Phân tích cổ phiếu DPR: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 45.376đ

Phân tích cổ phiếu DPR: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 45.376đ

Lượt xem:2643 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • CTCP Cao su Đồng Phú – cổ phiếu DPR, vừa công bố ước tính KQKD công ty mẹ 6 tháng đầu năm với doanh thu là 340,1 tỷ đồng (tăng 47,1% so với cùng kỳ). Theo đó hoàn thành 47,1% kế hoạch doanh thu cả năm của công ty. Và ước tính LNTT là 154,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

  Phân tích cổ phiếu DPR: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 45.376đ
  Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/7, DPR tăng 2,17% lên 42.400đ/CP

  Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu từ 52.000đ xuống 45.376đ do cao su giảm gần đây. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 tăng trưởng 43,8%. Một số điểm chính trong 6 tháng đầu năm bao gồm: Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng nhờ giá bán bình quân tăng trong khi sản lượng tiêu thụ gần như giữ nguyên. Đến hiện tại, công ty đã hoàn thành 33% kế hoạch sản lượng cao su chế biến cả năm. LNTT 6 tháng đầu năm tăng mạnh gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ cả năm 2017 tăng trưởng 43,8%.

  Doanh thu tăng nhờ giá bán bình quân tăng trong khi sản lượng tiêu thụ không đổi. Các nguồn doanh thu của DPR gồm doanh thu từ cao su, doanh thu khác từ bán cây cao su già, thu nhập tài chính và doanh thu khác. Cụ thể đó là doanh thu từ mủ cao su tăng 58,1% so với cùng kỳ đạt 228,7 tỷ đồng, đóng góp 67,2% tổng doanh thu. Và doanh thu khác tăng 29,4% so với cùng kỳ đạt 113,4 tỷ đồng.

  Với kế hoạch cả năm là bán 487 ha cây cao su già, DPR đã hoàn thành bán 330 ha (giảm 25,1% so với cùng kỳ) với giá bán bình quân là 200 triệu đồng/ha và đã ghi nhận khoảng 60 tỷ đồng doanh thu vào KQKD công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm nay. Sản lượng cao su tiêu thụ không đổi so với cùng kỳ trong khi giá bán bình quân tăng mạnh. Sản lượng cao su tiêu thụ gần như không đổi so với cùng kỳ đạt 4.770,2 tấn, hoàn thành 28,9% kế hoạch cả năm. Kết quả này khá sát với kế hoạch của công ty vì thông thường 70% sản lượng tiêu thụ sẽ được thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong khi đó giá bán bình quân tăng mạnh 60,1% lên 47,1 triệu đồng/tấn, cao hơn nhiều so với mức giá bán bình quân cho cả năm theo kế hoạch của công ty là 36 triệu đồng/tấn.

  Trong đó, sản lượng xuất khẩu là 2.066,3 tấn (giảm 8,8% so với cùng kỳ) đóng góp 43,3% tổng sản lượng tiêu thụ so với tỷ trọng 47,7% trong cùng kỳ năm ngoái. Giá cao su xuất khẩu tăng 56% so với cùng kỳ đạt 47,8 triệu đồng/tấn (năm ngoái là 30,6 triệu đồng/tấn), theo đó giá trị xuất khẩu tăng 39,7% đạt 4,3 triệu USD. Sản lượng tiêu thụ trong nước tăng 9% so với cùng kỳ đạt 2.703,9 tấn và giá bán bình quân là 46,6 triệu đồng/tấn (tăng 64,6% so với cùng kỳ).

  Phân tích cổ phiếu DPR: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 45.376đ
  Sản lượng cao su tiêu thụ đạt 4.770,2 tấn, hoàn thành 28,9% kế hoạch cả năm

  Đến hiện tại, công ty đã hoàn thành 33% kế hoạch sản lượng cao su chế biến cả năm. DPR đặt kế hoạch sản lượng cao su chế biến trong năm nay là 16.500 tấn. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã chế biến 5.441 tấn cao su, hoàn thành 33% kế hoạch cả năm. Và kết quả này cũng trong dự kiến của công ty. Trong đó, 994 tấn là thu mua bên ngoài. Cụ thể:

  – SVR 3L & 5 chiếm 33,1% tổng sản lượng chế biến, tương đương 1.799,5 tấn.

  – Cao su ly tâm đạt 1.553,7 tấn (tăng 18,2% so với cùng kỳ), chiếm 28,5%.

  – SVR 10 & 20 đạt 1.410,7 tấn (giảm 25,3% so với cùng kỳ), chiếm 25,7% tổng sản lượng chế biến.

  – Các sản phẩm mới trong danh mục, CV50 & 60 đạt 582,9 tấn chiếm 10,7%.

  LNTT 6 tháng đầu năm tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Công ty ước tính LNTT 6 tháng đầu năm đạt 154,6 tỷ đồng. Theo đó, DPR đã hoàn thành 80,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm, là 191,2 tỷ đồng với giả định giá bán bình quân là 36 triệu đồng/tấn cho cả năm. Lợi nhuận từ cao su ước tính là 57,9 tỷ đồng, chiếm 37% LNTT. Trong khi đó, trong cùng kỳ năm ngoái, mảng cao su chỉ đóng góp 0,5 tỷ đồng LNTT.

  Chúng tôi dự báo LNST cho cổ đông công ty mẹ cả năm 2017 nhưng vẫn tăng trưởng 43,8%. Cho năm 2017, điều chỉnh giảm nhẹ dự báo của mình với doanh thu thuần hợp nhất là 1.050 tỷ đồng (tăng trưởng 23,1%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 220 tỷ đồng (tăng trưởng 43,8%). Chúng tôi điều chỉnh giảm 5% so với dự báo doanh thu thuần ban đầu và giảm 12,7% so với dự báo LNTT. Các giả định của chúng tôi bao gồm:

  1. Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 3,8% lên 18.200 tấn. Trong đó, 14.200 tấn là từ diện tích tự trồng và 4.000 tấn là thu mua bên ngoài.

  2. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân sẽ tăng 23,1% lên 40 triệu đồng/tấn (dự báo giá bán của chúng tôi trước đó là 43 triệu đồng/tấn).

  3. Công ty sẽ chặt bỏ 487 ha diện tích cao su già và ghi nhận 60 tỷ đồng từ bán gỗ cao su.

  4. Dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp là 28,3%, theo đó lợi nhuận gộp là 297 tỷ đồng (tăng trưởng 38%).

  5. Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu giảm còn 9% từ 9,4% trong năm 2016.

  6. LNTT dự báo tăng trưởng 43,8% đạt 272,5 tỷ đồng.

  LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 220,7 tỷ đồng (tăng trưởng 43,8%); EPS (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) là 4.125đ; P/E dự phóng 2017 là 10,27 lần. Công ty vừa trả cổ tức năm 2016 đợt 2 là 2.000đ/cp. Với tổng cổ tức tiền mặt cho năm 2016 là 5.000đ/cp, DPR trước đó đã trả 3.000đ/cp. Vì vậy công ty trả phần còn lại là 2.000đ/cp trong năm 2017.

  Phân tích cổ phiếu DPR: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 45.376đ
  Sau khi giá cao su thế giới giảm xuống 1.646 USD/tấn, thì nay đã phục hồi nhẹ lên khoảng 1.760 USD/tấn

  Giá cao su thế giới đã phục hồi nhẹ lên khoảng 1.760 USD/tấn hiện tại sau khi giảm xuống 1.646 USD/tấn vào giữa tháng 6 từ mức cao 3.000USD/tấn vào cuối tháng 1. Giá cao su trong nước thường được tính theo giá cao su thế giới với độ trễ 1 tháng. Đối với các loại cao su chính DPR hiện đang chế biến, chúng tôi lưu ý xu hướng giá bán như sau: SVR 5 đang giao dịch với giá 33 triệu đồng/tấn, giảm 30% so với đầu năm và giảm 37,3% từ mức cao 52,6 triệu đồng/tấn vào đầu tháng 3. SVR 10, 20 đang giao dịch với giá 32,4 triệu đồng/tấn, giảm 28,5% so với đầu năm và giảm 33,2% từ mức cao 48,5 triệu đồng/tấn vào đầu tháng 3.

  Biến động giá cao su tự nhiên theo sát giá dầu thô, vì vậy có vẻ như giá cao su khó có thể tăng trở lại mức cao như vào cuối tháng 1 – đầu tháng 2 nếu giá dầu thô không bật tăng mạnh từ mức giá hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng giá cao su sẽ phục hồi nhẹ trong 6 tháng cuối năm.

  Với điều chỉnh giảm dự báo KQKD năm 2017, giá trị hợp lý của cổ phiếu DPR theo ước tính của chúng tôi hiện là 45.376đ, giảm so với trước đó cổ phiếu DPR là 52.000đ, theo đó P/E dự phóng là 11 lần cho thấy tiềm năng tăng giá nhẹ 7% của cổ phiếu DPR. Triển vọng tăng trưởng cho năm nay vẫn khả quan so với năm ngoái, tuy nhiên, việc giá cao su liên tục giảm từ tháng 1 là đáng lo ngại do tiềm năng tăng trưởng vẫn phụ thuộc khá lớn vào giá cao su.

  (HSC)

  —————
  Nguyễn Hoàng Bách – Chuyên viên tư vấn chứng khoán
  Điện thoại: 0936387086
  facebook.com/cophieu86
  Email: cophieu86.com@gmail.com
  Website: www.cophieu86.com

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn