EPS đạt 6.355đ; P/E dự phóng là 15,1 lần.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 125.000đ; tương đương P/E dự phóng năm 2017 là 19,7 lần và 2018 là 17 lần. Giá cổ phiếu đã tăng 27,4% so với đầu năm. Chúng tôi cho rằng, MWG sẽ đạt được những mục tiêu đề ra cho chuỗi Bách hóa xanh trong năm nay là mở được 250 cửa hàng và đạt điểm hòa vốn; hay thậm chí là có lãi nhẹ. Có vẻ như công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng khá cho năm 2017 để giữ đà tăng trưởng cho đến khi mảng siêu thị mini đem lại lợi nhuận đáng kể trong vài năm tới. Khi đó lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2019 và chúng tôi cho rằng định giá hiện tại có vẻ là rất rẻ. MWG cuối cùng sẽ xây dựng thành công chuỗi Bách hóa xanh và nhân rộng trên cả nước mặc dù quá trình mở rộng từ TP HCM ra cả nước sẽ gặp phải những thách thức lớn về mặt logistic.

  (nguồn: HSC)

  —————
  Nguyễn Hoàng Bách – Chuyên viên tư vấn chứng khoán
  Điện thoại / Facebook / zalo: 0936.38.70.86
  facebook.com/cophieu86
  Email: cophieu86@gmail.com
  Website: www.cophieu86.com

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn