Phân tích cổ phiếu CTD: Thông qua đề xuất nới room ngoại lên 60%

Phân tích cổ phiếu CTD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 239.000đ

Lượt xem:2374 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • HĐQT của CTD vừa công bố Nghị quyết về việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc hiện tại nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2017 – 2020. Và ông sẽ không còn kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc nữa. Đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Công làm Tổng Giám đốc mới từ ngày 03/07/2017. Thay đổi này theo đúng điều chỉnh điều lệ công ty đã được cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐTN gần đây, yêu cầu Chủ tịch không được kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Sỹ Công đã làm việc cho CTD trong 15 năm và hiện là Tổng Giám đốc của Unicons, công ty con sở hữu 100% của CTD.

  Phân tích cổ phiếu CTD: Thông qua đề xuất nới room ngoại lên 60%
  Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới 2017 – 2020 sẽ không còn kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

  Tuần trước, CTD đã tổ chức ĐHĐCĐTN và tất cả các tờ trình đều được thông qua. Sau đây là một số ghi nhận chính từ Đại hội của chúng tôi:

  Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cao hơn một chút so với kế hoạch ban đầu, cụ thể doanh thu tăng trưởng 30% và lợi nhuận tăng trưởng 23%. Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần đạt 27.000 tỷ đồng (tăng trưởng 30%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.750 tỷ đồng (tăng trưởng 23%). Kế hoạch mới đã được điều chỉnh tăng so với kế hoạch ban đầu là doanh thu 25.000 tỷ đồng (tăng trưởng 20,3%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 1.700 tỷ đồng (tăng trưởng 19,5%).

  Tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2017 cùng với giá trị hợp đồng lớn mới ký trong 6 tháng đầu năm sẽ giúp CTD duy trì tăng trưởng lợi nhuận. Giá trị hợp đồng ký mới của CTD trong năm 2016 là 29.000 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), nâng tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2017 là 22.000 tỷ đồng (tăng trưởng 46%).

  – Trong khi đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị hợp đồng ký mới ước tính là 17.100 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2016 đạt 12.600 tỷ đồng, tăng 36%.

  – Theo đó tổng giá trị hợp đồng đã ký chưa thực hiện hiện tại là khoảng 31.000 tỷ đồng (tăng 41% so với đầu năm).

  – Gần đây, CTD đã ký thêm một số hợp đồng lớn như xây dựng tòa nhà Newtatco Complex với giá trị hợp đồng gần 1.400 tỷ đồng, nhà máy Paihong với giá trị hợp đồng gần 900 tỷ đồng.

  – Hơn nữa, công ty cũng kỳ vọng sẽ giành thêm được nhiều hợp đồng lớn nữa như xây dựng nhà máy S-Power (1.200 tỷ đồng), nhà máy Gain Lucky giai đoạn 4 (1.500 tỷ đồng) và Tòa căn hộ dịch vụ SIMCO Tower (650 tỷ đồng).

  – Chúng tôi lưu ý đến sự thay đổi trong cơ cấu hợp đồng mới với sự chuyển hướng từ các dự án dân dụng trong tình trạng dư thừa nguồn cung ở phân khúc trung đến cao cấp sang các dự án công nghiệp như nhà máy.

  Thông qua đề xuất trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 50% và kế hoạch trả cổ tức 30% cho năm 2017. CTD sẽ trả cổ tức tiền mặt cho năm 2016 với tỷ lệ 50% mệnh giá, tương đương 5.000đ/cp vào Q3/2017. Theo đó, tỷ lệ cổ tức/giá là 2,3%. Đồng thời, cho năm 2017, kế hoạch trả cổ tức của công ty là 30% mệnh giá, thấp hơn năm ngoái. Mặc dù vậy tại Đại hội, Chủ tịch cho biết công ty sẽ cân nhắc phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm sau.

  Thông qua điều chỉnh chính sách chi trả thù lao cho cán bộ chủ chốt theo phương án 50% thưởng bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu. Cụ thể, công ty sẽ thưởng 104 tỷ đồng tiền mặt và phát hành 1.305.000 cổ phiếu (tương đương 1,69% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho cán bộ chủ chốt và giá phát hành đề xuất là 40.000đ/cp, tương đương 50% giá trị sổ sách năm 2016. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.

  Cổ đông cũng thông qua đề xuất điều chỉnh chính sách khuyến khích cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt trong giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:

  – Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ năm hiện tại thấp hơn 75% LNST của cổ đông công ty mẹ năm trước thì không được nhận khuyến khích.

  – Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ bằng hoặc lớn hơn 75% đến 100% LNST của cổ đông công ty mẹ năm trước thì áp dụng mức khuyến khích là 4% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ.

  – Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ cao hơn năm trước và hoàn thành kế hoạch cho năm hiện tại thì áp dụng mức khuyến khích là 6% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ.

  – Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ vượt kế hoạch thì áp dụng mức khuyến khích là 8% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ.

  Hình thức khuyến khích sẽ là phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt và/hoặc thưởng bằng tiền mặt. Trong đó, tổng số lượng cổ phiếu phát hành tối đa trong giai đoạn này sẽ không lớn hơn 4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành cổ phiếu sẽ bằng 60%-100% giá trị sổ sách của cổ phiếu trên BCTC kiểm toán năm gần nhất.

  Thông qua đề xuất nới room lên 60%. CTD sẽ nới room từ 49% lên 60%. HĐQT đươc ủy quyền lựa chọn thời gian thực hiện cũng như các quy trình liên quan để nới room. Room còn trống hiện là 3,64%, tương đương 2,8 triệu cổ phiếu.

  HĐQT và Ban Kiểm soát được bầu mới cho nhiệm kỳ 2017-2020. Cổ đông đã bỏ phiếu bầu 7 thành viên cho HĐQT mới và 3 thành viên cho Ban kiểm soát. Trong HĐQT mới, có 2 thành viên là đại diện của Kusto Group, cổ đông lớn nhất của CTD, và 3 thành viên độc lập. Công ty cho biết, công ty sẽ tuân thủ quy định quốc tế về quản trị doanh nghiệp và do đó sẽ không còn Ban kiểm soát nữa. Thay vào đó, công ty có kế hoạch chuyển sang mô hình kiểm soát nội bộ như VNM đã triển khai trong năm nay.

  Giảm tỷ trọng hoạt động xây dựng xuống khoảng 50% trong dài hạn. Năm ngoái, CTD đã huy động thêm 1.762 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ để mở rộng hoạt động kinh doanh sang những phân khúc mới như phát triển BĐS và M&E thông qua:

  (1) Thực hiện M&A hoặc thành lập một số công ty mới cung cấp các dịch vụ liên quan đến xây dựng chẳng hạn M&E hay thiết kế nội thất (600-700 tỷ đồng).

  (2) Trực tiếp đầu tư hay hợp tác trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và BĐS (600-700 tỷ đồng).

  (3) Đầu tư vào máy móc thiết bị xây dựng mới (300-400 tỷ đồng). Trong năm 2016, CTD đã đầu tư tổng cộng 300 tỷ đồng cho các thiết bị và máy móc xây dựng.

  Phân tích cổ phiếu CTD: Thông qua đề xuất nới room ngoại lên 60%
  Một trong những công trình do CTCP Xây Dựng Coteccons thi công

  Công ty cũng đã thực hiện nghiên cứu sâu về các dự án BĐS tiềm năng tại TPHCM và Hà Nội chuẩn bị cho các đầu tư sắp tới vào phân khúc này. Mục tiêu đặt ra là giảm tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của hoạt động xây dựng xuống 50% trong dài hạn đồng thời cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Chúng tôi lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động M&E của các công ty như REE thường là khoảng 10-12%, trong khi đó các công ty phát triển BĐS nhà ở đã niêm yết, thường hưởng tỷ suất lợi nhuận thuần khoảng 10-15%. Và tỷ suất lợi nhuận thuần hiện tại của CTD dao động từ 4,5-6,8% trong 5 năm qua. Do đó, tiềm năng tăng tỷ suất lợi nhuận thuần lên 8-10% trong trung hạn là rất khả quan với giả định hoạt động xây dựng sẽ đóng góp 50% lợi nhuận, M&E đóng góp 20% và phát triển BĐS đóng góp 30%.

  Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 tăng trưởng 30%. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 là 27.051 tỷ đồng (tăng trưởng 30,2%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 1.856 tỷ đồng (tăng trưởng 30%). Dựa trên những giả định sau:

  – Chúng tôi ước tính công ty sẽ ghi nhận doanh thu khoảng 14 nghìn tỷ đồng, tương đương 64% tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm nay và tiếp đó ghi nhận khoảng 13 nghìn tỷ đồng, tương đương 46% tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2017 (tổng giá trị hợp đồng ký mới khoảng 26 nghìn tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi).

  – Chúng tôi giả định tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm nhẹ còn 8,6% so với mức 8,7% trong năm ngoái, theo đó lợi nhuận gộp là 2.339 tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

  – Thu nhập tài chính thuần chủ yếu là đóng góp của lãi tiền gửi, dự báo là 256 tỷ đồng (tăng trưởng 51%) nhờ nguồn tiền mặt tăng. Trong khi đó, chúng tôi giả định chi phí bán hàng & quản lý là 387 tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2016).

  Theo đó, LNST của cổ đông công ty mẹ dự báo là 1.856 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), EPS dự phóng là 22.803đ. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/E dự phóng 2017 là 9,4 lần.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 239.000đ, theo đó P/E dự phóng là 10,5 lần. CTD là một trong những công ty đầu ngành xây dựng với thương hiệu mạnh, kinh nghiệm thi công dày dặn và tình hình tài chính ổn định. Khối lượng công việc lớn và giá trị hợp đồng ký mới gia tăng sẽ giúp công ty duy trì tăng trưởng mạnh trong năm nay. Trong khi đó CTD cũng sẽ mở rộng sang xây dựng các dự án ở phân khúc bình dân cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng để đa dạng nguồn doanh thu và giảm phụ thuộc vào mảng xây dựng dân dụng cao cấp có tính chu kỳ. Định giá P/E 9,4 lần, là mức hợp lý đối với một doanh nghiệp đầu ngành xây dựng, đặc biệt khi công ty còn có kế hoạch mở rộng sang những mảng kinh doanh cho tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong tương lai.

  (HSC)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn