Phân tích cổ phiếu KDC: Năm 2019 dự báo LNST tăng trưởng 57,3%

Phân tích cổ phiếu KDC: Năm 2019 dự báo LNST tăng trưởng 57,3%

Lượt xem:3090 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Kido Group (KDC) đã công bố KQKD với doanh thu thuần đạt 7.807 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% trong khi đó LNST của cổ đông công ty mẹ giảm mạnh 88,6% so với năm 2017 xuống 43,8 tỷ đồng. Nếu không bao gồm 44 tỷ đồng lợi nhuận tài chính liên quan đến hợp nhất với Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè, LNST của cổ đông công ty mẹ chỉ là 8,5 tỷ đồng, chỉ cao hơn một chút so với mức lỗ 10,2 tỷ đồng trong năm 2017. Như vậy, công ty chỉ hoàn thành 63,4% kế hoạch doanh thu thuần và 25% LNTT cả năm.

  Động lực tăng trưởng doanh thu năm 2018 là việc hợp nhất toàn bộ VOC vào KDC, trong khi đó doanh thu của VOC thực tế không tăng, còn TAC đạt doanh thu thấp hơn kỳ vọng và doanh thu của KDF giảm. Tỷ suất lợi nhuận giảm do thay đổi cơ cấu danh mục sản phẩm, do đó tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay vẫn ở mức khiếm tốn, là 1,5% dù tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm.

  Phân tích cổ phiếu KDC: Năm 2019 dự báo LNST tăng trưởng 57,3%
   Năm 2018 KDC chỉ hoàn thành 63,4% kế hoạch doanh thu thuần và 25% LNTT cả năm

  Do lợi nhuận tài chính không thường xuyên giảm mạnh, LNST của cổ đông công ty mẹ giảm tới 88,6% so với năm 2017. Loại trừ lợi nhuận không thường xuyên, LNST của cổ đông công ty mẹ chỉ là 8,5 tỷ đồng. Nhìn chung KQKD của KDC là khá thất vọng, đặc biệt là của KDF.

  Doanh thu năm 2018 đạt 7.807 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% chủ yếu nhờ hợp nhất toàn bộ doanh thu của VOC, trong khi đó doanh thu từ mảng kinh doanh chính (hàng đông lạnh thuộc KDF và dầu ăn thuộc TAC và VOC) kém khả quan. Cụ thể cho từng mảng kinh doanh như sau:

  – Doanh thu thuần của VOC được ghi nhận toàn bộ trong năm 2018 – VOC được hợp nhất hoàn toàn với KDC từ ngày 23/5/2017, vì vậy trong năm 2018 toàn bộ doanh thu thuần của VOC được hạch toán trên Báo cáo KQKD của KDC, thay vì chỉ hợp nhất 7 tháng như trong năm 2017. Doanh thu từ VOC đạt 4.357 tỷ đồng, tăng trưởng 158,1%. Kết quả doanh thu thực tế của VOC thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi, là 4.577 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3%.

  – Doanh thu thuần của KDF giảm mạnh 15,9% so với năm 2018 xuống 1.256 tỷ đồng do nhu cầu giảm và cạnh tranh gia tăng ở cả mảng kem và sữa chua.

  – Doanh thu thuần của TAC tăng nhẹ 1,6% so với năm 2018 lên 4.408 tỷ đồng. Mức tăng trưởng thực tế thấp hơn so với dự báo của chúng tôi, là 16,9% do cả mảng dầu ăn và phân phối đường đều cho kết quả thấp hơn kỳ vọng.

  LNST giảm mạnh từ 454 tỷ đồng trong năm 2017 xuống 163 tỷ đồng trong năm 2018, giảm 64,1% do lợi nhuận tài chính không thường xuyên giảm mạnh 91%.

  – Trong năm 2017, KDC đã ghi nhận 492 tỷ đồng lợi nhuận tài chính không thường xuyên vào LNTT, gồm 247 tỷ đồng lợi nhuận từ định giá lại đầu tư tại VOC, và 245 tỷ đồng lợi nhuận từ bán 80% mảng bánh kẹo BKD từ ba năm trước. Trong năm 2018, công ty cũng ghi nhận 44 tỷ đồng từ định giá lại đầu tư tại Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè. Do đó, lợi nhuận tài chính không thường xuyên giảm 91% so với năm 2017 và đây là nguyên nhân chính khiến LNST năm 2018 giảm.

  Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do thay đổi cơ cấu danh mục sản phẩm – Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 20,6% trong năm 2017 xuống 17,0% trong năm 2018, chủ yếu do thay đổi cơ cấu danh mục sản phẩm. Tỷ trọng đóng góp của hàng đông lạnh (thuộc KDF), là mảng cho tỷ suất lợi nhuận cao, khoảng 53% giảm từ 21,3% xuống chỉ 16,5%.

  Đồng thời, đóng góp từ mảng dầu ăn (thuộc VOC và TAC) cho tỷ suất lợi nhuận thấp với mức bình quân từ 9-12% tăng từ 78,9% trong năm 2017 lên 83,5% trong năm 2018. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp của từng mảng cũng giảm nhẹ (từ 53,4% xuống 52,8% đối với mảng hàng đông lạnh và từ 11,7% xuống 9,9% đối với mảng dầu ăn).

  Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm nhờ thay đổi cơ cấu danh mục sản phẩm và nỗ lực tiết kiệm chi phí – Chi phí bán hàng & quản lý là 1.460 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2017, và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm so với năm 2017, từ 21,4% xuống 19,2%.

  Nhờ thay đổi cơ cấu danh mục sản phẩm với tỷ trọng đóng góp doanh thu lớn hơn từ mảng dầu ăn, là mảng cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với mảng hàng đông lạnh. Chi phí quản lý cũng giảm 7,2% so với năm 2017 xuống 411 tỷ đồng nhờ nỗ lực tiết kiệm chi phí của công ty.

  Lợi ích cổ đông thiểu số lớn ăn mòn phần lớn LNST cho cổ đông của KDC – Lợi ích cổ đông thiểu số lên tới 119 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 68,5% so với năm 2017và tương đương 73% LNST. Do đó LNST của cổ đông công ty mẹ chỉ là 43,8 tỷ đồng, giảm 88,6% so với năm 2017.

  KQKD của KDF gây thất vọng với doanh thu thuần đạt 1.256 tỷ đồng, giảm 15,9% so với năm 2017 và LNST đạt 28 tỷ đồng, giảm 84,3% so với năm 2018.

  – Doanh thu thuần giảm do nhu cầu suy yếu và cạnh tranh gia tăng ở cả phân khúc kem và sữa chua. Chúng tôi ước tính doanh thu từ kem và sữa chua lần lượt giảm 13% và 28% so với năm 2017.

  – Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 53,4% trong năm 2017 xuống 52,8% trong năm 2018.

  – Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 40,9% trong năm 2017 xuống 49,2% trong năm 2018 do chi phí cho nhân viên bán hàng tăng. LNST giảm mạnh chủ yếu do doanh thu giảm, trong khi đó nguyên nhân khác là do tỷ suất lợi nhuận hoạt động giảm.

  Phân tích cổ phiếu KDC: Năm 2019 dự báo LNST tăng trưởng 57,3%
  Doanh thu của TAC tăng trưởng 1,6% và LNST giảm 18%

  KQKD của TAC không được như kỳ vọng với doanh thu tăng trưởng 1,6% và LNST giảm 18%.

  – Doanh thu thuần đạt 4.408 tỷ đồng, tăng trưởng 1,6%; thấp hơn nhiều so với dự báo của chúng tôi là 5.152 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9%. Điều này là do giá bán bình quân sản phẩm dầu ăn giảm trong cùng xu hướng giảm chung của thị trường trong khi doanh thu mảng phân phối đường cũng thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Thông tin chi tiết về cơ cấu doanh thu, sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân vẫn chưa được công bố.

  – Tỷ suất lợi nhuận từ HĐSXKD không thay đổi nhiều trong năm 2018, đạt 3% (năm 2017 là 3,5%).

  KQKD của VOC cũng kém với doanh thu giữ nguyên và LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 9,5%.

  – Doanh thu thuần gần như giữ nguyên ở 4.357 tỷ đồng, giảm 0,7% do giá bán bình quân giảm và mức độ cạnh tranh của mảng thương mại tăng.

  – Do giá bán bình quân giảm nên tỷ suất lợi nhuận gộp giảm chỉ còn 1,7% so với mức 3,6% của năm 2017.

  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2019 với mức tăng trưởng là 57,3% từ mức rất thấp của năm 2018. Cụ thể:

  – Dự báo doanh thu thuần mảng kem và sữa chua (KDF) tăng trưởng 7% và đạt 1.343 tỷ đồng còn LNST đạt 30 tỷ đồng, tăng trưởng 5%. Chúng tôi kỳ vọng KDF sẽ đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để nâng cao doanh thu. Chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh thu mảng kem, sữa chua và các sản phẩm đông lạnh khác (bánh bao và khoai tây chiên) lần lượt là -3%, -12,6% và 18,9%.

  – Dự báo doanh thu thuần của TAC tăng trưởng 2,8% và đạt 4.534 tỷ đồng và LNST đạt 129,5 tỷ đồng, tăng trưởng 19% nhờ doanh thu mảng dầu ăn tăng trưởng 2% và mảng phân phối đường của Thành Thành Công đóng góp 95 tỷ đồng.

  – Doanh thu thuần của VOC đạt 4.431 tỷ đồng, tăng trưởng 1,7% và LNST giảm 3,8% còn 277 tỷ đồng.

  – Dự báo Golden Hope Nhà Bè sẽ đạt doanh thu thuần là 1.300 tỷ đồng và LNST là 5,2 tỷ đồng. KDC hiện nắm 100% cổ phần Golden Hope Nhà Bè và được hợp nhất vào KQKD của KdC từ tháng 12/2018.

  – Doanh thu thuần và LNST sau thuế từ các sản phẩm thịt chế biến sản xuất bởi công ty thực phẩm Dabaco lần lượt là 30 tỷ đồng và 3,6 tỷ dồng. Các sản phẩm này bao gồm chả lụa, xúc xích, chả giò, pate và đồ hộp KDC hiện sở hữu 50% Dabaco Food.

  – Thông tin về những mảng kinh doanh mới như mỳ ăn liền, đồ uống và gia vị vẫn chưa được công bố nên chúng tôi vẫn chưa đưa ra giả định về sự đóng góp của các mảng này. Theo đó, EPS dự phóng là 302đ và P/E dự phóng 2019 là 68,1 lần.

  Hoạt động kinh doanh của KDC chịu ảnh hưởng của sự giảm tốc trên thị trường thực phẩm đóng gói – Thị trường thực phẩm đóng gói bắt đầu giảm tốc trong Q1/2018 (chỉ tăng 2% so với cùng kỳ ở khu vực thành thị và tăng 5,5% ở khu vực nông thôn), và lần đầu tiên tăng trưởng âm vào Q2/2018 (giảm 3,7% so với cùng kỳ ở khu vực thành thị và chỉ tăng 0,3% ở khu vực nông thôn).

  Bức tranh trở nên sáng sủa hơn trong Q3 (tăng 2,8% so với cùng kỳ ở khu vực thành thị và tăng 3,8% ở khu vực nông thôn) và trong kỳ từ tháng 10 đến tháng 11 (tăng 2,4% so với cùng kỳ ở khu vực thành thị và tăng 5,5% ở khu vực nông thôn). Tuy vậy mức tăng trưởng vẫn chỉ ở mức thấp một con số. Điều này phần nào lý giải cho KQKD kém khả quan ở tất cả các mảng kinh doanh của KDC gồm: kem, sữa chua và dầu ăn trong năm 2018.

  Phân tích cổ phiếu KDC: Năm 2019 dự báo LNST tăng trưởng 57,3%
  Doanh thu của KDF giảm 15,9% cho thấy KDC đang mất thị phần mảng kem

  Nguy cơ mất thị phần – Doanh thu của KDF giảm 15,9%, TAC giảm 1,6% và VOC giảm 0,7%; kém hơn mức tăng trưởng của thị trường chung. Điều này cho thấy KDC có khả năng đã mất thị phần về tay các đối thủ cạnh tranh ở các mảng chính từ kem, sữa chua cho đến dầu ăn. Điều này có nghĩa là công ty đã và đang đối mặt với cả sự suy yếu của nhu cầu lẫn sự gia tăng của sức ép cạnh tranh; theo đó buộc công ty phải tập trung hơn vào phát triển sản phẩm mới cũng như tham gia vào những ngành hàng mới.

  Tiến triển ở những ngành hàng mới vẫn thấp hơn kỳ vọng – Với mạng lưới phân phối hàng khô và hàng đông lạnh rộng khắp cả nước, KDC hiện đang tích cực tìm cách nâng cao số lượng sản phẩm được phân phối trên các kênh phân phối của mình.

  Gia vị, mỳ ăn liền, đường, thịt chế biến và đồ uống là những ngành hàng dự kiến sẽ có nhiều sản phẩm mới được tung ra thị trường trong năm ngoái. Tuy nhiên đã có sự chậm trễ trong quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường, có lẽ là do điều kiện thị trường không ủng hộ, vì vậy các ngành hàng mới này chưa đóng góp nhiều lợi nhuận cho công ty.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu KDC là 16.700đ, tương đương EV/EBITDA dự phóng năm 2019 là 10,9 lần, P/E là 55 lần và P/B là 0,4 lần. KDC đang có danh mục sản phẩm đáng chú ý từ kem, sữa chua đến dầu ăn và nhiều sản phẩm thực phẩm khô và đông lạnh.

  Chiến lược thêm vào các sản phẩm mát và đông lạnh gồm bánh bao, thịt chế biến rồi sau đó là nước sốt, đường nhằm bổ sung mảng sản phẩm gia vị; bên cạnh những sản phẩm thực phẩm đóng gói khác như mỳ ăn liền, chè và sữa là rất hợp lý. Tuy nhiên nhu cầu yếu đi cộng với sức ép cạnh tranh ở những ngành hàng hiện hữu gia tăng đã ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn của công ty.

  (Theo HSC)

  ————————
  NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688

  Skype: cophieu86.com
  Zalo: 0983.361.688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn