Phân tích cổ phiếu DRC: Dự báo LNTT đạt 191,2 tỷ, tăng trưởng 11,4%

Phân tích cổ phiếu DRC: Dự báo LNTT đạt 191,2 tỷ, tăng trưởng 11,4%

Lượt xem:2352 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • DRC chuẩn bị công bố KQKD cả năm, ước tính doanh thu năm 2018 đạt 3.753 tỷ đồng (giảm 2,0% so với năm 2017) và LNTT đạt 171,5 tỷ đồng (giảm 17,4% so với năm 2017). Nhiều khả năng công ty sẽ không hoàn thành kế hoạch đặt ra cho cả năm, cụ thể sẽ chỉ hoàn thành 81,7% kế hoạch doanh thu và 83,4% kế hoạch lợi nhuận.

  Tiêu thụ lốp radial là động lực chính – Trong năm 2018, ước tính sản lượng tiêu thụ lốp radial đạt khoảng 371.000 lốp (tăng trưởng 11,2%) trong khi đó tiêu thụ lốp bias trái lại nhiều khả năng giảm, là 660.221 lốp (giảm 21,5% so với năm 2017). Tiêu thụ lốp bias giảm khi lốp bias dần bị thay thế bởi lốp LTR và lốp radial. Công ty đã đưa dây chuyền sản xuất lốp LTR vào hoạt động để thử nghiệm thị trường từ tháng 8 năm ngoái. Trong thời gian thử nghiệm, sản lượng tiêu thụ là rất thấp, chỉ khoảng 550 lốp.

  Phân tích cổ phiếu DRC: Dự báo LNTT đạt 191,2 tỷ, tăng trưởng 11,4%
  Ước tính sản lượng tiêu thụ lốp radial đạt khoảng 371.000 lốp

  Giá bán bình quân gần như không đổi – Trong đó, giá bán bình quân lốp radial ước tính là 3,9 triệu đồng/lốp từ 3,8 triệu đồng/lốp trong năm 2017, trong khi đó giá bán bình quân của lốp bias không đổi, là 1,9 triệu đồng/lốp. Theo đó, ước tính doanh thu lốp radial và lốp bias lần lượt đạt 1.447 tỷ đồng (tăng trưởng 14,6%) và 1.270 tỷ đồng (giảm 19,1% so với năm 2017). Đối với các sản phẩm lốp truyền thống cho xe máy và xe đạp, ước tính doanh thu đạt 877,8 tỷ đồng (tăng trưởng 5%).

  Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 12,3% từ 12,5% trong năm 2017 do chi phí than đen tăng – Ước tính lợi nhuận gộp đạt khoảng 440 tỷ đồng (giảm 3,8% so với năm 2017) do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 12,3% so với mức 12,5% trong năm 2017. Chúng tôi lưu ý những điểm sau trong xu hướng biến động của chi phí nguyên liệu đầu như vào:

  • Giá cao su tự nhiên, chiếm 35% chi phí nguyên liệu, giảm 21% so với cùng kỳ xuống khoảng 34 triệu đồng/tấn từ 43 triệu đồng/tấn trong năm 2017.

  • Giá cao su tổng hợp, chiếm 15% chi phí nguyên liệu, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ xuống 45-46 triệu đồng/tấn trong năm 2018.

  • Giá than đen và hóa chất, chiếm khoảng 15% chi phí nguyên liệu, lần lượt tăng mạnh 45% và 17% so với cùng kỳ.

  Ước tính chi phí tài chính thuần tăng lên 87,7 tỷ đồng từ 65,6 tỷ đồng trong năm 2017 – do chi phí tài chính tăng mạnh 31,6% lên 96,9 tỷ đồng trong khi đó thu nhập tài chính ước tính chỉ tăng 14,7% so với năm 2017 lên 9,2 tỷ đồng.

  Tiếp đó, chi phí bán hàng & quản lý ước tính là 184 tỷ đồng – tương đương năm 2017 và chiếm 5,1% doanh thu thuần (tỷ lệ này năm 2017 là 5,0%).

  DRC sẽ ghi nhận khoảng 5,5 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên từ chuyển nhượng quyền sở hữu đất trong tháng 12/2018 là lợi nhuận khác – Như đã đề cập trước đó, công ty đã công bố Nghị quyết HĐQT vào ngày 20/9/2018 liên quan đến việc đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một lô đất tại thành phố Đà Nẵng.

  Theo Nghị quyết này, công ty đã bán và chuyển giao quyền sử dụng đất của một lô đất có diện tích 1.500 m2 tại phường Khuê Mỹ, huyện Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Công ty sở hữu lô đất này từ năm 2012 sau khi di dời nhà máy cũ ra khỏi thành phố. Công ty đã chi khoảng 10 tỷ đồng cho quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng đến năm 2062, tương đương 50 năm. Công ty sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận không thường xuyên, từ 5-5,5 tỷ đồng từ thương vụ này vào Q4/2018.

  Ước tính LNTT giảm 17,4% so với năm 2017 do các yếu tố sau: Doanh thu giảm nhẹ. Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng giảm nhẹ. Lỗ tài chính tăng mạnh và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu thuần tăng nhẹ. LNTT và LNST lần lượt ước đạt 171,5 tỷ đồng (giảm 17,4% so với năm 2017) và 137,2 tỷ đồng (giảm 17,3% so với năm 2017). Theo đó, EPS 2018 là 1.074đ, tương đương P/E 2018 là 20 lần.

  Hiện DRC có khoản 19 tỷ đồng liên quan đến vụ cháy nhà kho của đối tác, dự kiến sẽ được xử lý mà không có trách nhiệm cho DRC. Khoản này được hạch toán để đảm bảo nguyên tắc kế toán thận trọng và liên quan thiệt hại tồn kho do cháy nhà kho của một đối tác phân phối xảy ra vào đầu tháng 5.

  Khoản này sẽ vẫn được ghi nhận trên bảng cân đối trong khi đợi thông báo cuối cùng từ Kim Thành Lợi, công ty đối tác và bảo hiểm của DRC. Vấn đề này sẽ được xử lý mà không kéo theo trách nhiệm cho DRC. Đến hiện tại, công ty đã nhận 9 tỷ đồng bằng cách bù trừ một số khoản phải trả cho Kim Thành Lợi. Có nghĩa là, vẫn còn khoảng 10 tỷ đồng nữa cần được xử lý.

  Phân tích cổ phiếu DRC: Dự báo LNTT đạt 191,2 tỷ, tăng trưởng 11,4%
  Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu thuần tăng nhẹ

  DRC đặt kế hoạch cho năm 2019 giảm 8%. Cụ thể, công ty thận trọng với kế hoạch kinh doanh cho năm nay với tổng doanh thu ước đạt 4.259 tỷ đồng (tăng trưởng 13,6%) và LNTT ước đạt 157 tỷ đồng (giảm 8% so với năm 2018). Trong đó, công ty đặt kế hoạch sản lượng tiêu thụ cho lốp radial là 500.000 lốp (tăng 34,8%) và lốp bias là 672.000 lốp (tăng 1,8%).

  Dự báo LNTT phục hồi và tăng trưởng 11,4% – Dự báo doanh thu thuần đạt 3.821 tỷ đồng (tăng trưởng 6,3%) và LNTT đạt 191,2 tỷ đồng (tăng trưởng 11,4%). Giả định chính của chúng tôi là: Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ sản lượng lốp radial tiêu thụ tăng 15% đạt 426.650 lốp và doanh thu là 1.653 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%).

  Doanh thu sản phẩm truyền thống tăng 0,9% lên 2.276 tỷ đồng, trong đó doanh thu lốp bias đạt 1.255 tỷ đồng (giảm 1,9% so với năm 2018). Chúng tôi dự báo sản lượng lốp bias tiêu thụ đạt 673.426 lốp (tăng 2%). Giả định giá bán bình quân sẽ tăng 1-4% tùy sản phẩm do cạnh tranh gia tăng. Tỷ suất lợi nhuận gộp dự báo tăng lên 12,8%.

  Dự báo lợi nhuận gộp đạt 489 tỷ đồng (tăng trưởng 11,1%). Điều này chủ yếu là do công suất hoạt động của nhà máy radial tăng và đưa sản phẩm mới là lốp LTR, lốp không săm (dự kiến có tỷ suất lợi nhuận cao hơn) ra thị trường.

  Chi phí quản lý và bán hàng là 194,9 tỷ đồng (tăng 5,9%) và tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu thuần là 5,1%. Lỗ tài chính thuần là 101,1 tỷ đồng (năm 2018 là 87,7 tỷ đồng) do chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá tăng. Lợi nhuận khác dự báo giảm 5 tỷ đồng do không còn khoản lợi nhuận chuyển nhượng quyền sở hữu đất như trong năm 2018.

  Theo đó, chúng tôi dự báo LNTT và LNST lần lượt đạt 191,2 tỷ đồng (tăng trưởng 11,4%) và 152,9 tỷ đồng (tăng trưởng 11,4%). Giả định tổng số cổ phiếu đang lưu hành không đổi, EPS năm 2019 đạt 1.197đ; P/E dự phóng là 17,9 lần.

  Quá trình xây dựng giai đoạn 2 nhà máy radial đã hoàn thành vào cuối Q3/2108 – Công ty đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc hoàn tất kế hoạch đầu tư mở rộng vào giữa tháng 12 năm ngoái. Cụ thể, công ty đã hoàn hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 và đưa vào hoạt động chính thức trong Q4/2018. Giai đoạn 2 giúp tăng gấp đôi công suất lên 600.000 lốp từ 300.000 lốp trước đó với chi phí 511,5 tỷ đồng từ nguồn vốn nội bộ là 212 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng là 299,4 tỷ đồng.

  Chiến lược tiến hành trang bị các nhà máy sản xuất lốp bias hiện tại cho sản xuất các sản phẩm mới như lốp LTR và các lốp chuyên dụng khác là động thái nhanh nhạy của công ty – Chúng tôi nhắc lại ở đây rằng lốp LTR đã bắt đầu được thử nghiệm kể từ cuối Q3 năm ngoái. Hiện tại, công ty đã hoàn thành trang bị một phần nhà máy lốp bias hiện tại để sản xuất lốp LTR, là lốp sử dụng cho xe tải nhẹ với vốn đầu tư là 40 tỷ đồng.

  Phân tích cổ phiếu DRC: Dự báo LNTT đạt 191,2 tỷ, tăng trưởng 11,4%
  Dự báo năm 2019 doanh thu thuần tăng trưởng 6,3% và LNTT tăng trưởng 11,4%

  Công suất sản xuất lốp LTR ban đầu dự kiến là 200.000 lốp/năm và giúp bù đắp cho sự suy giảm mạnh của nhu cầu đối với lốp bias. Công ty đã đưa ra các sản phẩm lốp LTR để thử nghiệm thị trường. Trong giai đoạn đầu này, công ty đã bán được hơn 500 lốp. Chúng tôi sẽ lưu ý quan sát nhu cầu thị trường đối với sản phẩm này do phân khúc này sẽ là động lực tăng trưởng cho ngành lốp bias trong tương lai.

  Thời điểm bán cổ phần của Vinachem dự kiến là trong 6 tháng đầu năm nay – Quá trình thoái vốn đã kéo dài trong nhiều năm. Chúng tôi lưu ý rằng, theo Quyết định số 16/QD-TTG ngày 5/1/2018 về kế hoạch thoái vốn của Vinachem trong giai đoạn 2017-2020, DRC là một trong số 9 công ty mà Vinachem sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về dưới 50% trong năm 2018 hoặc 2019. Tại ĐHCĐTN, đại diện Vinachem cho biết Bộ Công thương đã phê duyệt đề xuất giảm tỷ lệ sở hữu tại DRC xuống 36% và số lượng cổ phiếu bán ra tương đương 14,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

  Trạng thái mới nhất của kế hoạch thoái vốn ở đây là sớm khởi động lại trong năm 6 tháng đầu năm nay. Chúng tôi hiểu rằng sẽ mất khoảng 4-5 tháng để hoàn thành các thủ tục cần thiết. Vào cuối tháng 8 năm ngoái, báo cáo định giá xác định giá thoái vốn cho DRC đã hoàn tất. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thoái vốn cuối cùng sẽ do Vinachem quyết định.

  Triển vọng trung hạn của DRC có vẻ khá hấp dẫn – DRC đang chuyển đổi sang lốp radial và LTR, đây sẽ là động lực chính cho tăng trưởng của DRC trong 3 năm tới. Mức sử dụng công suất của nhà máy radial lớn hơn sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận bên cạnh đó là nhu cầu lớn đối với lốp LTR từ THACO và các nhà sản xuất trong nước khác.

  Một yếu tố dài hạn giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận là quá trình khấu hao kéo dài 7 năm cho toàn bộ máy móc thuộc nhà máy radial giai đoạn 1 trị giá 1.200 tỷ đồng bắt đầu từ cuối năm 2013 sẽ hoàn tất vào cuối năm 2021. Mức khấu hao hàng năm là khoảng 169 tỷ đồng.

  DRC vẫn bị hạn chế về khả năng kiểm soát tỷ suất lợi nhuận do khó điều chỉnh giá bán. Và công ty cũng gặp phải cạnh tranh trực tiếp từ lốp Trung Quốc nhập khẩu ở phân khúc thấp đến trung cấp trên thị trường. Theo thời gian, công ty được kỳ vọng sẽ mở rộng lên những phân khúc cao hơn và từ đó giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận.

  Ước tính giá trị hợp lý là 20.353đ, tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 17 lần. Do cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, đặc biệt là từ lốp Trung Quốc, nên công ty khó điều chỉnh giá bán khi giá đầu vào tăng mạnh. Nâng công suất lốp radial và lốp LTR sẽ là động lực tăng trưởng chính cho năm nay và năm sau. Triển vọng năm 2019 khả quan hơn với việc giới thiệu các sản phẩm mới gồm lốp radial chất lượng cao chuyên dụng cho xe khách, lốp LTR và lốp không săm. Câu chuyện M&A xoay quanh việc bán cổ phần của Vinanchem cũng giúp hỗ trợ giá cổ phiếu.

  ———————–
  NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  ☎️ Điện thoại: 0983 361 688
  ✔️ Skype: cophieu86.com
  ✔️ Zalo: 0983 361 688
  ✔️ Website: www.cophieu86.com
  ✔️ https://www.facebook.com/cophieu86/
  ✔️ Website: www.cophieu86.com
  ✔️ Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn