Phân tích cổ phiếu LPB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 24.000đ

Phân tích cổ phiếu LPB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 24.000đ

Lượt xem:4583 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • LienvietPostBank – LPB đã tổ chức ĐHCĐTN và thông qua kế hoạch kinh doanh thấp với LNTT là 1.800 tỷ đồng (tăng trưởng 1,81%). Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu LPB là 24.000đ, tương đương P/B dự phóng năm 2018 là 1,7 lần.

  Xuất phát từ việc Ngân hàng sẽ tập trung mạnh vào mở rộng mạng lưới chi nhánh (mở rộng thêm 70,31%) trong năm nay. Theo đó mặc dù tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng nhưng bù lại chi phí hoạt động cũng tăng mạnh. LPB đã tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ kể từ năm 2017 bằng việc mở hàng trăm chi nhánh/ phòng giao dịch/ năm, đồng thời nâng cấp các bưu cục trên toàn quốc. Theo đó chi phí hoạt động tăng mạnh.

  Phân tích cổ phiếu LPB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 24.000đ
  LPB đặt kế hoạch kinh doanh khiêm tốn cho năm 2018 với LNTT là 1.800 tỷ đồng

  Tuy nhiên chúng tôi đánh giá cao chiến lược này vì nhờ vậy Ngân hàng sẽ tận dụng được lợi thế của các bưu cục. Chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tài chính vẫn tốt. Ngân hàng cũng đã bầu 8 thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2018-2023. Ngân hàng dự kiến tăng vốn trong năm 2018 (tăng 38,25% so với quý 1/2018). Trong khi đó Ngân hàng đã khóa 25% room ngoại nên hiện NĐTNN khó tiếp cận cổ phiếu này.

  LPB đặt kế hoạch kinh doanh khiêm tốn cho năm 2018 với LNTT là 1.800 tỷ đồng (tăng trưởng 1,81%), dựa trên những giả định sau:

  Dư nợ cho vay tăng trưởng 19,20% đạt 123,5 nghìn tỷ đồng. NHNN giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cho LPB là 14% cho năm 2018 dựa trên chính sách hạ nhiệt tăng trưởng tín dụng nói chung đối với toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, LPB dự kiến ngân hàng có thể xin hạn mức tăng trưởng mới khoảng 20% trong năm trong bối cảnh Ngân hàng mở rộng mạnh mạng lưới và tình hình tài chính đang tốt.

  Tiền gửi khách hàng tăng 25,41% đạt 170 nghìn tỷ đồng. Theo đó, tổng tài sản sẽ tăng 16,25% đạt 190 nghìn tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm 52,86% lên 9.875 tỷ đồng. LPB đã hoàn tất đợt tăng vốn đầu tiên trong Q1/2018 với vốn điều lệ tăng từ 6.440 tỷ đồng lên 7.499 tỷ đồng (tăng 16,07%). Tỷ lệ NPL dưới 1,5% (năm 2017 là 1,04%).

  LNTT theo kế hoạch đạt 1.800 tỷ đồng (tăng trưởng 1,81%). Tuy nhiên LPB cho biết LNTT Q1 ước đạt khoảng 500 tỷ đồng; nghĩa là đã hoàn thành gần 28% kế hoạch cả năm. Tại thời điểm cuối năm 2017 các chỉ số an toàn tài chính chủ chốt vẫn tốt: Hệ số CAR theo Basel 1 là 10,28% (mức tối thiểu theo quy định của NHNN ở thời điểm cuối năm ngoái là 9%). Kể từ đó LPB đã nâng vốn 1 lần vào Q1/2018.

  Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn là 45,30% (tỷ lệ trần theo quy định ở thời điểm cuối năm ngoái là 50%). Tuy nhiên trong năm 2018, NHNN sẽ giảm tỷ lệ này xuống còn 45%. Theo đó LPB sẽ cần đẩy mạnh để tăng trưởng huy động cao hơn một chút so với tăng trưởng cho vay. Hệ số LDR tính theo Thông tư 36 là 68% trong khi theo tỷ lệ trần quy định của NHNN là 80%. Hệ số LDR thuần là 78%.

  Ngân hàng đã bầu 8 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018-2023, có 2 thành viên HĐQT được bầu mới là: Ông Dương Công Toàn – Nguyên Phó TGĐ phụ trách khu vực Đông Nam Bộ của LPB. Bà Dương Hoài Liên – Nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Sacombank.

  Ngân hàng sẽ tiếp tục nâng vốn cấp 1/ vốn điều lệ thông qua các đợt phát hành cổ phiếu như sau:

  Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2017 với tỷ lệ 5% (cổ đông nắm 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

  Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 26,66% trên vốn điều lệ là 7.499 tỷ đồng; tương đương 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

  Phát hành ESOP với tỷ lệ 5% sau khi hoàn tất 2 bước phát hành nói trên, tương đương 493 tỷ đồng vốn điều lệ. Kế hoạch này đã được ĐHCĐTN thông qua và sẽ thực hiện vào Q1/2019 do quy định Ngân hàng chỉ được phép phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ tối đa 5% trong thời gian 1 năm. LPB vừa hoàn thành đợt phát hành ESOP với tỷ lệ 5% vào ngày 21/3/2018.

  Giá phát hành cho 3 bước trên sẽ căn cứ vào giá trị sổ sách là 14.525đ tại thời điểm cuối năm 2017 nhưng cũng sẽ không thấp hơn mệnh giá. Trong đợt phát hành tăng vốn lần đầu vào Q1/2018, giá phát hành là 10.000đ. Theo đó LPB có thể sẽ tiếp tục phát hành bằng mệnh giá trong đợt phát hành thứ 2. Và khi đó LPB sẽ không có thặng dư vốn cổ phần khi phát hành.

  Tổng cộng, LPB dự kiến nâng vốn điều lệ thêm 60,50% từ 6.460 tỷ đồng lên 10.368 tỷ đồng thông qua 4 lần phát hành. Lần 1 đã hoàn tất và Ngân hàng sẽ còn 3 lần phát hành nữa. LPB kỳ vọng sẽ mở rộng nhanh chóng mảng cho vay khách hàng cá nhân thông qua tích cực mở rộng mạng lưới trong vài năm tới.

  Vào cuối năm 2017, LPB có 229 chi nhánh/ phòng giao dịch và 1.123 phòng giao dịch bưu điện cung cấp các dịch vụ ngân hàng mà chủ yếu là các sản phẩm tiền gửi và một số sản phẩm cho vay tiêu dùng cơ bản. Các khoản cho vay khách hàng thông qua hệ thống phòng giao dịch bưu điện của Ngân hàng tổng cộng là 10.500 tỷ đồng (tăng 52,17% và chiếm 10,4% tổng dư nợ của Ngân hàng vào thời điểm cuối năm 2017). Và phần lớn là cho vay khách hàng cá nhân.

  LPB dự kiến sẽ mở thêm 3 chi nhánh mới và 159 phòng giao dịch mới trong năm 2018, nâng tổng số chi nhánh/ phòng giao dịch lên 390 (tăng 70,3%) cung cấp đầy đủ các dịch vụ/ sản phẩm ngân hàng.

  LPB sẽ nâng cấp các PGD bưu điện để có thể cung cấp đầy đủ hơn các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng trong vài năm tới. Trong năm 2011, LienVietbank sáp nhập với Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) – một công ty chuyên về dịch vụ tiết kiệm thuộc sở hữu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienvietPostBank).

  Sau sáp nhập, LienvietPostBank được độc quyển sử dụng hệ thống bưu điện của VNPost trên cả nước để huy động tiền gửi khách hàng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác. VNPost có khoảng 10.000 bưu cục trên cả nước và nhờ vậy LPB sở hữu mạng lưới lớn nhất trong hệ thống ngân hàng. Agribank là ngân hàng có mạng lưới lớn thứ 2 với 5.000 chi nhánh/ phòng giao dịch.

  Chi phí cố định ban đầu bình quân cho mỗi phòng giao dịch mới hoặc phòng giao dịch bưu điện được nâng cấp mới là khoảng 600 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động hàng năm (chi phí nhân viên, chi phí quản lý) sẽ ở mức lớn.

  Cho năm 2018, dự báo ban đầu và hiện dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 27,14%. Sau khi Ngân hàng công bố kế hoạch kinh doanh thấp, dự báo LNTT cho năm 2018 từ 2.541 tỷ đồng (tăng trưởng 43,72%) xuống 2.247 tỷ đồng (tăng trưởng 27,14%). Tuy nhiên, dự báo của chúng tôi vẫn lạc quan hơn nhiều so với kế hoạch của Ngân hàng chỉ là 1.800 tỷ đồng (tăng trưởng 1,81%). Các giả định chính cho dự báo của chúng tôi gồm:

  Dự báo tăng trưởng cho vay khách hàng từ 30% (130 nghìn tỷ đồng) xuống 25% (125,77 nghìn tỷ đồng). NHNN thường đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng thấp đối với các ngân hàng có quy mô nhỏ và trung bình vào đầu năm. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các ngân hàng thường khá dễ dàng yêu cầu mức tăng trưởng lớn hơn trong 6 tháng cuối năm.

  Phân tích cổ phiếu LPB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 24.000đ
  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 24.000đ/cp, tương đương P/B dự phóng là 1,7 lần.

  Dự báo tăng trưởng tiền gửi khách hàng 22% (156,49 nghìn tỷ đồng) tương đương với dự báo tăng trưởng tín dụng thấp hơn. Do đó, hệ số LDR thuần là 80% (năm 2017 là 78%). Dự báo tỷ lệ NIM tăng 0,14% lên 4,13% (năm 2017 là 3,99%) do mở rộng mảng khách hàng cá nhân. Theo đó chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 28,04% đạt 6.692 tỷ đồng.

  Dự báo đối với thu nhập ngoài lãi dương, là 100 tỷ đồng nhờ lãi thuần HĐ dịch vụ và thu nhập từ kinh doanh/ đầu tư chứng khoán tăng mạnh. Tuy nhiên chi phí khác vẫn lớn. Dự báo chi phí hoạt động từ 3.595 tỷ đồng (tăng 27,82% so với năm 2017) lên 3.887 tỷ đồng (tăng 38,20%) do tham vọng trong kế hoạch mở rộng mạng lưới của Ngân hàng. Hệ số CIR là 57,2% (năm 2017 là 55,2%).

  Dự báo chi phí dự phòng từ 719 tỷ đồng (tăng 39,96%) xuống 657 tỷ đồng (tăng 27,94%). Trong đó, 314 tỷ đồng là chi phí dự phòng nợ xấu thông thường (tăng 0,63%) và 343 tỷ đồng là chi phí dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC (tăng 62,48%). LPB có 1.715 tỷ đồng trái phiếu VAMC và tại thời điểm cuối năm 2017 giá trị thuần số trái phiếu này là 967 tỷ đồng.

  Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 1,10%. Chúng tôi cũng dự báo LPB sẽ hoàn thành tất cả đợt phát hành tăng vốn theo kế hoạch trình lên Đại hội. Nhờ vậy hệ số CAR của Ngân hàng sẽ tăng lên 14,82% vào cuối năm 2018. Theo đó, chúng tôi dự báo LNTT là 2.247 tỷ đồng (tăng trưởng 43,72%).

  Với những giả định trên, BVPS của Ngân hàng sẽ là 14.182đ. Chúng tôi dự báo EPS dự phóng 2018 là 2.435đ. Tuy nhiên, EPS điều chỉnh là 1.675đ. LPB thường trích quỹ khen thưởng và phúc lợi khá lớn (8%-10% LNST năm 2017). Theo đó, ROAE là 15,4% và ROAA là 1% cho năm 2018.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 24.000đ/cp, tương đương P/B dự phóng là 1,7 lần. LPB có lợi thế độc nhất khi hưởng lợi từ hệ thống các bưu điện trên cả nước. Chiến lược mở rộng hệ thống đặt tại các bưu điện VNPT cho hiệu quả nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, và đây sẽ là động lực tăng trưởng của Ngân hàng trong năm 2018.

  Đặc biệt giúp đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân tại khu vực ngoại thành và các khu vực xa trung tâm và LPB hiện cũng nỗ lực đẩy mạnh mảng này trong vài năm nay tới. Các hệ số an toàn tốt mặc dù tỷ trọng cho vay BĐS và xây dựng của Ngân hàng khá lớn và đây là những khoản vay cần quan sát cẩn trọng. Tuy nhiên, Ngân hàng đã khóa 25% room ngoại để chuẩn bị cho phát hành tăng vốn trong tương lai.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn