Phân tích cổ phiếu FPT: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 72.700đ

Phân tích cổ phiếu FPT: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 72.700đ

Lượt xem:4040 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • FPT đã công bố tài liệu họp ĐHCĐTN với kế hoạch tăng trưởng ở mức hợp lý nếu điều chỉnh lại sau sự kiện bán cổ phần mảng phân phối và bán lẻ. Công ty đề ra kế hoạch doanh thu năm 2018 là 21.900 tỷ đồng (giảm 50,1%) và LNTT đạt 3.484 tỷ đồng (giảm 18,1%).

  FPT đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu là 21.900 tỷ đồng (giảm 50,1%) và LNTT đạt 3.484 tỷ đồng (giảm 18,1%). Lợi nhuận theo kế hoạch giảm do ảnh hưởng của việc thoái vốn cổ phần tại FPT Trading và FPT Retail. Hiện FPT chỉ còn nắm 48% cổ phần FPT Trading và 45% cổ phần FPT Retail, nên không còn hợp nhất doanh thu từ 2 công ty này trên BCTC năm 2018. Trong khi đó LNTT từ 2 công ty trên được hạch toán vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với tỷ lệ sở hữu của FPT.

  Phân tích cổ phiếu FPT: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 72.700đ
  Hiện FPT chỉ còn nắm 48% cổ phần FPT Trading và 45% cổ phần FPT Retail

  Về các mảng chính, FPT đề ra kế hoạch như sau:

  • Mảng công nghệ gồm tích hợp hệ thống, dịch vụ CNTT, phát triển và gia công phần mềm sẽ đạt doanh thu là 12.149 tỷ đồng (tăng trương 9,6%) và LNTT đạt 1.460 tỷ đồng (tăng trưởng 29,1%). Mảng gia công phần mềm sẽ là động lực tăng trưởng chính của mảng công nghệ nhờ nhu cầu gia tăng do các công ty lớn đang chuyển nền tảng công nghệ của mình theo hướng sử dụng trí tuệ nhân tạo, internet, nhà máy thông minh. FPT cũng đã bày tỏ tham vọng tìm ra các đơn vị mục tiêu tại Mỹ và Nhật Bản để M&A nhằm hỗ trợ cho mảng gia công phần mềm.

  • Mảng viễn thông dự kiến đạt 8.660 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 13,2%) và 1.394 tỷ đồng LNTT (tăng trương 14%). Doanh thu tăng trưởng nhờ số lượng thuê bao mới tăng cộng với tỷ suất lợi nhuận được cải thiện nhờ các dịch vụ truyền hình trả tiền của FPT dự kiến sẽ có lãi trong năm 2018 (năm 2017 lỗ 200 tỷ đồng).

  • Mảng giáo dục dự kiến đạt 1.090 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 4,5%). Trong năm 2017, FPT đã mở thêm 2 cơ sở tại Cần Thơ và Đà Nẵng; đồng thời mở trường cấp 1 đầu tiên tại Hà Nội. Về dài hạn, có thể công ty sẽ đưa hệ thống giáo dục liên cấp sang các thành phố khác ngoài Hà Nội.

  Kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho năm 2017 – FPT sẽ xin ý kiến cổ đông về kế hoạch cổ tức năm 2017 gồm 2.500đ cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20:3. FPT đã chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1 là 1.000đ vào tháng 8/2017, còn lại 1.500đ cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được chi trả vào Q2/2018.

  Dự báo LNTT năm 2018 từ hoạt động kinh doanh chính sẽ giảm 12,8% so với năm 2017 – Cho năm 2018, chúng tôi dự báo FPT sẽ đạt doanh thu cả năm là 21,6 nghìn tỷ đồng (giảm 46,8%) do trong năm 2018 trong KQKD của FPT không còn hợp nhất FPT Trading và FPT Retail. LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 3.726 tỷ đồng giảm 12,8% do trong năm 2017 công ty đã ghi nhận một khoản lợi nhuận không thường xuyên 1.120 tỷ đồng từ bán cổ phần tại FPT Trading và FPT Retail.

  Sau thoái vốn, FPT chỉ còn nắm giữ 48% cổ phần của FPT Trading và 47% cổ phần của FPT Retail. Theo đó, doanh thu từ 2 công ty con này không còn hợp nhất vào KQKD của FPT trong năm 2018, còn đóng góp lợi nhuận từ 2 công ty này được hạch toán vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với phần sở hữu của FPT.

  1. Chúng tôi giả định doanh thu của mảng gia công phần mềm sẽ tăng trưởng 21% và LNTT tăng trưởng 21% – Cho năm 2018, theo mô hình lợi nhuận của mình, chúng tôi dự báo mảng gia công phần mềm có thể đạt tăng trưởng doanh thu và LNTT là 21% nhờ mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc, là thị trường có nhu cầu lớn đối với dịch vụ gia công phần mềm phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô.

  2. Doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án bao gồm tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT dự báo tăng trưởng 3,1% với LNTT tăng trưởng 244%. Doanh thu tăng nhờ các hợp đồng mới từ thị trường nước ngoài trong khi nhu cầu trong nước vẫn khá yếu do nguồn ngân sách eo hẹp trong khi lợi nhuận được cải thiện nhờ các hợp đồng chưa được hạch toán trước đó sẽ hoàn thiện và cho hạch toán.

  3. Lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông dự báo tăng trưởng 19,2% với doanh thu tăng trưởng 13,9% – Doanh thu và lợi nhuận của mảng nội dung tăng trưởng 20%. Doanh thu của mảng dịch vụ viễn thông tăng trưởng 13,5% còn LNTT tăng trưởng 20%. Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện nhờ dịch vụ truyền hình trả tiền không còn lỗ trong năm 2018 (năm 2017 lỗ khoảng 150 tỷ đồng).

  4. Dự báo mảng bán lẻ đóng góp 226 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 226 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Retail là 47%. Chúng tôi dự báo FPT Retail sẽ đạt tăng trưởng doanh thu 26,5% và tăng trưởng LNTT 32,9% nhờ (1) có khoảng 100 cửa hàng mới đi vào hoạt động, nâng tổng số cửa hàng lên 580 cửa hàng (tăng 20,8%); (2) lợi ích kinh tế về quy mô trong quản lý hoạt động giúp giảm chi phí cố định trên mỗi cửa hàng, và (3) tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ doanh số bán hàng tăng giúp cải thiện khả năng thương lượng giá với nhà cung cấp.

  5. Dự báo mảng phân phối đóng góp 161 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 161 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Trading là 48%. Chúng tôi dự báo mảng phân phối sẽ tăng trưởng doanh thu 6,7% và tăng trưởng lợi nhuận 7% với giả định thị trường điện thoại di động trong nước sẽ tăng trưởng khoảng 13% về giá trị trong khi thị trường các sản phẩm công nghệ giữ nguyên về giá trị so với năm 2017.

  6. Dự báo LNTT mảng giáo dục tăng trưởng 2,5% – Cho năm 2018, chúng tôi dự báo mảng giáo dục sẽ tăng trưởng 5% về doanh thu và 2,5% về LNTT với tổng số lượng học sinh nhập học tăng 5%.

  Theo đó, EPS dự phóng là 4.172đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 15,3 lần.

  Phân tích cổ phiếu FPT: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 72.700đ
  FPT vẫn có định giá thấp nhất trên thị trường so với những cổ phiếu cùng ngành trong khu vực

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu FPT là 72.700đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17,4 lần. FPT vẫn là một trong những cổ phiếu có định giá thấp nhất trên thị trường so với những cổ phiếu cùng ngành trong khu vực. Tuy nhiên, room đã đầy và thực tế gần như không có khả năng nới room nên mức độ quan tâm của NĐT nước ngoài đã giảm mạnh. Trong khi đó cổ phiếu cũng không thu hút NĐT trong nước do thiếu lực mua.

  Tuy nhiên, với định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng dài hạn rất tốt cộng với vị thế là một công ty đầu ngành công nghệ của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cổ phiếu FPT có giá trị lớn để đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2018 sẽ tăng nhờ mảng phân phối với tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ không còn hợp nhất vào KQKD của FPT. Và việc thoái vốn cũng giúp công ty thu về nguồn tiền mặt lớn và từ đó FPT sẽ trở thành công ty thuần về công nghệ. Do đó, thương vụ này sẽ là động lực hỗ trợ lớn nhất đối với giá cổ phiếu trong ngắn đến trung hạn.

  Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lớn của công ty với tiềm năng tăng trưởng tốt ở tất cả các mảng kinh doanh mà công ty có lợi thế cạnh tranh cao nhờ (1) chi phí thấp; (2) cung cấp độc quyền nhiều dịch vụ; (3) mô hình kinh doanh tổng hợp với sự tham gia ở phần lớn các phân khúc chính trong lĩnh vực CNTT; (4) vị thế áp đảo trong nước và (5) ban lãnh đạo có tầm nhìn. Tuy nhiên do room khối ngoại đã đầy và ít có khả năng FPT sẽ nới room nên việc tiếp cận cổ phiếu từ lâu đã trở nên khó khăn.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn