Phân tích cổ phiếu AAA: Triển vọng tương lai ở mức khiêm tốn

Phân tích cổ phiếu AAA: Triển vọng tương lai ở mức khiêm tốn

Lượt xem:1834 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát – AAA gần đây đã công bố KQKD kém khả quan cho 9 tháng đầu năm 2018 với lợi nhuận giảm 18,5% so với cùng kỳ. AAA công bố doanh thu thuần 9 tháng đầu năm tăng mạnh 5.803 tỷ đồng (tăng mạnh 119,5% so với cùng kỳ) trong khi đó LNST của cổ đông công ty mẹ giảm còn 128,8 tỷ đồng (giảm 18,5% so với cùng kỳ).

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 15.266đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 14,1 lần. Cho cả năm 2018, dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 20,6% so với năm 2017 và tăng trưởng trở lại 4,4% trong năm sau. Hoạt động bán hàng hóa với tỷ suất lợi nhuận thấp từ một công ty con tăng mạnh kéo tỷ suất lợi nhuận chung giảm dù doanh thu tăng mạnh. Trong khi đó, hoạt động bán thành phẩm vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ thấp hơn. Trong tương lai, công ty mong muốn mở rộng sang sản xuất các linh kiện điện thoại và phụ tùng ôtô, tuy nhiên không có nhiều chi tiết về cơ cấu sở hữu chính xác. Trong khi đó, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp kèm chứng quyền sẽ tác động pha loãng cổ phiếu trong vài năm tới. Tiềm năng tăng trưởng khá, tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều yếu tố không rõ ràng ở đây và chúng tôi mong muốn có thêm chia sẻ cụ thể hơn từ phía lãnh đạo công ty về kế hoạch phát triển trong tương lai.

  Doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ đạt 5.803 tỷ đồng với đóng góp cao hơn từ mảng bán hàng hóa:

  • Doanh thu bán hàng hóa tăng mạnh đạt 3.054 tỷ đồng, tăng gấp 5,1 lần so với mức 605 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017. Chủ yếu là nhờ doanh thu của công ty con An Thành tăng mạnh (Công ty này chuyên kinh doanh hạt nhựa và nguyên vật liệu nhựa).

  • Doanh thu bán thành phẩm đạt 2.699 tỷ đồng (tăng 32,5% so với cùng kỳ). Trong đó, sản lượng tiêu thụ tăng 27,7% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ các nhà máy mới số 6 và số 7.

  • Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 56,2 tỷ đồng (tăng 530,5% so với cùng kỳ) nhưng chỉ đóng góp phần rất nhỏ cho tổng doanh thu.

  Doanh thu bán hàng hóa tăng mạnh đạt 3.054 tỷ đồng, tăng gấp 5,1 lần so với cùng kỳ

  Lợi nhuận gộp tăng 34,4% so với cùng kỳ tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do thay đổi cơ cấu doanh thu – Lợi nhuận gộp tăng đạt 475,5 tỷ đồng (tăng 34,4% so với cùng kỳ) dù tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống 8,2% từ 13,4% trong cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do :cơ cấu doanh thu có sự thay đổi mạnh với đóng góp từ mảng bán hàng hóa cho tỷ suất lợi nhuận thấp tăng mạnh và  tỷ suất lợi nhuận gộp ở cả hai mảng kinh doanh chính đều giảm mạnh.

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng bán hàng hóa giảm mạnh xuống 2,9% từ 6% trong 9 tháng đầu năm ngoái.

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng bán các thành phẩm cũng giảm xuống 13,8% từ 17,8% trong cùng kỳ năm ngoái do giá nguyên liệu đầu vào tăng khoảng 10-15% trong khi đó giá bán bình quân tăng 3,75% so với cùng kỳ. Ở mảng này, công ty đã nỗ lực để tối đa hóa tỷ lệ sử dụng công suất ở các nhà máy hiện tại bằng cách định giá bán thấp hơn để thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận tỷ suất lợi nhuận giảm.

  Chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh 91,6% so với cùng kỳ lên 190,8 tỷ đồng, tương đương 3,3% doanh thu thuần – từ 99,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017, tương đương 3,8% doanh thu thuần. Trong đó, chi phí bán hàng là 104,3 tỷ đồng (tăng 138% so với cùng kỳ) và chi phí quản lý là 86,5 tỷ đồng (tăng 55,3% so với cùng kỳ). Công ty cho biết sẽ mở rộng mạng lưới tại các kênh bán hàng truyền thống trong nước. Công ty gần đây đã ký hợp đồng với Vinmart cho phân phối túi phân hủy sinh học của mình.

  Lỗ tài chính thuần tăng lên 100,8 tỷ đồng – so với mức lỗ 42,2 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm ngoái. Lỗ tài chính thuần tăng chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh 110,6% so với cùng kỳ và lỗ tỷ giá tăng mạnh 152,7%.

  Cuối cùng, LNTT giảm còn 189,8 tỷ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ) do không còn khoản 24,3 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết như trong năm ngoái. Hơn nữa, chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm đã hoàn toàn bù trừ với tăng trưởng của doanh thu. LNST của công ty công ty mẹ 9 tháng đầu năm là 128,8 tỷ đồng (giảm 18,5% so với cùng kỳ).

  Công ty đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp kèm chứng quyền kỳ hạn 3 năm – Công ty đã phát hành tổng cộng 400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp vào ngày 8/11/2018 cho ba NĐT Hàn Quốc gồm KEB Hana, Shinhan Investment và Shinhan Securities. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kèm chứng quyền với lãi suất coupon là 6,7%/năm trả lãi 6 tháng/lần. Số trái phiếu phát hành kèm theo 4.000 chứng quyền (1 chứng quyền có quyền tương đương 10.000 cổ phiếu) với giá chuyển đổi là 14.000-14.500đ/cp. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh nếu phát sinh sự kiện làm pha loãng cổ phiếu khác (như chia cổ phiếu, phát hành quyền cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường).

  AAA đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp kèm chứng quyền kỳ hạn 3 năm phục vụ xây dựng và mở rộng sản xuất

  Cho năm 2018, dự báo công ty sẽ đạt doanh thu thuần là 7.755 tỷ đồng (tăng trưởng 90,6%) và LNST của cổ đông công ty mẹ dự báo đạt 177,4 tỷ đồng (giảm 20,6% so với năm 2017). Những giả định chính của chúng tôi như sau:

  • Doanh thu bán thành phẩm đạt 4 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 40,1%) còn doanh thu thương mại dự kiến đạt 3,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 250%).

  • Tỷ suất lợi nhuận tăng từ 8,5% lên 13,5% do cơ cấu doanh thu kém hiệu quả với đóng góp lớn hơn từ mảng thương mại. Lợi nhuận gộp dự báo đạt 657,2 tỷ đồng (tăng trưởng 19,4%).

  • Lỗ tài chính thuần tăng lên 130,4 tỷ đồng từ 39,3 tỷ đồng trong năm ngoái do chi phí tài chính tăng 93,5% và thu nhập tài chính giảm 4%.

  • Chi phí bán hàng & quản lý dự báo là 267,8 tỷ đồng (tăng 44,7% so với năm 2017), tương đương 3,5% doanh thu thuần (năm ngoái là 4,5%).

  • LNTT và LNST lần lượt là 267,3 tỷ đồng (giảm 18,5% so với năm 2017) và 221,8 tỷ đồng (giảm 15,8% so với năm 2017).

  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ là 177,5 tỷ đồng (giảm 20,5% so với năm 2017). EPS pha loãng dự phóng 2018 sẽ là 1.078, tương đương P/E dự phóng 2018 là 14,4 lần.

  Cho năm 2019, dự báo công ty sẽ đạt doanh thu thuần là 9.400 tỷ đồng (tăng trưởng 21,2%) và LNTT dự báo đạt 293,8 tỷ đồng (tăng trưởng 9,9%). Những giả định chính của chúng tôi như sau:

  • Doanh thu bán thành phẩm đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 13,2%) còn doanh thu thương mại dự kiến đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ lên 8,63% từ 8,48% trong năm 2018 vì chúng tôi kỳ vọng công suất hoạt động của nhà máy số 6 sẽ tăng lên khoảng 75% từ 65% trong năm 2018. Lợi nhuận gộp đạt 810,9 tỷ đồng (tăng trưởng 23,4%).

  • Lỗ tài chính thuần tăng lên 139,3 tỷ đồng từ 130,4 tỷ đồng trong năm 2018. Trong đó,dự báo doanh thu HĐ tài chính tăng 5% lên 56,2 tỷ đồng còn chi phí tài chính tăng 6,3% lên 195,5 tỷ đồng.

  • Chi phí bán hàng & quản lý tăng 44,1% lên 385,7 tỷ đồng và bằng 4,1% doanh thu, cao hơn so với mức 3,5% trong năm 2018 do công ty đang mở rộng tiêu thụ nội địa thường đi kèm chi phí bán hàng cao hơn.

  • LNTT và LNST lần lượt đạt 293,4 tỷ đồng (tăng trưởng 9,8%) và 243,5 tỷ đồng (tăng trưởng 9,8%). Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 185,3 tỷ đồng (tăng trưởng 4,4%).

  EPS năm 2019 pha loãng đạt 806đ; tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 19,2 lần.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu AAA là 15.226đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 14,1 lần.  Tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng năm 2019 là 19,2 lần; nghĩa là khá đắt. Nguy cơ pha loãng từ chuyển đổi chứng quyền sẽ là điều đáng lo ngại trong trung hạn. Triển vọng tăng trưởng doanh thu vẫn khả quan nhưng tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm tự sản xuất đã chậm đi trong thời gian gần đây. Cùng với quyết định mở rộng mạnh mảng thương mại có tỷ suất lợi nhuận thấp là một động thái khó lý giải. Trong tương lai, việc gia tăng công suất và sản xuất thêm sản phẩm mới có thể tạo ra câu chuyện dài hạn ở AAA. Tuy nhiên thông tin chi tiết về kế hoạch thực hiện vẫn chưa được công bố nhiều. AAA có hoạt động quan hệ NĐT khá năng nổ và đã tích cực quảng bá về cổ phiếu của mình trong những năm gần đây. Chúng tôi ưa chuộng câu chuyện dài hạn và việc sử dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa. Tuy nhiên lo ngại lớn nhất của chúng tôi là việc thiếu thông tin về cơ cấu khá phức tạp của An Phat Holdings và các công ty con liên quan đến An Phát Complex, mà theo chúng tôi là động lực chủ chốt của công ty trong tương lai.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn