Phân tích cổ phiếu ACV: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACV là 58.650đ

Phân tích cổ phiếu ACV: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACV là 58.650đ

Lượt xem:1728 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • KQKD 6 tháng đầu năm 2017 khả quan. Với LNST không tính lợi nhuận từ tài sản khu bay và lỗ tỷ giá tăng trưởng 22%. Cho năm 2017, dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng 23%. Lượng hành khách vẫn tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Trong khi đó phí dịch vụ sân bay dự kiến sắp tăng sẽ giúp cải thiện lợi nhuận năm 2017 và 2018. Chúng tôi cũng kỳ vọng ACV sẽ chuyển sàn sang Hose trong 6-9 tháng tới. 

  Phân tích cổ phiếu ACV: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACV là 58.650đ
  LNST 6 tháng ước tăng trưởng 22%, doanh thu thuần đạt 7.286 tỷ đồng và LNST đạt 2.298 tỷ đồng

  Tại đại hội ĐHCĐTN đã ghi nhận một số nội dung chính như sau:

  LNST 6 tháng ước tăng trưởng 22%. Trong 6 tháng đầu năm, công ty ước doanh thu thuần đạt 7.286 tỷ đồng và LNST đạt 2.298 tỷ đồng (không tính lợi nhuận từ tài sản khu bay và lỗ tỷ giá). Theo đó, doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ và LNST tăng 22% so với cùng kỳ.

  ACV đặt kế hoạch doanh thu thuần công ty mẹ tăng trưởng 15% trong năm 2017 còn LNTT từ hoạt động kinh doanh chính không tính lợi nhuận từ tài sản khu bay giảm 18%. Cụ thể, ACV đặt kế hoạch doanh thu thuần là 13.294 tỷ đồng và LNTT là 3.669 tỷ đồng (không tính lợi nhuận từ tài sản khu bay và lãi/lỗ tỷ giá). Cho cả năm 2016, nếu loại bỏ doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay, lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác; thì ước tính doanh thu thuần đạt 11.595 tỷ đồng và LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 4.213 tỷ đồng. Như vậy dựa trên kế hoạch của ACV thì doanh thu thuần tăng trưởng 15% còn LNTT hoạt động kinh doanh chính giảm 13%.

  Giả định chính đằng sau kế hoạch của công ty là:

  • Số lượt hành khách phục vụ đạt tổng cộng 91 triệu lượt (tăng 13%) gồm 27 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14%) và 64 triệu lượt khách nội địa (tăng 12%).
  • Lượng hàng hóa chuyên chở tổng cộng là 1.182 nghìn tấn (tăng 5%) gồm 754 nghìn tấn hàng chuyên chở tuyến quốc tế (tăng 6%) và 428 nghìn tấn hàng chuyên chở tuyến nội địa (tăng 4%).
  • Số lần cất hạ cánh là 617 nghìn chuyến (tăng 11%) gồm 185 nghìn chuyến quốc tế (tăng 10%) và 432 nghìn chuyến nội địa (tăng 11%).
  • Phí dịch vụ sân bay giữ nguyên.

  Chúng tôi cho rằng kế hoạch trên là hơi thận trọng. Trong Q1/2017, nếu loại bỏ doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay, lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì doanh thu thuần công ty mẹ đạt 3.410 tỷ đồng (hoàn thành 26% kế hoạch cả năm) và LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 1.460 tỷ đồng (hoàn thành 39%).

  Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt bằng 6% mệnh giá cho năm 2016 và 9% mệnh giá cho năm 2017. Cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 6% mệnh giá (600đ/cp) cho năm 2016 và trả cổ tức tỷ lệ 9% mệnh giá cho năm 2017.

  Dự kiến niêm yết trên Hose sau khi hoàn tất đàm phán thuê tài sản khu bay. Trên BCTC kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán đã lưu ý là quá trình đàm phán thuê tài sản khu bay vẫn đang diễn ra. ACV chưa đủ điều kiện niêm yết trên Hose vì vấn đề được đơn vị kiểm toán lưu ý này chưa được giải quyết xong.

  Ngoài ra Bộ GTVT yêu cầu ACV không tính doanh thu lợi nhuận từ tài sản khu bay trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho đến khi hoàn tất đàm phán. Những khoản mục này sẽ được chuyển thành khoản mục ngoại bảng trên BCTC.

  Theo kế hoạch cổ phần hóa của ACV, thì sau cổ phần hóa, tài sản tại khu bay được giao lại cho nhà nước và sau đó ACV sẽ thuê lại để vận hành. Dựa trên nội dung đàm phán với nhà nước, thì ACV sẽ nhận toàn bộ thu nhập từ các tài sản này và trả phí thuê cộng với phí sửa chữa. Hiện tại ACV ghi nhận khoảng 270 tỷ đồng phí cho thuê hàng năm và 727 tỷ đồng dự phòng phải trả dài hạn hàng năm cho việc sửa chữa.

  Phân tích cổ phiếu ACV: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACV là 58.650đ
  Sau khi đàm phán xong, ACV sẽ đủ điều kiện niêm yết trên Hose, với hy vọng trong 6-9 tháng tới.

  Bộ GTVT có vẻ đồng ý với phương án này nên có thể phương án đã được trình lên Thủ tướng xem xét phê duyệt. Và đàm phán có thể sẽ hoàn tất trong năm nay. Sau khi đàm phán xong, ACV sẽ đủ điều kiện niêm yết trên Hose. Chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ niêm yết trên Hose trong 6-9 tháng tới.

  Do vậy vào ngày 8/6/2017, ACV đã công bố BCTC kiểm toán mới cho năm 2016 thay thế cho BCTC kiểm toán cũ công bố ngày 27/3/2017. Trong BCTC mới, doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay được loại khỏi bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

  Trong 9 tháng đầu năm 2016, về mảng vận hành tài sản khu bay, ACV đã ghi nhận 1.300 tỷ đồng doanh thu thuần và 550 tỷ đồng chi phí. Lưu ý là chi phí này không bao gồm phí thuê và dự phòng sửa chữa dài hạn cho các tài sản khu bay. Trong BCTC cũ, ACV ghi nhận 205 tỷ đồng phí thuê và 545 tỷ đồng dự phòng sửa chữa dài hạn cho các tài sản khu bay.

  Dự báo LNTT hoạt động kinh doanh chính năm 2017 tăng trưởng 23% – Chúng tôi điều chỉnh giảm 0,4% dự báo doanh thu thuần và 1% dự báo LNTT hoạt động kinh doanh chính do dự báo phí dịch vụ sân bay sẽ bắt đầu tăng từ 1/10/2017 thay vì từ 1/7/2017. Hiện chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 16.075 tỷ đồng (tăng trưởng 2%); LNTT hoạt động kinh doanh chính đạt 6.001 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) và LNST đạt 4.483 tỷ đồng (giảm 15%). Dự báo của chúng tôi bao gồm đóng góp từ tài sản khu bay. Ngoài ra, dự báo của chúng tôi cao hơn so với kế hoạch của công ty vì chúng tôi kỳ vọng lượt khách phục vụ sẽ cao hơn 4% so với giả định của công ty. Những giả định chính của chúng tôi gồm:

  • Số lượt hành khách phục vụ tăng 17% lên 94,49 triệu lượt gồm 28,68 triệu lượt khách quốc tế (tăng 22%) và 65,8 triệu lượt khách nội địa (tăng 15%).
  • Số lần cất hạ cánh tăng lên 662.176 chuyến (tăng 16%) gồm 206.981 chuyến quốc tế (tăng 21%) và 455.195 chuyến nội địa (tăng 14%).
  • Lượng hàng hóa chuyên chở là 1.356.885 tấn (tăng 25%) gồm 894.094 tấn hàng chuyên chở tuyến quốc tế (tăng 30%) và 462.791 tấn hàng chuyên chở tuyến nội địa (tăng 15%).
  • Phí dịch vụ tăng từ ngày 1/10/2017 như sau:

  – Phí dịch vụ cất hạ cánh tăng 5% vào giờ cao điểm và giảm 5% ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm: 8h30-10h30 sáng; 3h30-5h30 sáng; 8h30-10h30 tối).
  – Phí soi chiếu an ninh sân bay bình quân sẽ tăng 8% đối với với hành khách quốc tế và 25% đối với hành khách nội địa.
  – Phí dịch vụ hành khách bình quân tăng 6%.

  • Lợi nhuận gộp tăng 11% lên 6.443 tỷ đồng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 36,9% năm 2016 lên 40,1% năm 2017 nhờ chi phí hoạt động tăng chậm hơn doanh thu. Ở đây có một số nhân tố tác động gồm:

  – Việc mở rộng cảng hàng không quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành từ Q1/2017 nên chi phí khấu hao sẽ tăng 6% lên 4.570 tỷ đồng và chi phí nhân công tăng 13% lên 2.536 tỷ đồng.
  – Tuy nhiên, chi phí sửa chữa bảo dưỡng sẽ tăng 32% do ACV sẽ hạch toán chi phí sửa chữa và bảo dưỡng tài sản của khu bay nguyên năm trong năm 2017 (năm 2016 ACV chỉ hạch toán chi phí này trong 9 tháng cuối năm).

  • Lợi nhuận tài chính thuần sẽ đạt 444 tỷ đồng (tăng 27%) vì chúng tôi cho rằng tỷ giá JPY/VND sẽ tăng 3%.
  • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu ổn định ở 9,8%.
  • ACV sẽ không ghi nhận lợi nhuận khác trong năm 2017 (năm 2016 là 2.424 tỷ đồng).

  Chúng tôi dự báo EBITDA sẽ đạt 9.440 tỷ đồng (tăng trưởng 17%), theo đó EV/EBITDA là 11,2 lần.

  Chúng tôi dự báo LNTT đạt 5.603 tỷ đồng (giảm 16%). Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì chúng tôi dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 6.001 tỷ đồng (tăng trưởng 23%). Chúng tôi dự báo LNST đạt 4.483 tỷ đồng (giảm 15%); EPS đạt 1.949đ. Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá thì EPS là 2.197đ; P/E dự phóng là 22,8 lần.

  Phân tích cổ phiếu ACV: Giá trị hợp lý của cổ phiếu ACV là 58.650đ
  Giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do sẽ có nhiều nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp cận cổ phiếu ACV

  Ước tính giá trị hợp lý của ACV là 58.650đ. Chúng tôi thấy có nhiều động lực giúp giá cổ phiếu tăng trong ngắn hạn bao gồm những yếu tố sau: 

  – Chính phủ sẽ sớm phê duyệt đề xuất tăng giá dịch vụ, giúp lợi nhuận năm 2017 tăng trưởng.

  – Quá trình đàm phán bán cổ phần chiến lược sẽ kết thúc trong năm nay. Nếu ADP trở thành cổ đông chiến lược của ACV, hiệu quả hoạt động của công ty có thể được cải thiện đáng kể trong tương lai; còn không ACV sẽ tìm các NĐT khác gồm cả NĐT tài chính.

  – ACV có thể chuyển sàn sang HOSE trong 6-9 tháng tới.

  Do vậy chúng tôi cho rằng nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do sẽ có nhiều nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp cận cổ phiếu ACV hơn. Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là động lực dài hạn cho giá cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro dài hạn chính ở cổ phiếu ACV là khả năng pha loãng khi công ty phải đối mặt với nhu cầu vốn lớn với thời gian trả nợ dài cho các dự án phát triển mở rộng.

  —————
  Nguyễn Hoàng Bách – Chuyên viên tư vấn chứng khoán
  Điện thoại / Facebook / zalo: 0936387086
  facebook.com/cophieu86
  Email: cophieu86@gmail.com
  Website: www.cophieu86.com

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn