Phân tích cổ phiếu DPR: ước tính giá trị hợp lý của DPR là 42.204đ

Phân tích cổ phiếu DPR: ước tính giá trị hợp lý của DPR là 42.204đ

Lượt xem:2367 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • DPR thông báo KQKD 9 tháng khả quan như kỳ vọng. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của DPR là 42.204đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 11 lần.

  DPR vừa công bố một số ước tính KQKD 9 tháng đầu năm của công ty mẹ với doanh thu đạt 612 tỷ đồng (tăng 50,3% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 221 tỷ đồng (tăng 130% so với cùng kỳ), hoàn thành 84,8% và 116% kế hoạch doanh thu và LNTT cả năm.

  Phân tích cổ phiếu DPR: ước tính giá trị hợp lý của DPR là 42.204đ
  DPR hoàn thành 84,8% và 116% kế hoạch doanh thu và LNTT cả năm.

  Doanh thu tăng mạnh nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân tăng. Theo từng mảng kinh doanh, doanh thu từ mảng kinh doanh chính mủ cao su tăng 58,7% so với cùng kỳ đạt 470,9 tỷ đồng, đóng góp 77% tổng doanh thu. Trong khi đó doanh thu khác cũng tăng 27,6% so với cùng kỳ đạt 141 tỷ đồng. DPR đã hoàn thành kế hoạch thanh lý 384,58 ha cây cao su già trong cả năm nay và đã ghi nhận khoảng 100 tỷ đồng doanh thu cho công ty mẹ.

  Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 18% so với cùng kỳ trong khi đó giá bán bình quân cũng tăng mạnh 36% so với cùng kỳ. Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 18% so với cùng kỳ đạt 11.193,3 tấn, hoàn thành 67,5% kế hoạch cả năm. Và giá bán bình quân cũng tăng 36% so với cùng kỳ lên 41,5 triệu đồng/tấn và cao hơn nhiều so với giá bán bình quân cả năm theo kế hoạch của công ty là 36 triệu đồng/tấn.

  Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 3.444,05 tấn (giảm 4,4% so với cùng kỳ) đóng góp 30,9% sản lượng tiêu thụ so với tỷ trọng 38% trong 9 tháng đầu năm 2015. Giá xuất khẩu tăng 39,8% lên 44 triệu đồng/tấn so với mức giá 31,5 triệu đồng/tấn trong năm ngoái, nhờ vậy giá trị xuất khẩu tăng 31,2% đạt 6.675USD. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ trong nước tăng 31,8% so với cùng kỳ đạt 7.695,3 tấn và giá bán bình quân đạt 40,3 triệu đồng/tấn (tăng 35% so với cùng kỳ).

  Đến hiện tại công ty đã hoàn thành 72,3% kế hoạch sản lượng chế biến cả năm. DPR đặt kế hoạch sản lượng chế biến cả năm là 17.200 tấn cao su. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng chế biến của công ty đã đạt 12.430 tấn (tăng 14,2% so với cùng kỳ), hoàn thành 72,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, 1.443,3 tấn là mua nguyên liệu từ bên ngoài.

  Danh mục sản phẩm có sự thay đổi nhẹ với sự gia tăng của các sản phẩm có giá bán cao hơn. như SCV50,60 và SVR 3L, 5 có giá bán cao hơn 3-8% so với SVR10, 20. SVR 3L & 5l có sản lượng lớn nhất với 41,2%, tương đương 4.353,9 tấn (tăng 19,3% so với cùng kỳ), tiếp đó là cao su ly tâm với 3.115,6 tấn (tăng 5,1%), tương đương 28,3% tổng sản lượng, và SVR 10 & 20 với 2.318,9 tấn (giảm 28,1%), tương đương 21% tổng sản lượng cao su chế biến. Đặc biệt, sản lượng CV50 & 60 tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ đạt 1.040,4 tấn, đóng góp 9,5% trong khi cùng kỳ năm ngoái sản lượng tiêu thụ sản phẩm này chỉ là 402,9 tấn.

  LNTT tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, đạt 221,9 tỷ đồng (tăng 130%). Nhờ vậy, DPR đã vượt 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Công ty chỉ đặt kế hoạch LNTT là 191,2 tỷ đồng. Lợi nhuận từ cao su 9 tháng đầu năm đạt 105,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 6 tỷ đồng. Do giá bán bình quân tăng mạnh như đã đề cập phía trên.

  DPR cũng đã thông báo sẽ giải thể công ty con là CTCP Gỗ Đồng Phú. Do bất đồng với một cổ đông chính khác trong công ty con này. CTCP Gỗ Đồng Phú thành lập năm 2011 với vốn điều lệ hiện tại là 50 tỷ đồng, trong đó DPR nắm 52%. Một cổ đông lớn khác là Ngọc Giàu nắm 47,6%. Hiện giữa DPR và Ngọc Giàu đang có bất đồng về hoạt động của công ty chế biến gỗ này nên 2 bên quyết định giải thể công ty gỗ. DPR sẽ thành lập một công ty chế biến gỗ mới.

  Phân tích cổ phiếu DPR: ước tính giá trị hợp lý của DPR là 42.204đ
  Lợi nhuận từ cao su 9 tháng đầu năm đạt 105,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 6 tỷ đồng

  DPR có thể sẽ không hạch toán doanh thu lợi nhuận từ mảng chế biến gỗ vào Q4 năm nay và cả năm 2018. Theo DPR, CTCP Gỗ Đồng Phú sẽ sớm giải thể. Đồng thời DPR sẽ chuẩn bị thành lập công ty mới. Quá trình này có thể mất ít nhất là 1 năm hoặc hơn. Do vậy DPR có thể sẽ không hạch toán doanh thu lợi nhuận từ mảng chế biến gỗ trong Q4 năm nay và cả năm 2018. Tuy nhiên điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến KQKD của công ty vì thông thường mảng chế biến gỗ chỉ đóng góp 7-8% trong doanh thu hợp nhất và 4-5% lợi nhuận hợp nhất.

  Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ cả năm 2017 tăng trưởng 58,9%. Cho năm 2017, dự báo doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.049,4 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 243,8 tỷ đồng (tăng trưởng 58,9%). Các giả định của chúng tôi bao gồm:

  (1) Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 3,8% lên 18.200 tấn. Trong đó, 14.200 tấn là từ diện tích tự trồng và 4.000 tấn là thu mua bên ngoài.

  (2) Chúng tôi dự báo giá bán bình quân sẽ tăng 23,1% lên 40 triệu đồng/tấn.

  (3) Công ty sẽ chặt bỏ 384 ha diện tích cao su già và ghi nhận 50 tỷ đồng từ bán gỗ cao su.

  (4) Dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp là 30,5%, theo đó lợi nhuận gộp là 320,4 tỷ đồng (tăng trưởng 48,9%).

  (5) Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu giảm còn 9% từ 9,4% trong năm 2016.

  (6) LNTT dự báo tăng trưởng 59,1% đạt 301,1 tỷ đồng.

  LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 243,8 tỷ đồng (tăng trưởng 58,9%); EPS (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) là 4.558đ; P/E dự phóng 2017 là 9 lần.

  Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 giảm 15,8% – Cho năm 2018, dự báo doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.011 tỷ đồng (giảm 3,7%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 205,2 tỷ đồng (giảm 15,8%). LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 205,3 tỷ đồng (giảm 15,8%); EPS (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) là 3.837đ; P/E dự phóng 2018 là 10,7 lần.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DPR là 42.204đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 11 lần. KQKD năm nay tăng trưởng mạnh so với mức thấp năm 2016 nhưng lợi nhuận năm sau có thể giảm do giá bán cao su bình quân có khả năng giảm. Nói chung triển vọng lợi nhuận của DPR phụ thuộc nhiều vào giá cao su, còn giá cao su phụ thuộc nhiều vào giá dầu. Nếu giá dầu không tăng mạnh được từ mặt bằng hiện tại thì giá cao su cũng sẽ khó tăng.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn